Pages

Prikaz žene u medijima
Prikaz žene u medijima
Aleksandra Karanac
Ovim radom se želi ukazati na problem pristranog prikazivanja žena u medijima. Uvodni dio diplomskog rada bavi se bioetikom i njezinom ulogom u službi zaštite ljudskih prava. Prikazuju se podaci i činjenice o diskriminaciji žena te njihovim pravima kroz povijest pa sve do danas. U diplomskom radu se piše i o ženama koje su nam daleko, koje mi ne vidimo i o kojima znamo vrlo malo. Analizirana je činjenica koliko javnost zna o ženama koje su u zaostalim zemljama potlačene,...
Prikriveno oglašavanje u američkim filmovima i serijama
Prikriveno oglašavanje u američkim filmovima i serijama
Marina Marinac
Danas se može reći kako Hrvati i stanovnici Hrvatske najviše gledaju filmove i serije američke produkcije. Najviše se emitiraju na televizijskim programima, a u domaćim kinima također dominiraju američki filmovi. U tim filmovima jednako tako ima puno prikrivenog oglašavanja, koje se definira kao svaki prikaz ili spomen određene marke ili proizvoda u filmu i seriji. Sve je veći rast prikrivenog oglašavanja i zbog same činjenice da su tradicionalne reklame i oglašavanje na...
Prikriveno oglašavanje u hrvatskim ženskim časopisima: studija lsučaja Cosmopolitana i Grazije
Prikriveno oglašavanje u hrvatskim ženskim časopisima: studija lsučaja Cosmopolitana i Grazije
Andrea Paić
Mediji su prijenosnici različitih poruka informativnog i zabavnog sadržaja, a među njima se nalaze i promidžbene poruke. Sami oglašivački sadržaji, kao i novinarski, međusobno se upotpunjuju, no oglašivački sadržaji nisu uvijek unutar zakonskih okvira; u tim slučajevima dolazi do pojave prikrivenih reklama koje podsvjesno utječu na korisnika informacija. Mediji se često služe manipulacijom publike kako bi ju „natjerali“ na kupovinu i korištenje proizvoda i usluge koja se...
Prikriveno oglašavanje u medijima
Prikriveno oglašavanje u medijima
Patrik Dorčić
Ovaj se rad na temelju stručne literature i vlastitoga doprinosa bavi prikrivenim oglašavanjem. U njemu se ponajprije definira prikriveno oglašavanje te gdje i zbog čega do njega dolazi. Potom smo ukratko predstavili i odabrane medijske zakone koji govore i o prikrivenom oglašavanju. Spomenuti su zakoni oni koji bi trebali regulirati problem prikrivenoga oglašavanja te pomoći u njegovom sprječavanju, jer je ono „ušlo“ u sive zone današnjih, kako tradicionalnih, tako i novih...
Prikriveno oglašavnje kao nedopuštena tehnika u odnosima s javnošću
Prikriveno oglašavnje kao nedopuštena tehnika u odnosima s javnošću
Ivana Katić
Odnosi s javnošću su društvena znanost koja omogućava komunikaciju pojedinaca ili organizacija s javnosti. Pri komuniciranju i uspostavi odnosa koristi se raznim tehnikama. Prikriveno oglašavanje jedna je od tehnika definirana kao nedopuštena, a cilj joj je ojačati imidž oglašavane usluge ili proizvoda. Svakodnevnim porastom oglašavanja i pojave zasićenosti oglasnih poruka stvara se potreba korištenja nedopuštene tehnike kojom se obmanjuje primatelje medijskih poruka. Pravnom...
Primarna socijalizacija i devijantno ponašanje mladih
Primarna socijalizacija i devijantno ponašanje mladih
Ana-Marija Kozjak
Tema ovog završnog rada je pregledni članak kako i na koji način primarna socijalizacija može utjecati na devijantno ponašanje mladih osoba. Dosadašnja istraživanja provedena u ovome području dotiču se raznih aspekata primarne socijalizacije i njezine povezanosti sa devijantnim ponašanjem mladih, a ovaj rad dublje će proučiti komunikaciju među roditeljima i djecom, odgojne stilove roditelja, vrijeme pojave devijantnog ponašanja među mladima, te suodnos jednoroditeljskih...
