Paginacija

Babukićevi stavovi o hrvatskom književnom jeziku
Babukićevi stavovi o hrvatskom književnom jeziku
Ana Ćurić
Proces standardizacije hrvatskoga književnoga (standardnoga) jezika započinje s pojavom prve gramatike Bartola Kašića 1604. koji je položio prvi kamen te postao ocem hrvatske gramatike. Standardizacija tako traje od pojave prve gramatike, pa sve do 19. stoljeća kada je hrvatski jezik postao služben i propisan za opću uporabu. U doba hrvatskoga narodnoga preporoda poznato je djelo Vjekoslava Babukića Osnova slovnice slavjanske narječja ilirskoga. 1836. izlaskom ovoga djela prvi...
Bajka: vrstovne odrednice, struktura, značenja
Bajka: vrstovne odrednice, struktura, značenja
Nina Lekić
Rad se bavi razlicitim književnim teorijama i pristupima vezanim uz bajku kao književnu vrstu. Polazište rada temeljeno je na iskrivljenom shvacanju popularne svijesti koja opisuje bajku kao pricu namijenjenu djeci, cudesnu pricu ili cak fantasticnu pricu. Nakon prikaza razlicitih opisa bajke i teorijskih polazišta, rad se bavi problemskim pitanjem bajke kao žanra kojim razdjeljuje bajku od fantasticne price te opisom bajke kao književne vrste. U žarištu je prikaz Proppove...
Bečki kongres 1814. - 1815.
Bečki kongres 1814. - 1815.
Ivan Kučina
Rad ne sadrži sažetak.
Biblijski opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića "De vita et gestis Christi" i Damjana Beneše "De morte Christi"
Biblijski opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića "De vita et gestis Christi" i Damjana Beneše "De morte Christi"
Vanja Jerković
U ovome radu analizirat će se opis stvaranja svijeta u djelima Jakova Bunića De vita et gestis Christi i Damjana Beneše De morte Christi temeljen na biblijskom predlošku. Nakon pregleda kratke povijesti pjesničke prerade Biblije, opisa same Vulgate i životopisa svakog od navedenih autora krenut će se u analizu samog latinskog teksta i sadržaja. Napravit će se i hrvatski prijevod tih dijelova. Istražit će se koliko su vjerno hrvatski humanistički pjesnici slijedili biblijski...
Biblioteka Vjeverica
Biblioteka Vjeverica
Ivana Aščić
Tema ovoga rada je biblioteka Vjeverica (1957. – 1998) koja je bila središnji medij dječje književnosti u drugoj polovici 20. stoljeća. Upoznat ćemo se s pojmovima dječja književnost i nakladništvo kao i s pojmom parateksta dok ćemo se u nastavku teksta posvetiti nakladničkom poduzeću Mladost, njegovom prvom uredniku Grigoru Vitezu kao i Ani Kulušić i Veri Barić koje su nastavile urednički rad na nizu i nakon Vitezove smrti. Opisat ćemo nakladnički niz biblioteke...
Bioetički aspekti medicinski potpomognute oplodnje na hrvatskim portalima
Bioetički aspekti medicinski potpomognute oplodnje na hrvatskim portalima
Katarina Kraljić
U prvom dijelu ovoga rada govori se o bioetici, jednoj od najmlađih znanosti proizašloj iz činjenice što je biomedicina toliko napredovala, ne vodeći dovoljno računa o moralnim posljedicama svojih tehničkih dostignuća. Medicinski potpomognuta oplodnja jedna je od najosjetljivijih tema, no u ovome radu nastoji se njome osvijetliti tehničke i moralne implikacije industrije rađanja te njihovo prikazivanje u hrvatskim medijima. Iduće poglavlje govori o medicinski potpomognutoj...
Bioetički i pravni aspekti pobačaja: medijska prezentacija ustavne ocjene Zakona o pobačaju
Bioetički i pravni aspekti pobačaja: medijska prezentacija ustavne ocjene Zakona o pobačaju
Kristina Trampuš
U ovom istraživačkom radu prikazana je analiza sadržaja četiriju hrvatskih internetskih medija koji su izvještavali o odluci Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o pobačaju. U prvom dijelu rada iznesen je teorijski okvir za razumijevanje problema pobačaja kao i glavne bioetičke i pravne pretpostavke vezane uz to pitanje. Posebno je naznačena povezanost pravnih, medicinskih, političkih i filozofskih argumenata kada je riječ o razumijevanju ovog bioetičkog pitanja. U istom dijelu rada...
Biografija Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa
Biografija Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa
Mateja Dujak
Ovaj rad proučava biografiju Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu recepcije i reprezentacije autoričina opusa. ​Priče iz davnine, ​Čudnovate zgode šegrta Hlapića samo su neka od autoričinih djela,važna nam za razumijevanje autoričina života, posebice kada govorimo o ženskim likovima i njihovoj povezanosti s mitologijom. Osim toga, djela su pisana u okviru autoričine dvije tradicionalno-patrijarhalne obitelji, Mažuranić i Brlić. Zbog patrijarhalnoga poretka, ali i...
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Štefan Lončar
„Biomedicinsko poboljšanje“ je termin koji objedinjuje sve tehnologije čiji je cilj ili liječenje ljudskih karakteristika koje se smatraju „lošim“ ili unaprjeđenje karakteristika koje se smatraju „dobrim“. Kako je broj tih karakteristika ogroman, tako se i broj načina na koji im se pristupa značajno razlikuje, tako da postoje načini da se neke bolesti jednostavno izliječe (npr. antibiotici u svrhu izlječenja upale pluća), preveniraju (npr. cjepivo protiv HPV-a), ali...
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Biomedicinsko poboljšanje ljudi
Mirna Kopić
Biotehnologija nudi uzbudljive i obećavajuće načina liječenja bolesnih, ali i poboljšanje osobina koje nisu izravno vezane uz zdravlje, poput ljudske snage, inteligencije, talenata, raspoloženja i fizičkog izgleda. Tema poboljšanja ljudi otvara mnoga etička pitanja i nedoumice pa tako izaziva podijeljena mišljenja – na jednoj strani nalaze se pristaše poboljšanja, transhumanisti, a na drugoj biokonzervativci, njihovi protivnici. S naglaskom na reproduktivne tehnologije kao cilj...
Biopolitike izbjeglištva i tražitelja azila
Biopolitike izbjeglištva i tražitelja azila
Edvin Damjanić
U posljednjih trideset godina u postmodernim zapadnim liberalnim društvima, sukladno porastu broja tražitelja azila pojačan je istraživački interes za pojavu izbjeglištva i (ne)regularnih migracija. Problem izbjeglištva u političkom diskursu postaje sve značajnija i relevantnija tema na kojoj se kreiraju javne politike i politički programi. Pod pritiskom globalizacijskih procesa, sve veće nejednakosti, siromaštva, političke nestabilnosti i sukoba, sve veći broj ljudi u namjeri...
Bitka za Normandiju do kraja lipnja 1944. g.
Bitka za Normandiju do kraja lipnja 1944. g.
Leo Žukina
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija