diplomski rad
Komunikacija i slobodno vrijeme djece u višim razredima osnovne škole u doba novih medija

Lara Hušnjak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU