Pages

Rodne razlike u nezadovoljstvu izgledom
Rodne razlike u nezadovoljstvu izgledom
Dajana Blažević
Cilj istraživanja bio je istražiti odnos između nezadovoljstva vlastitim izgledom, samopoštovanja, perfekcionizma te korištenja Facebooka, kao i ispitati postoje li rodne razlike ?u navedenim konstruktima kao i njihovom odnosu. Istraživanju je pristupilo 621 sudionika koji su trebali popuniti online upitnik napravljen na stranici za izradu anketa i upitnika "Qualtrics Survey Software”. Upitnik je sadržavao: Upitnik općeg nezadovoljstva tjelesnim izgledom (BSQ), revidiniranu verziju...
Roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva u interpretaciji Stanka Lasića
Roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva u interpretaciji Stanka Lasića
Ivona Breljak
U ovoj završnoj radnji analiziran je roman Bijeg Milutina Cihlara Nehajeva s kritičkim uvidom u interpretaciju književnog teoretičara i povjesničara Stanka Lasića. Autorica je svoju interpretaciju temeljila na izvornoj, obimnoj i rukopisnoj doktorskoj disertaciji Stanka Lasića, te je ostvarila uvid u neke druge književno-kritičke prosudbe istoga djela. Upravo zato što je obimna Lasićeva doktorska disertacija ostala neobjavljena te njegova interpretacija nije izravno integrirana u...
Roman u viktorijanskoj Engleskoj - odnos teksta i konteksta
Roman u viktorijanskoj Engleskoj - odnos teksta i konteksta
Monika Jerković
Rad ne sadrži sažetak.
Romeo i Julija u hrvatskoj, talijanskoj i engleskoj književnosti
Romeo i Julija u hrvatskoj, talijanskoj i engleskoj književnosti
Andrea Višnjić
Rad ne sadrži sažetak.
Ruralna zajednica- kolektivna efikasnost i nasilje nad ženama u obitelji
Ruralna zajednica- kolektivna efikasnost i nasilje nad ženama u obitelji
Monika Jagarčec
Kroz ljudsku povijest vidljivi su prisutni oblici organiziranja ljudi s ciljem zadovoljenja potreba i ostvarenja interesa svih članova. Stvaranjem zajednica ljudi se međusobno povezuju uspostavljajući pritom odnose bliskosti i povjerenja. Za funkcioniranje zajednice važan je sklop određenih zajedničkih vrijednosti, ideja i vjerovanja koje članovi zajednice dijele kako bi bili spremni raditi za dobrobit sviju i međusobno se pomagati u potrebama. U ruralnim je zajednicama, za razliku...
Saborski "vritnjak" Károly Khuen-Héderváryju i politička kultura u Hrvatskoj u posljednja dva desetljeća 19. stoljeća
Saborski "vritnjak" Károly Khuen-Héderváryju i politička kultura u Hrvatskoj u posljednja dva desetljeća 19. stoljeća
Vlatko Smiljanić
Banovanje Dragutina Károly Khuen-Hédérváryja u hrvatskim zemljama, a napose u Banskoj Hrvatskoj, predstavlja zenit politički motivirane mađarizacije. Jedan je slučaj ostao posebno upamćen u kolektivnoj svijesti hrvatskoga naroda kao važan detalj hrvatske povijesti druge polovice 19. stoljeća. Riječ je o saborskom „vritnjaku“, događaju u kojem je saborski zastupnik Josip Gržanić navodno nogom udario bana Khuena nogom u stražnjicu. „Vritnjak“ kao važan politički čin u...
Sadržaj stigme prema osobama sa psihičkim poremećajima
Sadržaj stigme prema osobama sa psihičkim poremećajima
Natalija Bujević
Cilj ovog rada bio je analizirati postojeće stavove i stereotipe prema osobama sa psihičkim poremećajima te utvrditi količinu iskustva i znanja koje javnost ima o njima. Usmjerili smo se na analizu atribucija psihičkih poremećaja i razinu socijalne distance koju pojedinci izražavaju. Daljnjom analizom utvrđeno je koje varijable značajno pridonose objašnjenju stava i socijalne distance. U istraživanju je sudjelovalo 458 sudionika te je primjenjen instrument koji je konstruiran za...
Sadržajna analiza chat savjetovanja s djecom i adolescentima s problemom samoozljeđivanja
Sadržajna analiza chat savjetovanja s djecom i adolescentima s problemom samoozljeđivanja
Petra Abramović
Na chat se javljaju djeca i adolescenti koja iskazuju kompleksnije psihosocijalne teškoće, a djeca i adolescenti koji se samoozljeđuju preferiraju komunikaciju putem chata. Cilj istraživanja je bio utvrditi socijalne, obiteljske i psihološke čimbenike djece i adolescenata koji se javljaju s problemom samoozljeđivanja, a traže pomoć kroz chat savjetovanje. Korištena je sadržajna analiza 24 chata iz baze Hrabrog telefona koje su volonteri označili kao savjetodavne s problematikom...
Sadržajni marketing u službi brenda i reputacije
Sadržajni marketing u službi brenda i reputacije
Barbara Blečić
Ovaj rad bavi se sadrţajnim ili content marketingom kao komunikacijskom strategijom promocije dobara ili usluga u kojoj i autor i korisnik sadrţaja izlaze kao pobjednici – autor dobiva brend, autoritet i reputaciju u svom polju djelovanja dok konzument sadrţaja dobiva relevantne informacije o odreĎenoj temi te stručnjaka od povjerenja za obraćanje u nevolji. Sadrţajni marketing je korisnički orijentirana strategija gdje nije u središtu organizacija, već korisnik, odnosno osobe...
Sagorijevanje među volonterima pomagačkih struka u radu s djecom s traumatskim iskustvima
Sagorijevanje među volonterima pomagačkih struka u radu s djecom s traumatskim iskustvima
Sara Lulić
Sagorijevanje među volonterima pomagačkih struka u radu s djecom s traumatskim iskustvima Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid o osobnim iskustvima volontera uključenih u rad s djecom s traumatskim iskustvima te ispitati njihova razmišljanja, potrebe i važnost unutarnjih (osobine ličnosti, motivaciju za volontiranjem te osobna očekivanja) i vanjskih faktora sindroma sagorijevanja (organizacijsku strukturu i elemente te međuljudske odnose unutar i izvan organizacije), kao i...
Sakralna izgradnja u Požegi
Sakralna izgradnja u Požegi
Sandra Kovač
Rad obuhvaća glavne značajke tri najvažnija sakralna spomenika Požege – crkvu sv. Duha, crkvu sv. Lovre i crkvu sv. Terezije Avilske – koja su svojim kulturno-povijesnim, arhitektonskim, tlocrtno-prostornim i ikonografskim posebnostima osigurale Požegi epitet „slavonske Atene“. Rad se sastoji od dvije cjeline. Prva nas uvodi u povijest Požege kao srednjovjekovnoga grada opasanog zidinama koji se razvijao pod okriljem ugarsko-hrvatskih kraljica i bio obilježen višestoljetnom...

Pages