Pages

neka obilježja roditeljstva roditelja ADHD djece i djece oštećena vida
neka obilježja roditeljstva roditelja ADHD djece i djece oštećena vida
Iva Čarapina
Cilj ovog rada bio je ispitati razlike u razini psihičke uznemirenosti, doživljaja roditeljskog stresa, strategija suočavanja sa stresom te osjećaja kompetencije i uvjerenja o odgojnim postupcima te razlike u ukupnoj socijalnoj podršci i pojedinim izvorima socijalne podrške roditelja ADHD djece i roditelja djece oštećena vida. U istraživanju je sudjelovalo 36 roditelja ADHD djece i 26 roditelja djece oštećena vida. Roditelji su bili uključeni u udrugu „Buđenje“ ili u projekt...
Čedomorstvo - promjena kaznenopravne perspektive u Hrvatskoj
Čedomorstvo - promjena kaznenopravne perspektive u Hrvatskoj
Enea Hasukić
Rad se bavi detaljnom analizom kaznenog djela čedomorstva i pruţa uvid u njegov povijesni, sociološki i psihološki segment, s naglaskom na kaznenopravni dio. Kaznenopravni segment je ključan kada govorimo o kaznenim djelima u cjelini, jer on otkriva mnoge dimenzije koje objašnjavaju zašto je kazna formirana na odreĎeni način i uzima u obzir brojne okolnosti. Same okolnosti su ključne za razumijevanje kaznenopravnog djela čedomorstva te se u radu detaljno opisuje zašto...
Četiri metarmofoze Ignjata Đurđevića
Četiri metarmofoze Ignjata Đurđevića
Iva Stakor
Ignjat Đurđević napisao je četiri metamorfoze, četiri „posebna tipa mita“. Budući da su one dio njegova stvaralaštva na latinskom jeziku, predmet ovog diplomskog rada promatra se u okviru hrvatskog latiniteta. Rad polazi od prikaza Đurđevićeva života i djela, pri čemu prednost daje njegovim djelima na latinskom jeziku, posebno zbirci „Poetici lusus varii“, u koju je Đurđević uvrstio svoje četiri metamorfoze. Nakon predstavljanja života i djela ovog hrvatskog...
Četiri proslave tisućugodišnjice Hrvatskoga kraljevstva u Zagrebu 1925. godine
Četiri proslave tisućugodišnjice Hrvatskoga kraljevstva u Zagrebu 1925. godine
Luka Pupić-Bakrač
Proslava tisućugodišnjice hrvatskog kraljevstva i krunjenja kralja Tomislava na Duvanjskom polju, bila je glavna tema koja se provlaĉi kroz kulturni, dobrim dijelom i politiĉki život Zagreba i Hrvatske u 1925. godini. Razne proslave, parade i manifestacije obiljeţavale su žiivot građana te godine. Tisućugodišnjica je postala glavni lajtmotiv, sve što je bilo dobro bilo je dobro baš zbog jubileja, a sve što je bilo loše, trebalo je popraviti i izmijeniti upravo zbog velikog...
Čikaška škola - utjecaji i teorije
Čikaška škola - utjecaji i teorije
Krunoslav Kovačić
Namjera diplomskog rada je bila prikazati događaje, teorije i mislioce koji su izvršili utjecaj na Čikašku školu. U tu svrhu izdvojen je događaj migracije stanovništva iz Europe u Sjedinjene Američke Države na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Useljavanje stanovništva je trajno obilježilo američko društvo. Grad Chicago je početkom 20. stoljeća bio preslika SAD-a. Zahvaljujući naglom porastu stanovništva putem useljavanja, društvenim problemima izazvanim porastom...
Čimbenici privlačenja i odbijanja u sklonosti traženja psihološke pomoći kod studenata
Čimbenici privlačenja i odbijanja u sklonosti traženja psihološke pomoći kod studenata
Gabrijela Karamatić
Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati čimbenike koji mogu biti poticaji ili prepreke u namjeri traženja stručne psihološke pomoći u slučaju potrebe, te uz to ispitati ovise li čimbenici o spolu te o opterećenosti studentskim problemima. Istraživanju je putem online ankete pristupilo 490 studenata s različitih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Provedbom hijerarhijske regresijske analize objašnjeno je 32.6% varijance namjere traženja stručne psihološke pomoći u slučaju...
Čimbenici uspješnih i neuspješnih lokalnih inicijativa-analiza slučajeva zagrebačke gradske četvrti
Čimbenici uspješnih i neuspješnih lokalnih inicijativa-analiza slučajeva zagrebačke gradske četvrti
Katarina Radnić
Lokalne zajednice kao takve brinu o kvaliteti života svojih stanovnika, a lokalnim inicijativama ta se kvaliteta nastoji poboljšati. Predmet rada čine čimbenici koji mogu utjecati na uspjeh inicijativa pokrenutih od strane lokalnih zajednica. Problem kojim se rad bavi je postizanje uspješnih lokalnih inicijativa sociološkim čimbenicima koje u konačnici dovode do porasta zadovoljstva stanovnika lokalne zajednice. Interes za ovaj rad leži u činjenici da je predmet istraživanja...
Čitanje Zagorkina romana "Kći Lotršćaka" kao romanse i/ili pustolovnog narativa
Čitanje Zagorkina romana "Kći Lotršćaka" kao romanse i/ili pustolovnog narativa
Mirta Seferović
Proučavajući Zagorkino djelo, zatekla sam se u trostrukoj ulozi recipijenta – bila sam „obična čitateljica“, kritičarka i znanstvenica i te su se tri uloge konstantno miješale u mojoj svijesti, ponekad mi ne dopuštajući da budem sasvim objektivna, ali ni sasvim subjektivna. Možda u tome i jest bogatstvo Zagorkina rada? Dok s jedne strane kritičari za nju govore da je autorica šund-literature, s druge je strane Marija Jurić Zagorka vrlo napredna, oštra, svevremenska. Zato...
Čovjek i šuma na zagrebačkom području u srednjem vijeku
Čovjek i šuma na zagrebačkom području u srednjem vijeku
Zrinko Novosel
Mišlju antičkog geografa i prirodoslovca, Gaja Plinija Sekunda Starijeg (23. – 79. godine po Kr.), za povjesničara je postavljeno pitanje: kako je izgledao ljudski odnos prema šumi, tom „najvećem daru“ čovječanstvu, te kako je šumski okoliš, zauzvrat, definirao čovjeka i njegovu zajednicu? Odgovor na ovo pitanje nije jednostavan, niti može biti konačan. U ovom radu on će se nagovijestiti kroz tradicionalne historiografske pristupe, tumačenje izvora uz konzultiranje...
Čudnovate zgode šegerta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu medijskih transformacija
Čudnovate zgode šegerta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić u kontekstu medijskih transformacija
Maja Embrešić Dačnik
Roman Čudnovate zgode šegrta Hlapića, autorice Ivane Brlić Maţuranić objavljen 1913. godine, zbog zanimljive fabule i dopadljivih likova postao je tekst koji je rado bio predmet medijskih transformacija. U ovome radu bit će riječ o adaptaciji romana u igrani film koji je izašao 2013. godine u reţiji Silvija Petranovića. Spomenut ćemo i dramske adaptacije, jednu koju je 1930. napisala sama autorica Ivana Brlić Mažuranić pod naslovom Šest konaka šegrta Hlapića i drugu koju je...

Pages