Paginacija

Sovjetsko-afganistanski rat 1979.-1989.
Sovjetsko-afganistanski rat 1979.-1989.
Ivo Špoljar
Sovjetsko-afganistanski rat vodio se od 1979. do 1989. godine na prostoru Središnje i Južne Azije, u državi Afganistan. Započeo je intervencijom sovjetske vojske u Afganistanu ubrzo nakon što je Narodna demokratska partija Afganistana preuzela vlast u zemlji. Prvotni sovjetski cilj bio je stabilizirati političku situaciju u zemlji i omogućiti vladajućoj komunističkoj stranci neometano obnašanje vlasti. Tradicionalno afganistansko društvo pobunilo se prvo protiv vlade u Kabulu, a...
Specifičnosti antičkih lokaliteta u Sisku
Specifičnosti antičkih lokaliteta u Sisku
Antonela Mustapić
Rad ne sadrži sažetak.
Specifičnosti obiteljskog nasilja nad muškarcima
Specifičnosti obiteljskog nasilja nad muškarcima
Ana Marija Šnajder
Tema ovoga rada bilo je obiteljsko nasilje nad muškarcima, kako se ono manifestira, koje posljedice ostavlja na žrtvama i kako se žrtve nose sa njime. U skladu s naumom da pružimo što širu sliku o tom društvenom problemu, pokušali smo razjasniti i koji su mogući uzroci nasilja, kakve su razlike u učestalosti nasilja nad muškarcima i nad ženama te zašto se muškarci teško odlučuju za prijavljivanje nasilja koje trpe od strane svoje partnerice. Koristeći stručnu literaturu...
Specijalno ratovanje u medijima
Specijalno ratovanje u medijima
Jan Ivanjek
Specijalno, ili hibridno, ratovanje najrasprostranjeniji je oblik ratovanja u suvremenom svijetu. Ne zahtijeva borbena djelovanja pa ga se može provoditi bez da se s njegovom operacionalizacijom upoznaje šira javnost. Ono je kontinuirani proces, u sklopu kojega se može eksploatirati gotovo svaka sfera ljudskog djelovanja. Njegovi akter ne moraju biti niti svjesni vlastite uloge, što dodatno komplicira njihovu identifikaciju i izravno zakonsko sankcioniranje. Zbog takve prikrivenosti...
Spol i dob počinitelja kaznenih djela protiv okoliša u Hrvatskoj
Spol i dob počinitelja kaznenih djela protiv okoliša u Hrvatskoj
Ivana Pavlović
Predmet ovoga rada su trendovi kretanja kaznenih djela protiv okoliša u Hrvatskoj u razdoblju od 2008. do 2016. godine s obzirom na spol i dob. Uz to, predmet analize je i promjena Kaznenog zakona koja je zasigurno utjecala na službenu statistiku istraživanih kaznenih djela. Koristeći se službenim statističkim podacima Ministarstva unutarnjih poslova o prijavljenim osobama za kaznena djela te o prijavljenim kaznenim djelima metodom relativnih stopa promjene, utvrđeni su trendovi...
Sportsko novinarstvo i etika
Sportsko novinarstvo i etika
Marino Roko Gabrić
Tema ovog rada je odnos sportskog novinarstva i medijske etike u svjetskim medijima na primjerima sportova nogometa, košarke i rukometa. Od samih početaka sport kao skup sportskih disciplina okuplja veliki broj sportaša, promatrača i navijača. Slijedom tolikog zanimanja pokreću se prvi sportski mediji diljem svijeta, čime se stvara neraskidiva veza sporta i medija. Tako su mediji postali sastavni dio sporta, a sport sastavni dio medijskih sadržaja (Vasilj, 2014: 18). Upravo zbog...
Spremnost zaposlenika na prijavu devijantnih ponašanja na radnom mjestu
Spremnost zaposlenika na prijavu devijantnih ponašanja na radnom mjestu
Barbara Prprović
Spremnost zaposlenika na prijavljivanje devijantnih ponašanja na radnom mjestu u ovom radu je analizirana kao jedna od četiri dimenzije organizacijsko-kulturološkog pristupa devijantnim ponašanjima. Istraživanje je provedeno na uzorku od 70 zaposlenika Međimurskih voda, tvrtke čije sjedište je u Međimurskoj županiji, a koja se bavi distribucijom vode i održavanjem vodovodnog te kanalizacijskog sustava. Podaci prikupljeni temeljem prilagođenog anketnog upitnika o profesionalnom...
Sram: osobni doživljaj, zananje i strategije nošenja sa sramom
Sram: osobni doživljaj, zananje i strategije nošenja sa sramom
Andrea Domitrović
Sram, okarakteriziran kao negativna evaluacija samog sebe, jedna je od samosvjesnih emocija koja je prisutna kod svih ljudi te je povezana s uvjerenjem osobe kako nije vrijedna prihvaćanja i pripadanja. Cilj ovog istraživanja je bio dobivanje dubljeg uvida u osobno poimanje i doživljaj srama, učestalost i preferencije dijeljenja srama te razlike u strategijama nošenja s obzirom na područje studiranja sudionika. Polustrukturirani dubinski intervjui su provedeni s 21 studentom...
Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske kao potencijal za razvoj turizma
Srednjovjekovni utvrđeni gradovi kontinentalne Hrvatske kao potencijal za razvoj turizma
Ivana Krmpotić
U radu se istražuje tema srednjovjekovnih utvrđenih gradova kontinentalne Hrvatske, uz cilj upoznavanja i očuvanja materijalne baštine. Analizom povijesne građe, arhitekture i kulturne vrijednosti prikazuju se poznati i manje poznati utvrđeni gradovi te regije. Objedinjenjem prikaza utvrđuje se važnost postojanja i očuvanja takvih objekata vrijednih u povijesnom i arhitektonskom smislu - kao zdanja podignuta prvenstveno zbog obrane, te u kulturnom smislu - kao baština koja je...
Stajalište potrošača o učinkovitosti oglašavanja u medijima
Stajalište potrošača o učinkovitosti oglašavanja u medijima
Maja Šiprak
Suvremeno doba utjelovljuje brojne karakteristike koje prožimaju život modernog čovjeka. Jedna od tih karakteristika svakako je i uporaba masovnih medija koji oblikuju javno mnijenje i utječu na našu svakodnevicu. Razvojem masovnih medija u globaliziranom društvu dolazi i do razvoja marketinških tehnika oglašavanja, kao i jačanja uloge oglasa u suvremenoj kulturi današnjeg doba. Neprestana potreba za konzumacijom određenih proizvoda ili usluga svakako potiče daljnji razvoj...
Stanje kreditnih dužnika i fenomen dužničkog ropstva u Hrvatskoj
Stanje kreditnih dužnika i fenomen dužničkog ropstva u Hrvatskoj
Dora Črček Varga
Cilj istraživanja jest istražiti stanje kreditnih dužnika, njihovu percepciju o vlastitom životu nakon ulaska u kreditni odnos, životni standard, utjecaj kredita na zdravlje sudionika te metodom opažanja dobiti uvid u situaciju sudionika koji su uslijed kreditnog zaduženja suočeni s deložacijom. Istraživanje je provedeno na 6 sudionika, od kojih 5 ima stambeni kredit sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, a jedan sudionik ima ovrhu nad nekretninom nakon koje je uslijedila i...
Stanovništvo Like u razdoblju osmansko-hrvatskih ratova
Stanovništvo Like u razdoblju osmansko-hrvatskih ratova
Tea Murgić
Tema ovog rada odnosi se na promijene koje su osmanska osvajanja prouzrokovala na području današnjeg teritorija Like te što je to prvenstveno značilo za stanovništvo tog prostora. Sama tema bitna je iz nekoliko razloga koji će biti objašnjeni u sljedećih nekoliko rečenica. Osmanska vlast u Lici trajala je od 1527. do 1689. godine, dakle sveukupno 162 godine. Te godine označile su značajnu promjenu za taj prostor. Osim utjecaja na arhitekturu, sakralnu i svjetovnu, Osmanlije...

Paginacija