Primjena Schwartzovog teorijskog modela vrijednosti na primjeru nekih europskih zemalja
Primjena Schwartzovog teorijskog modela vrijednosti na primjeru nekih europskih zemalja
Eva Švigir
Glavni cilj rada bio je usporediti faktorsku strukturu vrijednosti i važnost određenih vrijednosti na uzorku od preko 4000 sudionika iz triju europskih zemalja: Hrvatske, Slovenije i Švedske primjenom Teorije univerzalnih sadržaja i strukture vrijednosti Shaloma Schwartza (1992). Istraživanje je provedeno na dijelu podataka prikupljenih 2010. godine u okviru međunarodnog projekta Europskog društvenog istraživanja (European Social Survey - ESS). Za potrebe ovog istraživanja korišten...
Primjena i učinkovitost mindfulness tehnike u psihoterapiji
Primjena i učinkovitost mindfulness tehnike u psihoterapiji
Jurica Pačelat
Mindfulness tehnika se u zapadnoj modernoj psihologiji pojavljuje 1979. godine nakon Jon Kabat-Zinnova uvođenja programa redukcije stresa. Ubrzo nakon, mindfulness je integriran u mnoge psihoterapijske pravce što je dovelo do stvaranja novih vrsta terapijskih pristupa i promjene psihoterapijske paradigme unutar kognitivno-bihevioralnog pristupa terapiji. U uvodnom dijelu operacionaliziran je i opisan mindfulness kao konstrukt i tehnika te je pružen povijesni pregled razvoja mindfulnessa u...
Primjena strukturalističke metodologije na analizu filma: žanr vestrn
Primjena strukturalističke metodologije na analizu filma: žanr vestrn
Davor Parač
U ovom se diplomskom radu istražuje žanr vestern-filma kao dio „mitologije“ (u specifičnom, strukturalističkom smislu tog pojma) određenoga društva i određenog vremena. Metodologija analize filmova preuzeta je iz knjige Willa Wrighta Revolveri i društvo iz 1975. godine. U prvom dijelu rada iznose se teorijski temelji Wrightova pristupa – strukturalistička lingvistika Ferdinanda de Saussurea, koncept binarnih opozicija Praške škole, te razumijevanje mitologije prema Claude...
Primjeri parodije u hrvatskom književnom kanonu
Primjeri parodije u hrvatskom književnom kanonu
Lana Antonia Brajković
U ovom diplomskom radu analizirat će se hrvatski književni kanon u parodijskom čitanju i interpretaciji. Polazeći od teorijskih pretpostavki književnoga kanona hrvatskih književnih teoretičara Lea Rafolta i Vladimira Bitija, preko velike i važne knjige yaleskoga profesora Harolda Blooma The Western Canon: The Book and Schools of Ages, diplomski rad donosi definiciju književnoga kanona. Parodija se pak definira prema knjizi Margaret Rose Parody ancient, modern and postmodern uz...
Prirodne i kulturne znamenitosti Imotskog i Imotske Krajine
Prirodne i kulturne znamenitosti Imotskog i Imotske Krajine
Marijana Beževan
U svojem radu ću se baviti Imotskom krajinom te njenim poznatim, ali i nepoznatim prirodnim i kulturnim ljepotama. Na spomen Imotskog i Imotske krajine prva asocijacija su Crveno i Modro jezero, no ta dva prirodna fenomena samo su djelić ljepota koje ovaj prostor krije. Cilj je ovoga rada prikazati prirodne i kulturne znamenitosti Imotskog i Imotske krajine.
Prirodno oglašavanje u suvremenim medijima
Prirodno oglašavanje u suvremenim medijima
Ines Heli
Ovaj rad sažima bitne teorijske elemente prirodnog oglašavanja i istražuje adaptaciju prirodnog oglašavanja na hrvatskom tržištu. Sam rad sastoji se od dva dijela. U prvom dijelu analiziraju se dostupni podatci o prirodnom oglašavanju, njegovu ponašanju u online infrastrukturi, te je dan jasan uvid kako se prirodno oglašavanje uklopilo u kontekst oglašivačke industrije u Hrvatskoj. Autor ovog teksta oslanja se na teorijske okvire koji upućuju na osnove marketinga, povijest...

Pages