diplomski rad
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja na djecu i mlade

Ružica Herceg (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU