diplomski rad
Društvena rekacija na nasilnički kriminalitet kod žena

Tihana Puškadija (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU