Rad nije dostupan
disertacija
Republikanski etos Dubrovačke Republike: odgojne teorije i praksa

Marinko Šišak (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji