Pages

Uloga trenera u odnosu trener - sportaš
Uloga trenera u odnosu trener - sportaš
Ena Rajić
Odnos između trenera i sportaša smatra se najvažnijim interpersonalnim odnosom u području sporta. Budući da u Hrvatskoj i inozemstvu postoji mali broj kvalitativnih istraživanja navedenog fenomena, odlučili smo se upravo za njega. Glavni cilj istraživanja je dati uvid u stavove i percepcije sportaša i trenera timskih sportova o odnosu trenera i sportaša – njegovoj prirodi, razvoju, strategijama održavanja te pozitivnim i negativnim čimbenicima koji na njega djeluju. Prilikom...
Uloga video igara u općem uspjehu učenika
Uloga video igara u općem uspjehu učenika
Andrej Malek
ulogu koju igranje video igara ima na ocjene, odnosno opći uspjeh kod učenika. Rad ukratko izlaže i povijest video igara, probleme kod istraživanja utjecaja video igara i opće utjecaje video igara. Zatim, izložena su ranija istraživanja kojim se istraživao utjecaj video igara, a često i ostalih medija, na školski uspjeh učenika. Glavni dio rada je istraživanje koje je provedeno u školama na području Općine Veliki Grđevac, Općine Velika Pisanica, Bjelovara i Virovitice....
Uloga životinja u kultovima i ritualima u starom vijeku
Uloga životinja u kultovima i ritualima u starom vijeku
Natalija Vraneković
Od najranijih početaka čovjek je egzistirao rame uz rame sa životinjama. Narodi drevnoga svijeta pripitomljavali su životinje, vodili stada, čuvali stada od opasnih životinja i putovali velike udaljenosti uz pomoć čopora životinja. Često su lovili životinje radi sporta, ali i zbog prehrane, koristili konje u bitkama te se divili moćnim i egzotičnim životinjama iz dalekih udaljenosti. Njihove prikaze pronalazimo na različitim materijalnim ostacima, od oslikane keramike i gline,...
Umjetna inteligencija u svakodnevnoj komunikaciji
Umjetna inteligencija u svakodnevnoj komunikaciji
Matea Kovačić
Umjetna inteligencija, strojno učenje i duboko učenje postale su učestale riječi u našoj svakodnevici. Sve veća prisutnost tehnologija vođenih umjetnom inteligencijom omogućila nam je da komuniciramo ne samo putem strojeva, već i s njima. Uz pomoć obrade prirodnog jezika strojevi sve češće s nama stvaraju interaktivni odnos. Zato se znanstveno počinje promatrati nova vrsta komunikacije, ona između ljudi i strojeva. Umjetna inteligencija trenutno ima različita potpolja i...
Uporaba duhana i čokolade kroz povijest
Uporaba duhana i čokolade kroz povijest
Tena Vrzan
U ovom radu izložit ću pregled povijesti duhana i čokolade. Oni su bili sastavni dio mnogih važnih povijesnih zbivanja kao što su, primjerice, geografska otkrića, industrijska revolucija, razvoj znanosti i sl. Kroz povijest, mijenjala se percepcija kako duhana tako i čokolade. Ipak, ono što se nije promijenilo jest činjenica da su duhan i čokolada uvijek imali važnu ulogu u ljudskim životima te su bili konzumirani u posebnim trenucima. Iako se njihova uporaba danas u mnogočemu...
Uporaba novih medija u cjeloživotnom obrazovanju: razlika između informacijske i medijske pismenosti
Uporaba novih medija u cjeloživotnom obrazovanju: razlika između informacijske i medijske pismenosti
Ines Marinčić
Podatak od samo 2,5 posto odraslih građana u Hrvatskoj koji sudjeluju u nekom programu cjeloživotnog obrazovanja, u odnosu na 20 posto njih u EU, nameće pitanja o razlozima za nedostatak zainteresiranosti za obrazovanjem i usavršavanjem vještina tijekom cijeloga života (Bratonja Martinović, 2015.). Novi mediji pokazali su se kao idealni za poticanje i olakšavanje učenja u programima cjeloživotnog obrazovanja, poput e-učenja, budući da dodiruju gotovo svaki aspekt čovjekova...
Upoznatost srednjoškolaca s prikrivenim oglašavanjem na društvenim mrežama
Upoznatost srednjoškolaca s prikrivenim oglašavanjem na društvenim mrežama
Edina Pršić
Promjene u medijskom okruženju dovele su do promjena u kreiranju marketinških strategija. Oglašivači sve više pribjegavaju korištenju prikrivenih oglasa kako bi doprijeli do publike koja sve češće ignorira klasične oglase. Istodobno, društvene su mreže postale nezaobilazan komunikacijski kanal i kao takve odlična su oglašivačka platforma. U masi korisnika, istaknuli su se influenceri koji su postali vođe mišljenja modernog doba. Njihov su potencijal prepoznale kompanije...
Upravljanje društvenim mrežama u turizmu: analiza komunikacije Poreč Open Air Festivala na Facebooku
Upravljanje društvenim mrežama u turizmu: analiza komunikacije Poreč Open Air Festivala na Facebooku
Gloria Glavić
Pojava društvenih mreža utjecala je na razvoj komunikacijskih mogućnosti suvremenog društva. Odnosi s javnošću, kao djelatnost čija je uloga uspostavljanje i održavanje dugoročnih odnosa s ciljnim javnostima, prepoznali su važnost društvenih mreža. Zahvaljujući jednostavnom korištenju, globalnoj rasprostranjenosti te izravnoj i trenutačnoj komunikaciji, društvene su mreže postale nezaobilazan komunikacijski kanal odnosa s javnošću u turizmu. Među njima se posebno ističe...
Urođenost, jezik, moral: Teorija moralne gramatike
Urođenost, jezik, moral: Teorija moralne gramatike
Lorena Čempuh
U radu se razmatra i brani mogućnost postojanja univerzalne moralne gramatike te se navode argumenti u prilog toj teoriji. Kreće se od analogije s lingvistikom i pretpostavke da je čovjekov um modularno organiziran, da postoji moralna sposobnost (modul za moral) i da nam je ta sposobnost urođena. Navedeni pojmovi se definiraju i objašnjavaju na početku rada te ih se stavlja u kontekst univerzalne moralne gramatike. Urođenu sposobnost ili osobinu definira se kao onu koju se može...
Usporedba američke i europske poljoprivredne politike prema genetskim modificiranim organizmima
Usporedba američke i europske poljoprivredne politike prema genetskim modificiranim organizmima
Martina Leljak
Komercijalni uzgoj genetski modificiranih kultura počeo je 1996. godine u SAD-u, dok se dvadesetak godina kasnije takve kulture siju gotovo na svim kontinentima. Europska politika prema GMO-u počiva na načelu opreza te zahtjeva deklariranje genetski modificirane hrane, dok SAD genetski modificirane kulture smatra substancijalno jednakima pa ne postoji potreba za njihovim označavanjem. SAD je i danas najveći proizvoĎač genetski modificiranih kultura, dok europski kontinent ima...
Usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara A Cutheis s jezičnog i povijesnog aspekta
Usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara A Cutheis s jezičnog i povijesnog aspekta
Sanja Miljan
Tema ovog rada je usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara poznatim pod nazivom A Cutheis s jezičnog aspekta, stavljajući ih u njihov povijesni kontekst. Originalni rukopis djela Mihe Madijeva kao i kronika A Cutheis nije sačuvan. Jedini sačuvani srednjovjekovni rukopis je tzv. Trogirski rukopis koji se danas čuva u Nacionalnoj knjižnici Széchény u Budimpešti, gdje je donesen kupnjom krajem 19. stoljeća. Važno je spomenuti da su faksimili objavljeni u...
Usporedba glavnih likova u djelima Kabanica i Idiot te njihov utjecaj na hrvatsku književnost
Usporedba glavnih likova u djelima Kabanica i Idiot te njihov utjecaj na hrvatsku književnost
Sanja Ilinić
Glavni cilj ovoga rada je usporediti glavne likove u djelima Kabanica i Idiot te značajke, koje ih međusobno povezuju, usporediti s djelima iz hrvatske književnosti. Rad se bavi prikazom realizma, odnosno, ruskoga i hrvatskoga realizma, ali i upoznavanjem čitatelja sa životima Gogolja i Dostojevskoga, kao i njihovim stvaralaštvom. Osim toga, rad se bavi i analiziranjem likova Akakija Akakijeviča i kneza Miškina kako bi naposlijetku dobili sličnosti i razlike koje vladaju unutar...

Pages