Pages

Utjecaj bitnika na hrvatsku književnost
Utjecaj bitnika na hrvatsku književnost
Nina Martek
Ovaj će se diplomski rad baviti Beat generacijom spisatelja i njihovim utjecajem na hrvatsku književnost. Prvi će dio rada dati uvid u društveni i kulturni život u poslijeratnoj Americi kako bi se pobliže shvatilo zbog čega je i na koji način ova skupina pisaca počela djelovati. U nastavku će više riječi biti o ključnim osobama pokreta (Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William S. Burroughs), njihovom životu koji je ključan za razumijevanje sadržaja djela te čimbenicima koji su...
Utjecaj društvenih mreža na sentimentalne odnose
Utjecaj društvenih mreža na sentimentalne odnose
Elena Družeta
Danas su društvene mreže postale dio ljudske svakodnevice. Njihova velika popularnost i raznoliki utjecaji na korisnike privlače sve veći broj istraživača. U diplomskom radu Utjecaj društvenih mreža na sentimentalne odnose obrađuje se suvremena problematika modernog društva i tehnologije - sve veće popularnosti društvenih mreža, posebice Facebooka, te njegovog utjecaja na ljubavne odnose. Svjetske studije jednoglasno potvrđuju da velika izloženost mladih Facebooku potencijalno...
Utjecaj društvenih mreža na sliku o sebi kod mladih žena
Utjecaj društvenih mreža na sliku o sebi kod mladih žena
Karla Pavlić
Medijska sredstva prijenosa ideja, informacija i vrijednosti imaju jaku snagu kao jedno od sredstava moderne kulture. Kultura oblikuje čovjekovo ponašanje, djelovanje i mišljenje. S obzirom na intenzivnu konzumaciju medijskih sadržaja danas, njihov utjecaj na čovjekovu svijet je neosporiv. Društvene mreže imaju privlačan interaktivan karakter koji omogućava korisnicima stvaranje profila o sebi imajući potpunu kontrolu nad onim što objavljuju. Između ostalog, korisnici...
Utjecaj društvenih mreža na svakodnevni život studenata
Utjecaj društvenih mreža na svakodnevni život studenata
Jelena Herenda
Društvene mreže danas su postale neizostavan dio ljudske svakodnevice. Gotovo svaka osoba posjeduje profil na nekim od mnogobrojnih društvenih mreža i koristi ga kao sredstvo komunikacije što rezultira promjenom načina komuniciranja i smanjenom uporabom starijih sredstva za komunikaciju. Moć i utjecaj medija danas su toliko veliki, a razvoj novih tehnologija promijenio je svijet u kojem živimo, naše navike i ponašanje. U diplomskom radu Utjecaj društvenih mreža na svakodnevni...
Utjecaj društvenih promjena na modifikaciju uloge i položaja žena na poluotoku Pelješcu u 18. i 19. stoljeću
Utjecaj društvenih promjena na modifikaciju uloge i položaja žena na poluotoku Pelješcu u 18. i 19. stoljeću
Nela Daničić
Rad predstavlja analitički osvrt na društvene promjene i njihov utjecaj na modifikaciju uloge i položaja žena na poluotoku Pelješcu koji se manifestira ponajviše u 18. i 19. stoljeću. Uloga i položaj žena u društvu rezultat su konstrukcije društvene zbilje, obilježeni su tradicijom, religijom, društvenom i kulturalnom svijesti. Istraživanje se temelji na deskriptivnopovijesnoj metodi analize zapisa o ženama Kaznenog suda u Dubrovniku u razdoblju od 1600. do 1815. godine, te...
Utjecaj iskustva primarne socijalizacije na stavove o roditeljstvu i odgoju djece
Utjecaj iskustva primarne socijalizacije na stavove o roditeljstvu i odgoju djece
Una-Matea Mikulić
Proces odgajanja djeteta predstavlja jedan od najvažnijih zadataka u životima roditelja. Bitno je shvatiti važnost odgoja u razdoblju primarne socijalizacije jer se upravo u tom razdoblju djetetovog života kreiraju obrasci ponašanja i uvjerenja koji postaju smjernice djelovanja i u njegovoj odrasloj dobi. Prema dosad dostupnim istraživanjima, uvjerenja i stil odgoja prenose se generacijama što bi značilo da osoba odgojena u jednom od četiri stila roditeljstva (autoritarni,...
Utjecaj kotištenja društvenih mreža na relacijski identitet
Utjecaj kotištenja društvenih mreža na relacijski identitet
Ivana Vukorepa
Dolaskom postmodernizma počinje preispitivanje svega što se u modernosti smatralo kao racionalno. To je doba brzih i velikih promjena, uzorokovanih osjećajem besmisla. U takvom vremenu temeljna obilježja identiteta prestaju biti fiksna te su podložna promjenama. U isto vrijeme dolazi i do razvoja interneta, odnosno virtualne stvarnosti unutar koje pojedinci počinju stvarati svoje drugo jastvo i postaju zarobljeni iskustvom virtualnog sebe. Stoga je cilj ovog rada istražiti utjecaj...
Utjecaj medija na društvo spektakla i kulturu želja
Utjecaj medija na društvo spektakla i kulturu želja
Lea Storelli
U radu, koji se oslanja na ideje kritičke teorije društva, mediji se poimaju kao dio kulturne industrije koja formira suvremeno potrošačko društvo i kulturu. Kulturi koja se bazira se na principima potrošnje, pretvaranje svega u robu koja ima ekonomsku vrijednost na trţištu je jedna od glavnih karakteristika, a ujedno i jedna od glavnih kritika. Simboličko značenje robe postaje vaţnije no njena uporabna vrijednost. Marketinška i oglašivačka industrija imaju za cilj proizvoditi...
Utjecaj medija na percepciju ljepote
Utjecaj medija na percepciju ljepote
Dunja Hafner
U ovom radu bavimo se analizom medijskog utjecaja na percepciju ljepote srednjoškolske djece. Stvaranje ovog istraživačkog rada potaknuto je spoznajom da smo u današnjem modernom društvu svakodnevno okruženi medijskim slikama nerealno lijepih ljudi. U društvu i vremenu u kojem živimo izazovno je imati zdravu i neopterećenu percepciju o fizičkom izgledu i ljepoti kada je ona koju nameću masovni mediji sve samo ne takva. Jedan od ciljeva istraživanja jest utvrditi koliko utjecaja...
Utjecaj medija na percepciju stranih zemalja od strane mladih i školovanih osoba u Republici Hrvatskoj
Utjecaj medija na percepciju stranih zemalja od strane mladih i školovanih osoba u Republici Hrvatskoj
Dijana Marković
Mediji sve više objavljuju novinske priloge o iseljavanju građana iz Republike Hrvatske i pri tome, kako nam izgleda, prikazuju strane zemlje pretjerano privlačnima. Svaki taj prikaz ostavlja određeni dojam na čitatelja te ga potiče na razmišljanje o iseljavanju. U ovom radu će biti prikazani rezultati istraživanja provedenog na studentima o njihovoj želji za odlaskom u inozemstvo koje će biti popraćeno analizom sadržaja dnevnih novina Jutarnji list i Slobodna Dalmacija....
Utjecaj medija na razliku u percepciji žena između spolova
Utjecaj medija na razliku u percepciji žena između spolova
Ivona Stanić
Stvaranje stereotipa ovisi o znanju, iskustvu, okruženju i socijalnim normama. Rodni stereotipi se odnose na povezivanje određenih osobina s pojedincima ili grupama isključivo na temelju njihova spola i roda. Opasnost rodnih stereotipa nalazi se u činjenici da su se razvijali u skladu s razvitkom društva, zbog čega su duboko ukorijenjeni u ljudsku podsvijest te su dio nesvjesnih, automatskih procesa. Iako rodni stereotipi imaju štetne posljedice na oba spola, tradicionalni patrijarhat...
Utjecaj medija na socijalizaciju djece
Utjecaj medija na socijalizaciju djece
Aleksandra Hršak
U ovom se radu promišlja o ulozi masovnih medija u socijalizaciji djece. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu se kroz pregled teorija i istraţivanja o masovnim medijima nastoji odgovoriti na pitanje koliki je utjecaj medija na konzumente medijskih sadrţaja, odnosno na djecu kao dio populacije koji uz njih odrasta te kojima se počinju koristiti od najranije dobi. Naglasak je na potencijalnim negativnim utjecajima masovnih medija, poput prikazanih nasilnih scena, online...

Pages