Pages

Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja za djecu
Utjecaj reklama kao medijskog sadržaja za djecu
Monika Sedlar
U današnje vrijeme svjedoci smo snažne ekspanzije medijskih sadržaja u kvantitativnom smislu. Mediji su sastavni dio naših života i to u svim životnim razdobljima, uključujući i najraniju dob. Svijet djece i mladeži ispunjen je medijima, od onih starijih, poput slikovnica, do novih dominantnih, poput računalnih igara, interneta, televizije ili filma. Iako život u medijskom društvu ima mnogo pozitivnih posljedica, sa sobom donosi i brojne probleme i negativne posljedice, posebice...
Utjecaj reklama na percepciju vlastitog tijela i osobnosti kod mladih djevojaka
Utjecaj reklama na percepciju vlastitog tijela i osobnosti kod mladih djevojaka
Nikolina Kurtela
Svakodnevnica modernog doba nikako ne može isključiti korištenje i utjecaj masovnih medija. Najveći utjecaj mediji i reklame imaju na djecu i mlade zbog njihove nerazvijene osobnosti i kritičkog razmišljanja o vlastitom tijelu i okolini. Ovaj rad će analizirati i prikazati utjecaj masovnih medija, osvrćući se ponajviše na reklame kao medijski sadržaj, na mlade djevojke između 12 i 19 godina. U istraživanju se koristio anketni upitnik koji će prikazati stavove mladih djevojaka o...
Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima "Kiklop" i "Zločin i kazna"
Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima "Kiklop" i "Zločin i kazna"
Mateja Eršek
Tema ovog diplomskog rada je Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima Kiklop, Ranka Marinkovića i Zločin i kazna, Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. Analiza ovih dvaju djela temelji se na poznavanju pojmova straha i krivnje, stoga će oni biti objašnjeni na početku ovog rada. Nakon toga slijedi prvi dio rada – roman Kiklop, biografija i stvaralaštvo pisca Ranka Marinkovića, koji nam omogućuju da roman Kiklop smjestimo na vremenskoj crti i definiramo razdoblje kojem...
Utjecaj tehnologije na virtualnu društvenost
Utjecaj tehnologije na virtualnu društvenost
Hrvoje Petrinjak
U modernom društvu tehnologija postaje značajan dio svakodnevnice svakog čovjeka, bilo da se radi o poslovnom čovjeku ili tinejdžeru, oni posjeduju određene inačice tehnoloških postignuća koje koriste za različita djelovanja u svakodnevnici. Tehnologija je u zadnjoj polovini prošlog stoljeća i na početku ovog stoljeća doživjela značajan rast i u svom razvoju i u njenoj primjeni. Mobiteli, tableti i laptopi samo su primjeri modernijih tehnoloških postignuća koje se u...
Utjecaj vrijednosti, intenziteta emocionalnih podražaja i stupnja generalizirane anksioznosti na pristranost pažnje
Utjecaj vrijednosti, intenziteta emocionalnih podražaja i stupnja generalizirane anksioznosti na pristranost pažnje
Maja Samardžić
Istraživanje je provedeno s ciljem provjere pojave kognitivne pristranosti pažnje uslijed izloženosti vizualnim emocionalnim podražajima različitog stupnja emocionalne vrijednosti i emocionalnog intenziteta s obzirom na stupanj anksioznosti. Korišten je eksperimentalni nacrt ponovljenih mjerenja na zavisnim uzorcima s tri faktora; vrijednost emocionalne fotografije, emocionalni intenzitet i stupanj anksioznosti, sa zavisnom varijablom trajanja fiksacije. Kao vizualni emocionalni...
Utjecaji i djelovanje televizijskoga nasilja na djecu i mlade
Utjecaji i djelovanje televizijskoga nasilja na djecu i mlade
Iva Lucić
Ovaj rad bavi se analizom i tumačenjem djelovanja i posljedica prikaza medijskoga nasilja na djecu i mlade, vrstama i obilježjima televizijskoga nasilja, temeljnim karakteristikama televizijskoga djelovanja, televizijskim utjecajem i oblicima te značenjem i važnošću medijske pedagogije. Televizija, kao izrazito moćan masovni medij, neograničen utjecaj ostvaruje upravo na djecu i adolescente i područja djelovanja poput socijalizacije djece, odgoja, obrazovanja i kulture. Pomoću...
Utvrđeni gradovi na južnoj strani Ivanščice do kraja XV. stoljeća
Utvrđeni gradovi na južnoj strani Ivanščice do kraja XV. stoljeća
Mladen Kostanjevečki
Srednjovjekovni utvrđeni kraljevski gradovi na južnoj strani Ivanščice su: Lobor, Oštrc i Belec, koji se spominju od sredine 13. st. Za Oštrc znamo i tko ga je sagradio, župan Farkaš, dok za Lobor pretpostavljamo da je to bio knez Pučuna ili njegov otac Urban, a prema nekim dokumentima varaždinski župan Mihael. Za Belec možemo također pretpostavljati, da ga je gradio kralj Otokar, Gisingovci ili Celjski. Gradovi se spominju često u kontekstu zajedničkog vlasništva...
Utvrđivanje nejednakosti u obrazovnim postignućima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Utvrđivanje nejednakosti u obrazovnim postignućima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Mirta Blažev
Cilj istraživanja bio je utvrditi postoji li razlika u izraženosti straha od negativne evaluacije s obzirom na spol, ozbiljnost i cilj vježbanja te koliko spol, dob, ozbiljnost i cilj vježbanja, perfekcionizam, perfekcionisitčka samoprezentacija te stavovi prema hranjenju doprinose u objašnjenju straha od negativne evaluacije izgleda. Uzorak se sastoji od 345 muških i ženskih sudionika koji vježbaju u teretani te koji su ispunili mjere perfekcionizma (APS-R), perfekcionističke...
Uvjeravanje, manipulacija i propaganda u televizijskim serijama. Slučaj političke drame "Kuća od karata"
Uvjeravanje, manipulacija i propaganda u televizijskim serijama. Slučaj političke drame "Kuća od karata"
Marko Ezgeta
„Prijateljstvo“ između publike i televizijskih serija traje više od 50 godina. Generacije gledatelja uživale su u televizijskim serijama koje su mijenjale načine razmišljanja, ponašanja i stavove. Uslijed promjene načina života, koji je puno složeniji nego prije, promijenile su se i televizijske serije. Svjedočimo pojavi likova antiheroja koji se unutar fiktivnog narativa izravno obraćaju gledateljima, čime se stvara čvršća povezanost likova i gledatelja, što pridonosi...
Uzroci Američkog građanskog rata
Uzroci Američkog građanskog rata
Sara Leskovar
Rad ne sadrži sažetak.
Uzroci, tijek i posljedice zrinsko-frankopanske urote
Uzroci, tijek i posljedice zrinsko-frankopanske urote
Tomislav Šerbeđija
Prilikom pisanja ovog rada namjera mi je bila prikazati, te obrazložiti događaje koji su se odvijali neposredno prije, za vrijeme i poslije zrinsko-frankopanske urote. Sam naziv zrinsko-frankopanska urota ustalio se kao termin u hrvatskoj historiografiji za zbivanja vezana uz protuhabsburški pokret koja su se odvijala od 1664. do 1671. godine. Urota je u mađarskoj historiografiji poznata pod nazivom Wesselényiösszeesküvés (Wesselényijeva urota) prema najistaknutijem ugarskom...

Pages