disertacija
Razvoj hrvatskoga leksika na razmeđi tisućljeća

Branka Barić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji