diplomski rad
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila

Melita Pranić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU