Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Rječotvorni modeli u hrvatskom jeziku

Tafra, Branka; Košutar, Petra (2009)