diplomski rad
Pravo na privatnost u online komunikaciji

Kristina Marečić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji
ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU