Pages

Validacija upitnika profesionalne zrelosti - UPZ
Validacija upitnika profesionalne zrelosti - UPZ
Dario Vlahović
Profesionalna zrelost jedan je od centralnih pojmova u shvaćanju profesionalnog razvoja. Definira se kao spremnost pojedinca da donese odluku o svojoj karijeri ovisno o svojoj dobi i stupnju profesionalnog razvoja (Savickas i Porfeli, 2011). Ta spremnost je u skladu s mogućnostima pojedinca i zahtjevima okoline te stabilna u vremenu. Svrha ovog rada je validirati Upitnik profesionalne zrelosti (UPZ) autora Babarović i Šverko te utvrditi povezanost s nekim konstruktima. Upitnik sadrţi 20...
Vanjska politika Njemačkog carstva 1871. - 1890.
Vanjska politika Njemačkog carstva 1871. - 1890.
Tomislav Kardum
U radu se donosi pregled njemačke vanjske politike (riječ je o političkoj povijesti i povijesti diplomacije) u razdoblju od ujedinjenja do 1890., odnosno trenutka kada ostavku na položaj kancelara podnosi Otto von Bismarck, apsolutni kreator njemačke vanjske politike u promatranom razdoblju. Na početku se analizira učinak njemačkog ujedinjenja na konstelaciju snaga u Europi te odnos europskih sila spram njemačkog ujedinjenja. Zatim se obrađuju opći ciljevi njemačke vanjske...
Vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog do Daytonskog sporazuma
Vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog do Daytonskog sporazuma
Ivan Arapović
Glavna tema ovog rada bit će vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog sporazuma iz ožujka 1994. do Daytonskog sporazuma, koji je potpisan u prosincu 1995. godine. Cilj ovog rada bio bi prikazati, objasniti i analizirati važne događaje na hrvatskom vanjskopolitičkom planu u razdoblju između dva sporazuma koja su bila od presudne važnosti za okončanje rata. Također bi se kroz rad nastojalo prikazati kako su odnosi Republike Hrvatske s pojedinim državama, s posebnim...
Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država nakon Drugog svjetskog rata
Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država nakon Drugog svjetskog rata
Dean Perko
Politika izolacionizma koju su Sjedinjene Američke Države vodile sve do sredine 20. stoljeća naglo se izmjenila nakon napada Japanaca na Pearl Harbor. Krajem 1941. godine SAD su se aktivno uključile u Drugi svjetski rat. Prije toga su u ratu sudjelovali neaktivno, odnosno kroz razne programe kojima su Europi slali materijalnu i financijsku pomoć. Uskoro su slijedili sastanci i mirovne konferencije saveznika – Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije, koji...
Vanjskopolitičko novinarstvo u digitalno doba
Vanjskopolitičko novinarstvo u digitalno doba
Bernard Golomeić
Tema ovog rada je vanjskopolitiĉko novinarstvo u digitalnom dobu. U ovom radu ću nastojati objasniti i opisati teorijska promišljanja o suvremenom vanjskopolitiĉkom novinarstvu. U uvodu ovog rada spomenut ću tehnološku i digitalnu revoluciju te ću pisati o temama vezanim za suvremeno novinarstvo. U drugom poglavlju ću pisati o dogaĊajima i promjenama nastalima u vrijeme digitalne revolucije koja se dogodila krajem 20. i poĉetkom 21. stoljeća. U trećem poglavlju ću pružiti uvid...
Važnost društvenih mreža u fitness industriji
Važnost društvenih mreža u fitness industriji
Sanja Kočiš
Društvene mreže su po svemu sudeći postale globalni komunikacijski fenomen. U radu se opisuje pojam fitnessa, kao i prednosti i nedostaci društvenih mreža kako bi se prikazalo kakav utjecaj one imaju na fitness industriju. U Republici Hrvatskoj danas su najzastupljenije mreže Facebook i Instagram, koje su i bile predmet proučavanja. Iščitavanjem predmetne literature, kao i analizom slučajeva, pokazano je kako se putem njih može doprijeti do ciljane skupine ljudi, te su one...
Važnost društvenih mreža za učinkovite odnose s javnošću
Važnost društvenih mreža za učinkovite odnose s javnošću
Matea Horvat
Pojava društvenih mreža unijela je mnoge promjene u svakodnevni život, a njihovu važnost za poslovanje posljednjih godina prepoznaje sve više organizacija i tvrtki. Način komuniciranja i brzina pružanja povratne informacije koje društvene mreže iziskuju tvrtkama su nerijetko nedostižni pa vođenje online komunikacije prepuštaju agencijama za odnose s javnošću od kojih većina u sastavu svojih timova ima osobe posebno obučene za upravljanje društvenim mrežama, tzv. community...
Važnost javnosti u strateškoj komunikaciji kulturnih institucija: primjer GDK Gavella
Važnost javnosti u strateškoj komunikaciji kulturnih institucija: primjer GDK Gavella
Karolina Zelenika
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je kazališna publika kao javnost kulturnih institucija te strateška komunikacija u odjelu marketinga i odnosa s javnošću istih. U teoretskom se dijelu rada kroz prikaz upravljanja kulturnom institucijom obrađuju teme kulturnog menadžmenta, upravljanja strateškom komunikacijom te provedbe marketinških aktivnosti. Predstavljene su i teorije kazališne recepcije te složenost definiranja pojmova javnosti i publike. Na primjeru Gradskog...
Važnost kazališta u kulturnoj povijesti druge polovice XX. stoljeća
Važnost kazališta u kulturnoj povijesti druge polovice XX. stoljeća
Konrad Bukovšak
U ovom smo završnom radu prikazali razvoj i stanje u hrvatskom kazalištu poslije drugog svjetskog rata. U sadržaju je prikazan ondašnji kazališni život na kojeg su utjecale političke neprilike i različiti pokušaji cenzuriranja od strane tadašnjeg vladajućeg režima. Kroz daljnju razradu kronološki smo prikazali otvaranje hrvatskih kazališnih zgrada i osnivanje različitih hrvatskih kazališta, kako onih središnjih, tako i onih koja pripadaju tzv. Off sceni. Opisali smo promjene...
Važnost obiteljskog odgoja i novih medija u oblikovanju osobnost djece
Važnost obiteljskog odgoja i novih medija u oblikovanju osobnost djece
Nika Vlahinić
Tema diplomskog rada je važnost obiteljskog odgoja i novih medija u oblikovanju osobnosti djece. Svaka obitelj i njezini članovi, naročito roditelji, imaju prema vlastitom djetetu neprocjenjivu ulogu, odgovornost, ali i obavezu. Obiteljska je zajednica mjesto gdje dijete kroz odgoj oblikuje karakter, narav i ponašanje. Ovim se radom želi ukazati kako pomoću odgoja dijete postaje samostalno, odgovorno i samostalno, izgrađujući tako cjelovitu osobnost. Oblikovanje osobnosti...
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji
Marija Tičić
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji Cilj je istraživanja bio ispitati može li se temeljem percipirane razine društvene stigme traženja pomoći, samostigme traženja pomoći i socijalne podrške predvidjeti percipirana kvaliteta terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji. U istraživanju je sudjelovalo 143 sudionika u dobi od 18 do 26 godina. Većina sudionika bila je ženskog spola (n = 128) te...
Važnost učenja sociologije u srednjoj školi
Važnost učenja sociologije u srednjoj školi
Dunja Horvat
Sociologija je kao nastavni predmet iz područja društvenih znanosti uvedena u srednje škole prije nešto više od pola stoljeća. Danas se sociologija „[...] uči i poučava u gimnazijama i drugim srednjim školama kao obvezni i kao izborni predmet, a usmjerenost učeniku temeljno je obilježje učenja i poučavanja sociologije.“ (Kurikulum nastavnog predmeta Sociologija za gimnazije, 2019: 2) Suvremeno je društvo neprestano izloženo brzim promjenama kojima se treba prilagoditi, a u...

Pages