Rad nije dostupan
disertacija
SVAKODNEVNI ŽIVOT STANOVNIKA ŠIBENIKA U DRUGOJ POLOVICI XV. STOLJEĆA U ZRCALU INVENTARA I OPORUKA S POSEBNIM OSVRTOM NA RAZINU MATERIJALNE KULTURE

GORAN BUDEČ (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji