Pages

"Medij je poruka" - Doprinos Marshalla McLuhana komunikacijskoj teoriji
"Medij je poruka" - Doprinos Marshalla McLuhana komunikacijskoj teoriji
Ella Delač
Tema ovoga rada je znanstveni doprinos razvoju komunikacijskih teorija kanadskoga sociologa Marshalla McLuhana. Ovaj rad prikazuje teorije Marshalla McLuhana i njegovo razumijevanje komunikacije, komunikacijskih sredstava i komunikacijskih teorija o kojima je pisao u svojim djelima „Gutenbergova galaksija“ i „Razumijevanje medija“. McLuhanovo djelo „Razumijevanje medija“ govori o medijima kao čovjekovim produžecima, po čemu je McLuhan, među ostalim, i ostao poznat u...
2. gardijska brigada "Gromovi" u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
2. gardijska brigada "Gromovi" u vojno-redarstvenoj operaciji "Oluja"
Zoran Sertić
Vojno-redarstvena oslobodilačka operacija “Oluja“ najvažnija je akcija provedena u Domovinskome ratu na području Republike Hrvatske. Njezinim završetkom oslobođen je najveći dio okupiranoga područja Republike Hrvatske. Veoma važnu ulogu u „Oluji“ imala je 2. gbr „Gromovi“. Ovaj diplomski rad bavi se djelovanjem 2. gardijske brigade „Gromovi“ u operaciji „Oluja“. Cilj rada je prikazati koliku je ulogu imala 2. gardijska brigada „Gromovi“ u „Oluji“. Na samom...
Adolescenti i književnost tridesetih godina 20. stoljeća
Adolescenti i književnost tridesetih godina 20. stoljeća
Ivan Božić
Početak 20. stoljeća predstavljao je revolucionarno, ali i mračno vrijeme za mlade u Hrvatskoj. Diplomski rad prikazuje adolescente i književnost s početka 20. stoljeća, njihovu "borbu" koja obilježava cijeli taj period. U samim počecima susrećemo se sa propadanjem patrijarhalne obitelji zbog industrijalizacije koja dovodi do promjena životnih navika koje se odražavaju na školstvo, obiteljske odnose, te život adolescenata. Veliku ulogu igraju i dva svjetska rata koja su ostavila...
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba učenika na srednju školu
Akademska, socijalna i emocionalna prilagodba učenika na srednju školu
Mirela Kovačević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos sociodemografskih varijabli, samopoštovanja, emocionalne kompetencije, različitih oblika socijalne podrške i roditeljske uključenosti s akademskom, socijalnom i emocionalnom prilagodbom učenika na srednju školu. U istraživanju je sudjelovalo 410 učenika (200 mladića i 210 djevojaka) prvih razreda srednje škole. Primjenjena je Rosenbergova skala samopoštovanja (Rosenberg, 1965, prema Bezinović, 1988), Upitnik emocionalne kompetencije...
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila
Analiza i usporedba psihološkog savjetovanja putem telefona i e-maila
Melita Pranić
Cilj istraživanja je bio prikazati i donekle usporediti značajke telefonskog i Internet savjetovanja. Podaci su prikupljeni 2012. godine kao zapisnici telefonskih (1114 zapisnika), odnosno e-mail savjetovanja (876 zapisnika) u sklopu Psihološkog centra Tesa. U obje vrste savjetovanja oko 70% klijenata bile su žene dok je u telefonskom bilo 17,3% muškaraca, a e-mail savjetovanju 27,3%. U telefonskom savjetovanju najviše su se javljali klijenti u starosti 30-49 godina, povremeno...
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Kristina Belužić
Komunikacija je jedan od najvažnijih aspekata društva. Ona održava društvo i utječe na društvenu dinamiku. Kada komuniciramo s velikim brojem ljudi, u svakom trenutku je važno da znamo kakvu poruku želimo poslati, kome je ona namijenjena, kako ćemo je poslati i zašto. Predmet ovog istraživanja bila je komunikacijska strategija udruge Prijatelja životinja. Sukladno tome, cilj ovog rada bio je definirati komunikacijsku strategiju udruge Prijatelji životinja iz perspektive samih...
Analiza korporativne komunikacije "INA"d.d.
Analiza korporativne komunikacije "INA"d.d.
Katarina Stišćak
Rad se bavi definiranjem korporativnih komunikacija te istovremeno analizom kako korporativne komunikacije funkcioniraju u praksi na primjeru naftne kompanije INA d.d. Korporativna komunikacija obuhvaća cjelokupnu komunikaciju neke organizacije, a sektor korporativnih komunikacija svojim poloţajem u organizacijskoj strukturi te funkcijama i zadaćama upravlja komunikacijom sa svim dionicima kako bi ona postala što uspješnija i učinkovitija. Korporativne komunikacije obuhvaćaju internu...
Analiza medijske slike o migracijama u Europi 2015. i 2016.
Analiza medijske slike o migracijama u Europi 2015. i 2016.
Nikolina Pelizzotti
Sadržaj ovog diplomskog rada je analiza prikaza migrantske krize od trenutke ulaska izbjeglica u Hrvatsku te do zatvaranja balkanske rute u pojedinim hrvatskim medijima. U svrhu analize obradit je dvoje dnevnih novina te tri portala Ovim se diplomskim radom nastoji ustvrditi jesu li izbjeglice češće prikazivane u pozitivnom ili negativnom smislu, tj. jesu li članci bili negativnog, pozitivnog ili neutralnog karaktera – gleda li se na izbjeglice kao na doprinos društvu ili kao na...
Analiza nasilnih sadržaja u crtanim filmovima među učenicima razredne nastave
Analiza nasilnih sadržaja u crtanim filmovima među učenicima razredne nastave
Iva Skorin
Nasilni sadržaji u medijima, osobito u dječjem programu i crtanim filmovima, često su tema znanstvenih istraživanja. Izloženost nasilnim sadržajima utječe na djecu od najranije dobi. Nasilno ponašanje koje djeca vide u medijima može utjecati na njihovo ponašanje u stvarnom životu. Djeca mogu postati manje osjetljiva na nasilje, postaju spremnija oponašati nasilne likove u stvarnom životu te općenito imati manje empatije prema drugima (Boyse, 2010 prema Schiau, Plitea, Gusita,...
Analiza nasilnih sadržaja u crtanom filmu "Ledeno doba"
Analiza nasilnih sadržaja u crtanom filmu "Ledeno doba"
Margareta Cvetko
Nasilni sadržaji u medijima predmet su znanstvenih istraživanja već dugi niz godina. Velike količine takvih sadržaja zabrinjavaju osobito kada su u pitanju sadržaji koji su namijenjenji djeci, prije svega crtani filmovi. Izloženost takvim sadržajima desenzibilizira djecu, smanjuje osjećaj empatije, utječe na njihovo ponašanje, te se kod djece često javlja osjećaj straha. U radu su, metodom analize sadržaja, analizirani nasilni sadržaji u sva četiri nastavka crtanog filma...
Analiza odnosa s javnošću Švicarske Konfederacije - Studija slučaja: analiza diplomatskih i konzularnih predstavništava Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj
Analiza odnosa s javnošću Švicarske Konfederacije - Studija slučaja: analiza diplomatskih i konzularnih predstavništava Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj
Francika Prgomet
Rad se bavi razvojem diplomacije kroz povijest te proučavanjem diplomatskih odnosa Švicarske Konfederacije i Republike Hrvatske s aspekta odnosa s javnošću. Također, rad istražuje kakvu ulogu odnosi s javnošću imaju u kreiranju imiđa Švicarske Konfederacije i odgovara li imiđ koji Konfederacija uživa u očima hrvatske, njezinom imiđu u očima one svjetske javnosti ili postoje određene razlike. Na poseban se način proučava djelovanje diplomatskih i konzularnih predstavništva...
Analiza političkog sustava atenske demokracije
Analiza političkog sustava atenske demokracije
Marija Biondić
U ovom radu daje se pregled Aristotelova djela „Ustav atenski“ koji čini središnju okosnicu rada. Prikazuje se nastanak atenske države te povijesni razvoj političkog sustava demokracije u antičkoj Grčkoj. Detaljniji naglasak stavlja se na tri glavne institucije atenske demokracije, a to su Vijeće, Skupština i sudovi te se opisuje njihov odnos koji se može usporediti s podjelom na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast. Danas je u svijetu najzastupljeniji predstavnički oblik...

Pages