Rad nije dostupan
disertacija
ODNOS JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA DRUŽBI SESTARA MILOSRDNICA SVETOG VINKA PAULSKOG – ZAGREB OD 1945. DO 1952. GODINE

Mila Popić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji