Pages

Čikaška škola - utjecaji i teorije
Čikaška škola - utjecaji i teorije
Krunoslav Kovačić
Namjera diplomskog rada je bila prikazati događaje, teorije i mislioce koji su izvršili utjecaj na Čikašku školu. U tu svrhu izdvojen je događaj migracije stanovništva iz Europe u Sjedinjene Američke Države na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Useljavanje stanovništva je trajno obilježilo američko društvo. Grad Chicago je početkom 20. stoljeća bio preslika SAD-a. Zahvaljujući naglom porastu stanovništva putem useljavanja, društvenim problemima izazvanim porastom...
Čimbenici privlačenja i odbijanja u sklonosti traženja psihološke pomoći kod studenata
Čimbenici privlačenja i odbijanja u sklonosti traženja psihološke pomoći kod studenata
Gabrijela Karamatić
Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati čimbenike koji mogu biti poticaji ili prepreke u namjeri traženja stručne psihološke pomoći u slučaju potrebe, te uz to ispitati ovise li čimbenici o spolu te o opterećenosti studentskim problemima. Istraživanju je putem online ankete pristupilo 490 studenata s različitih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Provedbom hijerarhijske regresijske analize objašnjeno je 32.6% varijance namjere traženja stručne psihološke pomoći u slučaju...
Čimbenici uspješnih i neuspješnih lokalnih inicijativa-analiza slučajeva zagrebačke gradske četvrti
Čimbenici uspješnih i neuspješnih lokalnih inicijativa-analiza slučajeva zagrebačke gradske četvrti
Katarina Radnić
Lokalne zajednice kao takve brinu o kvaliteti života svojih stanovnika, a lokalnim inicijativama ta se kvaliteta nastoji poboljšati. Predmet rada čine čimbenici koji mogu utjecati na uspjeh inicijativa pokrenutih od strane lokalnih zajednica. Problem kojim se rad bavi je postizanje uspješnih lokalnih inicijativa sociološkim čimbenicima koje u konačnici dovode do porasta zadovoljstva stanovnika lokalne zajednice. Interes za ovaj rad leži u činjenici da je predmet istraživanja...
Čitanje Zagorkina romana "Kći Lotršćaka" kao romanse i/ili pustolovnog narativa
Čitanje Zagorkina romana "Kći Lotršćaka" kao romanse i/ili pustolovnog narativa
Mirta Seferović
Proučavajući Zagorkino djelo, zatekla sam se u trostrukoj ulozi recipijenta – bila sam „obična čitateljica“, kritičarka i znanstvenica i te su se tri uloge konstantno miješale u mojoj svijesti, ponekad mi ne dopuštajući da budem sasvim objektivna, ali ni sasvim subjektivna. Možda u tome i jest bogatstvo Zagorkina rada? Dok s jedne strane kritičari za nju govore da je autorica šund-literature, s druge je strane Marija Jurić Zagorka vrlo napredna, oštra, svevremenska. Zato...
Čovjek i šuma na zagrebačkom području u srednjem vijeku
Čovjek i šuma na zagrebačkom području u srednjem vijeku
Zrinko Novosel
Mišlju antičkog geografa i prirodoslovca, Gaja Plinija Sekunda Starijeg (23. – 79. godine po Kr.), za povjesničara je postavljeno pitanje: kako je izgledao ljudski odnos prema šumi, tom „najvećem daru“ čovječanstvu, te kako je šumski okoliš, zauzvrat, definirao čovjeka i njegovu zajednicu? Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan, niti može biti konačan. U ovom radu on će se nagovijestiti kroz tradicionalne historiografske pristupe, tumačenje izvora uz konzultiranje...
Čudnovate zgode šegerta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu medijskih transformacija
Čudnovate zgode šegerta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu medijskih transformacija
Maja Embrešić Dačnik
Roman Čudnovate zgode šegrta Hlapića, autorice Ivane Brlić Maţuranić objavljen 1913. godine, zbog zanimljive fabule i dopadljivih likova postao je tekst koji je rado bio predmet medijskih transformacija. U ovome radu bit će riječ o adaptaciji romana u igrani film koji je izašao 2013. godine u reţiji Silvija Petranovića. Spomenut ćemo i dramske adaptacije, jednu koju je 1930. napisala sama autorica Ivana Brlić Mažuranić pod naslovom Šest konaka šegrta Hlapića i drugu koju je...
Čudo kao dokaz za Božju opstojnost
Čudo kao dokaz za Božju opstojnost
Sebastijan Ivasović
Ovaj rad bavi se pitanjem čuda kao dokaza za Božju opstojnost. U prvom redu, odgovor na to pitanje ovisi o tome jesu li čuda uopće moguća ako se definiraju kao narušavanja prirodnih zakona. Naravno, čuda nisu samo narušavanja prirodnih zakona, već su i događaji od religijske važnosti, budući da podupiru vjerska učenja, nadahnjuju vjeru ili služe ljudima na korist. Osim toga, čuda ukazuju na svog autora – Boga. Ipak, relacija „ukazivanja na neštoˮ podložna je...
Šenoino Zlateravo zlato iz povijesne  perspektive
Šenoino Zlateravo zlato iz povijesne perspektive
Gabriela Markić
U ovom se radu prikazuje povijesna persprektiva vremena i prostora romana Zlatarevo zlato. Usporedno se analiziraju točnosti povijesnih podataka sa razvojem fabule i likovima unutar djela. Krnološki se prati tijek radnje s tijekom povijesnih događanja u gradu Zagrebu u 16. i sredinom 17. stoljeća. Također, osvrće se i na elemente zagrebačke tradijicije koji su postali temeljem turističkih znamenitosti grada Zagreba.
Školski program Hrvatske radiotelevizije
Školski program Hrvatske radiotelevizije
Ivan Kapović
Dugi niz godina jedna od glavnih dnevnopolitičkih tema u Hrvatskoj je budućnost obrazovnog sustava. U javnim medijskim raspravama često se komentira stanje institucionalnog obrazovanja unutar škola, ali malo pozornosti se daje upravo masovnim medijima koji predstavljaju bitan faktor u životima učenika. U suvremenoj kulturi oni imaju vrlo važno mjesto zbog svoje mogućnosti oblikovanja društvenih vrednota, a njihova moć uvelike može koristiti promicanju znanja i unaprjeđivanju...
Školski uspjeh srednjoškolaca, neki njegovi korelati i odrednice
Školski uspjeh srednjoškolaca, neki njegovi korelati i odrednice
Lovela Raguž
Cilj istraživanja bio je ispitati korelate i odrednice školskog uspjeha, odnosno provjeriti mogućnost predviđanja školskog uspjeha na temelju demografskih karakteristika, osobnih i okolinskih poticaja te profesionalnih težnji srednjoškolaca. Za mjeru školskog uspjeha korišten je kompozitni rezultat pomoću nekoliko varijabli (objektivnih i subjektivnih pokazatelja školskog uspjeha) osmišljenih za potrebe istraživanja. Kao njegovi prediktori korišteni su: spol učenika, vrsta...
Školstvo u Banovini Hrvatskoj
Školstvo u Banovini Hrvatskoj
Josip Petrović
Tema ovog rada je Banovina Hrvatska, točnije, školstvo u Banovini Hrvatskoj. Ideja je objediniti dvije komponente: povijesni okvir Banovine Hrvatske te pedagoško - metodičko - didaktički aspekt obrazovanja na njenom prostoru. Proučavajući brojne stručne knjige i spise, nisam uočio da je taj spoj istražen. Stoga će ovaj rad objedniti nešto što je ostalo nedorečeno. Istražujući i tražeći kompatibilnu literaturu za svaku komponentu posebno, lako se da uočiti da ima svega par...

Pages