Pages

Utemeljenje i ostvarenje ustaške ideologije
Utemeljenje i ostvarenje ustaške ideologije
Anto Živković
Rad ne sadrži sažetak.
Utilitarizam  postupka vs. utilitarizam pravila
Utilitarizam postupka vs. utilitarizam pravila
Jacob Matthew Dragaš
Rad ne sadrži sažetak.
Utilitarizam i propaganda u globalnom selu
Utilitarizam i propaganda u globalnom selu
Romana Hardi
Ovaj rad je rezultat proučavanja etičke doktrine utilitarizma, propagande kroz povijest i fenomena globalnoga sela. Prikazuje se definicija i obilježja utilitarizma kao pravca u etici, njegovi predstavnici od kojih su najznačajniji Jeremy Bentham i John Stuart Mill. Zatim, objašnjava se značenje pojma propaganda i kakav tip propagande je bio zastupljen u određenom vremenskom razdoblju. Također, objašnjena je sintagma globalno selo čiji je autor Marshall McLuhan. Zaključno,...
Utjecaj  mitologije na suvremenu kulturu
Utjecaj mitologije na suvremenu kulturu
Karlo Kovač
Cilj ovoga rada bio je pokazati utjecaj mitologije, ne samo starih civilizacija već i moderne, na kulturu. U prvom dijelu, više povijesnom, obraĎene su četiri najvaţnije mitologije koje su imale i najveći utjecaj na današnje društvo. Od starih Egipćana i njihova štovanja poluanimalističkih bogova počinje razdoblje mitologije. Dotada većina naroda štovala je ţivotinje i vremenske pojave, dok su ih Egipćani personificirali i pretvorili u bogove. Oni su pokušali objasniti...
Utjecaj Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu na razvoj hrvatske kulture
Utjecaj Hrvatskoga narodnoga kazališta u Zagrebu na razvoj hrvatske kulture
Ida Podgajski
U diplomskoj radnji, analizom najznamenitijih intendantskih i redateljskih figura, te pojedinih događaja, pokazat će se utjecaj Hrvatskoga narodnog kazališta na književnost i kulturu uopće, kao što će se pokazati i utjecaj glavnih tijekova političke povijesti na tu središnju kulturnu ustanovu. Posebno će se naglasiti udio niza velikana koji su obilježili kazališni život Zagreba u njegovu početku i dali mu temelje za njegov daljnji razvoj. Njihov izbor već je na svoj...
Utjecaj ISIS-ove propagande na žene sa Zapada
Utjecaj ISIS-ove propagande na žene sa Zapada
Rebeka Medić
U ovom završnom radu prikazat ćemo način na koji ISIS privlači žene sa Zapada u svoje redove koristeći društvene mreže za širenje svoje propagande. ISIS-ova propaganda uspjela je privući u svoje redove više žena od bilo koje druge terorističke organizacije u povijesti. Stoga se postavlja pitanje kako je moguće da je jedna teroristička organizacija, poznata po svojoj izrazitoj brutalnosti, uspjela privući žene, rođene, odrasle ili školovane na Zapadu i nagovoriti ih da...
Utjecaj Livije Druzile na carsku politiku
Utjecaj Livije Druzile na carsku politiku
Maja Grdić
Tema ovog diplomskog rada je, kako i sam naslov ukazuje, utjecaj jedne od najmoćnijih žena u povijesti carskoga Rima, Livije Druzile, na politiku prvog rimskog cara Augusta, a zatim i na njegovog nasljednika Tiberija. Transformacija Rimske Republike u Carstvo konfuzno je razdoblje koje još uvijek u određenim segmentima predstavlja misterij za današnje povjesničare. U vremenu kada su društvene promjene, potaknute odgovarajućom društvenom politikom, omogućile i pospješile...
Utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) na radijske igre
Utjecaj Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) na radijske igre
Marsela Mrnjavac
K Rad istražuje promjene u radijskoj komunikaciji prema slušateljima nakon primjene Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ponajprije se govori o radiju kao mediju s komunikacijskog aspekta, objašnjavajući radijsku retoriku i način djelovanja. Drugi dio rada posvećuje se etičkoj tradiciji te etičkim i pravnim aspektima u radijskom novinarstvu. Opća uredba o zaštiti podataka, predstavljena u radu, donijela je važne promjene u odnosu s krajnjim korisnicima, odnosno ...
Utjecaj Stepskog vuka Hermana Hessea na lik Maestra i Kiklopa, Ranka Marinkovića
Utjecaj Stepskog vuka Hermana Hessea na lik Maestra i Kiklopa, Ranka Marinkovića
Mia Mlinar
Tema ovog rada je Utjecaj Stepskog vuka Hermana Hessea na lik Maestra iz Kiklopa, Ranka Marinkovića. Za početak ćemo iznijeti biografije pisaca kako bismo što lakše svrstali romane u određena razdoblja i na taj način općenito definirali razdoblja moderne i postmoderne u kojima su djela nastala, kao svojevrsan odgovor pisca na tadašnje društvo iz razloga što oba romana upućuju na autorovo neslaganje sa dehumanizacijom društva i otuđenosti od vlastitih bića. Kako oba lika...
Utjecaj Twittera na popularnu kulturu na primjerima prosvjeda Egipatska revolucija i "Occupy Wall Street"
Utjecaj Twittera na popularnu kulturu na primjerima prosvjeda Egipatska revolucija i "Occupy Wall Street"
Lahorka Lojen
U siječnju 2011. godine su se u Egiptu dogodili nasilni prosvjedi s ljudskim žrtvama. Stanovnici velikih gradova su bili ogorčeni vlašću u toj zemlji i htjeli su da tadašnji predsjednik Hosni Mubarak odstupi s vlasti, što se dogodilo ubrzo nakon vrhunca prosvjeda. Oko osam mjeseci kasnije, u rujnu 2011., u Zucotti Parku u New Yorku, blizu Wall Streeta, financijske „žile kucavice“ tog grada, su se okupile stotine aktivista u mirnom prosvjedu protiv banaka i financijske moći...
Utjecaj animiranih filmova na predodžbe o rodnim ulogama
Utjecaj animiranih filmova na predodžbe o rodnim ulogama
Barbara Meštrović
Rad ne sadrži sažetak.

Pages