Rad nije dostupan
disertacija
RELIGIOZNOST STANOVNIKA VUKOVARA ZA VRIJEME OPSADE 1991.

Ivana Bendra (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji