Pages

Terorizam "Islamske države" i velika migracijska kriza
Terorizam "Islamske države" i velika migracijska kriza
Helena Strahija
„Islamska država“, poznatija kao ISIS ili ISIL, jedna je od najekstremnijih i najbogatijih terorističkih organizacija u povijesti. (Weiss, Hassan, 2015: 11) Na međunarodnoj sceni pojavila se iznenada, iako postoji već dugi niz godina, i u rekordnom vremenu izbrisala je granice Iraka i Sirije te sebe proglasila obnoviteljem nekadašnjeg izgubljenog carstva. (Weiss, Hassan, 2015: 13) U srpnju 2014. godine njenu većinom zarobljenu populaciju, činilo je više od šest milijuna ljudi....
The Stoic Conception of the Sage
The Stoic Conception of the Sage
Ana Grgić
U ovome radu raspravljam o koncepciji mudraca u stoičkoj filozofiji. Stoici opisuju mudraca kao utjelovljenje mudrosti, kao nekoga tko nikad ne očituje neznanje, kao jedino biće koje posjeduje znanje, koje je u potpunosti racionalno, vrlo i sretno te, konačno, kao osobu koja nema emocije, nego samo eupatheiai, to jest “dobre osjećaje”. Raspravljam o svakoj od tih značajki mudraca i pokazujem da je pojam mudraca konstrukcija sačinjena iz glavnih pojmova cjelokupnoga stoičkog...
Tiberije po Tacitu i po Svetoniju
Tiberije po Tacitu i po Svetoniju
Ivan Marjanović
Tema ovog rada je kako su i zašto historiografi Tacit u svojim Analima i Svetonije u Životima 12 careva prikazali iznimno negativno rimskog cara Tiberija. Tiberije je do dolaska na vlast bio uspješni vojskovođa pod carem Augustom. Nakon smrti nekoliko Augustovih nasljednika, Tiberije postaje prijestolonasljednik i posvaja Germanika po Augustovoj zapovijedi. Tacit i Svetonije imaju dosta dobro mišljenje o Tiberiju kao vojskovođi, ali to mišljenje se naglo mijenja njegovim dolaskom na...
Tin Ujević (kao) pjesnik svojih ishodišta
Tin Ujević (kao) pjesnik svojih ishodišta
Ena Krpo
Ovim radom htjelo se ukazati na utjecaj zavičaja u stvaralaštvu Tina Ujevića. Rođen u Vrgorcu, živio u Imotskom, Makarskoj, Splitu, Zagrebu, Beogradu, Parizu i Sarajevu, kozmopolitski je pjesnik svjetske veličine. Djetinjstvo u Dalmaciji ostavilo je utjecaja na njegov rad te ga u određenim pjesmama i proznim tekstovima vidimo kao pjesnika krša, bure, kamena, mora i soli. Motiv Dalmatinske zagore pomiješan s morskim korijenima Ujevića je izgradio ne samo na umjetničkom nego i...
Tinejdžerska percepcija društvenih mreža i platformi za prijenos medijskih sadržaja
Tinejdžerska percepcija društvenih mreža i platformi za prijenos medijskih sadržaja
Vanessa Maria Markulin
U ovom radu govorimo o tinejdžerima i njihovoj percepciji društvenih mreža i platformi za prijenos medijskih sadržaja. U današnjem svijetu novih tehnologija društvene mreže zauzimaju važno mjesto, a djeca su posebno osjetljiva skupina koja sve više koristi ovaj način komunikacije. U uvodu definiramo društvene mreže i objašnjavamo razliku između njih i platformi za prijenos medijskih sadržaja. Obrađene su pozitivne i negativne strane društvenih mreža i njihov utjecaj na...
Tipizirani ženski likovi u Plautovim komedijama
Tipizirani ženski likovi u Plautovim komedijama
Anđela Bosančić
Osnovni je cilj u okviru ovoga završnoga rada izraditi komparativnu analizu tipiziranih ženskih likova u određenim Plautovim komedijama. Izvori podataka temeljili su se na Plautovim komedijama Amphitruo, Bacchides, Mercator i Poenulus na latinskome jeziku uz dodatnu znanstvenu literaturu za spomenutoga autora i antičke termine koji se odnose na temu. Tipizirani ženski likovi u Plautovim komedijama su: lik hetere, lik robinje/sluškinje, lik matrone/gospođe i lik djevojke. U radu je...
Tipovi proznoga diskursa o Domovinskom ratu
Tipovi proznoga diskursa o Domovinskom ratu
Tamara Rumbak
Rad se bavi tipovima proznoga diskursa u književnosti o Domovinskom ratu, interpretirajući svaki diskurs zasebno, općenito i na primjeru konkretnoga književnoga djela. Rad se sastoji od dviju cjelina. U prvoj je cjelini prikazana književnost o Domovinskom ratu, odnosno njezine faze i karakteristike, dok je u drugom dijelu prikazano i interpretirano pet tipova proznoga diskursa o Domovinskom ratu – autobiografski, dokumentarni, fikcijski diskurs, diskurs suvremene i diskurs dječje...
Tjelesne kazne u sudskim procesima tijekom srednjeg vijeka na prostoru savsko-dravskog međurječja
Tjelesne kazne u sudskim procesima tijekom srednjeg vijeka na prostoru savsko-dravskog međurječja
Maja Milek
Cilj ovog rada bit će upoznavanje s potencijalom kaznenopravnih izvora, konkretno navedenim sudskim zapisima i mogućnostima koje otvaraju prilikom proučavanja kriminaliteta, institucionalnih i izvansudskih mehanizama rješavanja sukoba, kao i funkcioniranja gradečkog društva u cjelini te pojedinih društvenih grupa. Naglasak će ujedno biti stavljen na tjelesne kazne kao sastavnom dijelu tamošnjih sudskih procesa.
Toma Čelanski o svetom Franji: Kreiranje emocionalnoga sustava u franjevačkom redu kroz hagografiju
Toma Čelanski o svetom Franji: Kreiranje emocionalnoga sustava u franjevačkom redu kroz hagografiju
Helena Ilovača
Ovaj diplomski rad bavit će se emocionalnim sustavom rane franjevačke zajednice kreiranim kroz dvije hagiografije svetoga Franje koje je napisao Toma Čelanski. Rad će pokazati kako je emocionalni sustav uspostavljen kroz Franjina dva životopisa utjecao na institucionalizaciju Reda, ali i na njegovo djelovanje. Sveti Franjo bio je osnivač Reda manje braće te uzor i model franjevačkoga načina života. On je bio predvodnik prve franjevačke zajednice, a kasnije je ostao duhovni vođa...
Totalitarizmi Orwellove 1984 na primjeru Jugoslavije do Staljinove smrti 1953. godine (hrvatski slučaj)
Totalitarizmi Orwellove 1984 na primjeru Jugoslavije do Staljinove smrti 1953. godine (hrvatski slučaj)
Alen Žeravica
Jedna od najutjecajnijih knjiga društveno-politiĉke distopije, Orwellova 1984, inspirirala me da kroz prizmu Orwellove Oceanije i toposa koji se pojavljuju u djelu, prikažem totalitarne sličnosti njegove zamišljene Super države - Oceanije i Titove Jugoslavije. Razdoblje promatranja, geografski i vremenski, ograničeno je na prostor Hrvatske zaključno sa 1953. godinom jer tada Staljinovom smrću dolazi do smanjenja totalitarnih tendencija i polagane uspostave „demokratskih...
Točnost prepoznavanja počiniteljica kaznenih djela s obzirom na fizička obilježja lica
Točnost prepoznavanja počiniteljica kaznenih djela s obzirom na fizička obilježja lica
Vanja Oparnica
Procjene i predviđanja osobina ličnosti, dispozicija i budućeg ponašanja na temelju fizičkog izgleda ima dugu povijest u filozofskim, antropološkim i psihološkim razmatranjima. Proteklih godina, s obzirom na prijetnje terorističkih napada, ponovno se aktualizirala tema mogućnosti zaključivanja o kriminalitetu osoba na temelju njihovog fizičkog izgleda. Stoga su ciljevi istraživanja bili ispitati: 1. točnost procjena o počinjenju kaznenog djela (krivnji), odnosno nevinosti osobe...
Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na Pelješcu danas: Analiza građe s terenskog istraživanja
Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na Pelješcu danas: Analiza građe s terenskog istraživanja
Antonia Hladilo
Ovaj rad temelji se na terenskom istraživanju provedenom na Pelješcu: u Žuljani i Ponikvama 10. i 11. rujna 2013. godine, i u Malom Stonu, Stonu i Korčuli 16. i 17. travnja 2014. godine. Na primjerima kazivanja prikazuju se vjerovanja u nadnaravna bića i pojave na tom prostoru danas, odnosno koliko su takva tradicijska vjerovanja, priče i pričanja o njima zastupljena. Kako bi se prikazao intervju kao metoda istraživanja, odnos kazivača i istraživača kao i karakteristike kazivača,...

Pages