Paginacija

Simbol gavrana u hrvatskoj književnosti
Simbol gavrana u hrvatskoj književnosti
Ella Delač
Tema ovog rada je simbol gavrana u hrvatskoj književnosti. Za početak ćemo općenito definirati značenje samog simbola te načine na koje shvaćamo simbole. Nakon definiranja simbola dolazimo do simbola životinja unutar narodnih običaja iz razloga što su simboli životinja prvenstveno potekli od narodnih običaja koje je potrebno pobliže objasniti. Proučit ćemo i simbol gavrana. Što je općenito simbol gavrana? Koja je definicija simbola gavrana? Tumačit ćemo simbol gavrana kroz...
Sindrom sagorijevanja kod zagrebačkih studenata - validacija upitnika Maslach Burnout Inventory - Student Survey (MBI - SS)
Sindrom sagorijevanja kod zagrebačkih studenata - validacija upitnika Maslach Burnout Inventory - Student Survey (MBI - SS)
Aleksandar Kolundžić
Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS; Schaufeli, Martinez, Marquez Pinto, Salanova i Bakker, 2002) predstavlja novitet u istraživanju sindroma sagorijevanja kod studenata. Razvijen je 2002. godine te predstavlja jedan od najčešće korištenih instrumenata za procjenu sagorijevanja kod studenata. Sindrom sagorijevanja prvenstveno je istraživan kod zaposlenika, pogotovo onih čija zanimanja uključuju nekakav oblik rada s ljudima, no razvojem znanstvenih spoznaja počinje i...
Skladnost tijela i zadovoljstvo tijelom kao odrednice subjektivne dobrobiti mladih
Skladnost tijela i zadovoljstvo tijelom kao odrednice subjektivne dobrobiti mladih
Katarina Perkušić
Osnovni cilj ovog istraţivanja bio je ispitati odnos izmeĎu indeksa tjelesne mase, zadovoljstva tijelom i subjektivne dobrobiti na populaciji studenata Sveučilišta u Zagrebu. U istraţivanju je sudjelovalo 416 studenata, u dobi od 18 do 29 godina, od kojih je 201 bilo ţenskog spola. Istraţivanje je provedeno putem online ankete. Indeks tjelesne mase se računao na temelju samoiskaza sudionika, dok je zadovoljstvo tijelom mjereno upitnikom „Zadovoljstvo tjelesnim izgledom za...
Skrivene poruke u medijskom sadržaju
Skrivene poruke u medijskom sadržaju
Lorena Čempuh
Pružajući uvid u marketinšku pozadinu osmišljavanja oglašivačkih poruka pomoću karakteristika poput vrijednosti, stavova, motivacije i životnog stila potencijalnih konzumenata, u radu se objašnjavaju razni oblici skrivenih poruka i tehnika kojima se u marketinške svrhe nastoji utjecati na potrošače kako bi se postigao glavni cilj integrirane marketinške komunikacije – potrošnja. Navode se i tumače razne kreativne strategije; vrste poruka i apela; motivi; racionalne i...
Slika Hrvatske kao Drugoga u putopisu Balthazara Hacqueta
Slika Hrvatske kao Drugoga u putopisu Balthazara Hacqueta
Bruno Bogović
Hrvatska povjesničarka Mirjana Gross (1922. – 2012.) zapisala je da u povijesnoj znanosti „...više nije dosta opisivati i pričati nego treba i objašnjavati, a to znači spoznati pojedinačne i neponovljive događaje na temelju dubljih determinanta.“1 Naravno, da bi se povijesno razdoblje, ličnost ili događaj moglo istražiti i protumačiti, potrebno je snalaziti se među raznovrsnom povijesnom građom. Povijesni izvori nastali su u specifičnom trenutku i pod zadanim okolnostima...
Slika imigranata i imigracijskih procesa u hrvatskim medijima. Migranti u prilozima Jutarnjeg i Večernjeg lista
Slika imigranata i imigracijskih procesa u hrvatskim medijima. Migranti u prilozima Jutarnjeg i Večernjeg lista
Valentina Razum
Nakon terorističkog napada na Svjetski trgovački centar, javnost je postala svjesnija postojanja terorizma, njegovih razmjera, posljedica i učinaka zahvaljujući upravo medijima. I prije tog napada terorizam je postojao, no odjek u medijima je bio toliki da je strah javnosti porastao. Mediji su izvještavali o napadu do najsitnijih i najstrašnijh detalja. Povećan strah od terorizma pokazatelj je kako su mediji u stanju utjecati na stavove i mišljenja građana. Terorizam nije nestao, on...
Sličnosti i razlike političkih preferencija studenata Sveučilišta u Zagrebu i njihovih roditelja
Sličnosti i razlike političkih preferencija studenata Sveučilišta u Zagrebu i njihovih roditelja
Luka Jović
Rad ispituje sličnosti i razlike studenata i njihovih roditelja u političkim orijentacijama i stranačkom opredjeljenju. Vodeći se teorijskim konceptima generacijske teorije Karla Mannheima, EUROSTAT-ovim istraživanjem studentskih navika te srodnim radovima koji se bave pitanjem roditeljskog utjecaja na političke preferencije djece, preispituje se mogućnost sličnosti političkih preferencija roditelja i njihove djece i općenito prenošenja dominantnih političkih ideja na djecu...
Sloboda izražavanja i pravo na privatnost u medijima
Sloboda izražavanja i pravo na privatnost u medijima
Tessa Šreng
U radu se analizira stanje poštivanja slobode izražavanja i prava na privatnost u medijima. Posebna pozornost pridaje se sukobu tih dvaju prava, odnosno određivanju granice između slobode izražavanja i prava na privatnost prigodom izvještavanja. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu rada razmatraju se pravne zaštite i ograničenja slobode izražavanja i prava na privatnost. Također se objašnjava važnost i potreba za poštovanjem navedenih prava. Drugi dio rada usmjeren je...
Sloboda tiska i javno mnijenje od 1848.-1849. godine.
Sloboda tiska i javno mnijenje od 1848.-1849. godine.
Andrea Kuzlić
Rad ne sadrži sažetak.
Smrt i drama na kupoli dva diskursa: splitski prosvjed pred Banovinom 6. svibnja 1991. godine
Smrt i drama na kupoli dva diskursa: splitski prosvjed pred Banovinom 6. svibnja 1991. godine
Ivan Lorger
Prosvjed Splićana pred Komandom Vojnopomorske oblasti 6. svibnja 1991. jasno je pokazao što većina građana misli o Jugoslavenskoj narodnoj armiji i njezinom djelovanju u neposrednom zaleđu – u selu Kijevu. To malo selo u Dalmatinskoj zagori koje se nalazilo deset dana u blokadi okruženo dvostrukim obručem vojske i pobunjenih Srba postalo je simbol okupirane Hrvatske. Zbog nemogućnosti dopremanja osnovnih higijenskih potrepština, lijekova, hrane, zbog nemogućnosti pružanja...

Paginacija