Paginacija

Emocionalni apeli u oglasima u časopisu Glorija
Emocionalni apeli u oglasima u časopisu Glorija
Tamara Čuljak
Apeli u reklamnoj poruci su ključni element privlačenja i zadržavanja pažnje potrošača, a u tome značajnu ulogu sve više imaju i emocionalni apeli uz racionalne. Mogu biti pozitivni i/ili negativni orijentirani na objekt ili događaj, a uglavnom ih pronalazimo u oglašavanju prehrambenih proizvoda, kozmetike, pića, modne odjeće i sl. Neke od najčešćih emocija koje se koriste kao podloga za kreiranje apela u marketinškoj komunikaciji su toplina, ljubav, mir, radost,...
Empatija i moralno distanciranje kao prediktori ponašanja promatračâ vršnjačkog nasilja
Empatija i moralno distanciranje kao prediktori ponašanja promatračâ vršnjačkog nasilja
Sanja Bartaković
žetak Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos empatije i moralnog distanciranja objašnjenju ponašanja promatrača vršnjačkog nasilja. U istraživanju je sudjelovalo 325 učenika (158 dječaka i 167 djevojčica ) iz dviju zagrebačkih osnovnih škola, čija je prosječna dob iznosila 13 godina. Pri prikupljanju podataka korišteni su sljedeći instrumenti: Skala emocionalne empatije (Raboteg-Šarić, 2002), prilagođena verzija Skale moralnog distanciranja u odnosu na...
Empatija i vrijednosti kod medicinskih sestara
Empatija i vrijednosti kod medicinskih sestara
Marina Potrkač
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stupanj sadašnje motivacije za rad, motivacije na početku školovanja i empatije kod medicinskih sestara te ispitati koje su im najvažnije vrijednosti. Također, cilj je bio ispitati može li se na temelju dobi, motivacije na početku školovanja, empatije i vrijednosti predvidjeti sadašnja motivacija za rad. U istraživanju je sudjelovalo 326 medicinskih sestara koje su u trenutku provođenja istraživanja bile zaposlene na različitim odjelima u...
Empirijski nalazi ART terapije
Empirijski nalazi ART terapije
Tin Dožić
Ovaj rad prikazuje povijesni razvoj, standarde profesije i praktične aspekte art terapije te empirijske nalaze koji govore o učinkovitosti i ishodima art terapije u radu s osobama s traumama, psihijatrijskim dijagnozama, medicinskim bolestima, poremećajima iz autističnog spektra, školskoj populaciji i starijim osobama. Pregledom literature pronašli smo istraživanja koja ukazuju na koristnost art terapije u tretmanu PTSP-a; art terapijskih programa za veterane; u radu sa seksualno...
Epicurean and Stoic Epistemology: The Criteria of Truth
Epicurean and Stoic Epistemology: The Criteria of Truth
Luka Pospiš
The main topic of this thesis is Epicurean and Stoic epistemology; namely, their defining the criteria of truth, and a comparison of their conception of the criterion of truth. The aim of this thesis is to give an account of how Epicurean and Stoic epistemological inquiries are responsible for an epistemological turn—a shift from trying to define knowledge to discovering whether knowledge is even possible. As they have similar starting points of inquiry, both the Stoics and the Epicureans...
Erasmus Rhagusinus, sive: De Apophthegmaton libris a Georgio Ferrich Latinis versibus donatis
Erasmus Rhagusinus, sive: De Apophthegmaton libris a Georgio Ferrich Latinis versibus donatis
Petar Ušković Croata
In hoc opere Erasmi Ἀποφθεγµάτων libri tractabuntur quos Georgius Ferrich, poeta Rhagusinus, saeculo XIX ineunte Latinis versibus illustravit. Curnam prorsus hoc Erasmi opus tantum apud Georgium Ferrich studium excitaverit, quoque consilio ad has fabellas versibus reddendas impulsus et evocatus esset, in lucem exponetur. Comparabitur deinde utrumque opus inter ea, quo clarius pateat qua in re congruant aut inter se dissentiant. Quanti sit momenti Georgii Ferrich opus monstrare...
Erotizam u starijim hrvatskim tekstovima
Erotizam u starijim hrvatskim tekstovima
Zvonimir Mikulić
U ovome radu analizirat će se erotski tekstovi trojice hrvatskih književnika iz starijih razdoblja. Marko Marulić Splićanin i Dubrovčanin Nikola Nalješković prvaci su, među našim piscima, u tekstovima slobodne tjelesnosti. Otprilike stoljeće kasnije, pojavljuje se i hrvatski velikaš i pjesnik sa sjevera Fran Krsto Frankopan sa svojim lascivnim stihovima toliko netipičnim za konzervativno i pobožno razdoblje baroka. Unatoč različitim razdobljima djelovanja, svoju erotsku...
Estetika ružnoće u Janka Polića Kamova
Estetika ružnoće u Janka Polića Kamova
Matea Stanić
Stilska dotjeranost, idealni vječne i harmonične ljepote, kanoni pristojnog i elegantnog piščeva izražavanja te prikazivanje zbilje i vlastitih unutarnjih doživljaja u skladu s estetskim načelima tradicionalnih književnih struktura oduvijek su bili gotovo pa najvažniji kriteriji na temelju kojih je vrednovano određeno književno djelo. Međutim, pojavom avangarde i njezina poimanja umjetnosti, funkcija i vrijednost estetske idealizacije postaju stvar prošlosti, tj. lažna ljepota...
Estetička svojstva i njihova izražajnost u glazbi
Estetička svojstva i njihova izražajnost u glazbi
Dorotea Sudar
O estetičkim svojstvima razmišljamo kao o svojstvima nekog predmeta kojem onda pridajemo termine estetičkih svojstava. Estetička svojstva u glazbenim djelima značajan su dio u glazbenoj umjetnosti jer nam ona služe kao značenje da glazbu slušamo, razumijemo i da ona djeluje na nas. Teorija izražaja u osnovi zastupa činjenicu da je umjetnost uključena u to da ona prenosi osjećaje gdje oni mogu biti jednako spoznati i od umjetnika i od publike. U središte svih verzija spomenute...
Etika i emocije
Etika i emocije
Marica Perić
Svi ljudi imaju emocije i život podređuju traganju za srećom, odnosno ugodnim emocijama, dok s druge strane izbjegavaju neugodne emocije poput tuge. Od malena nas se uči da trebamo kontrolirati svoje ponašanje, međutim, iskazivanje i kontrola emocija su tragično zapostavljeni, odnosno tretiraju se na krive načine. Upravo su emocije i razum smatrani kao dijelovi čovjeka koji nas odvajaju od neživih bića. Emocije su često prikazivane kao slabosti ne samo u svakodnevnom...
Etika i estetika Bertolta Brechta
Etika i estetika Bertolta Brechta
Marija Androić
Rad ne sadrži sažetak.
Etika međunarodnih odnosa
Etika međunarodnih odnosa
Katarina Bednjanec
Rad se bavi etičkim teorijama međunarodnih odnosa. Prikazuje se pregled etičkih teorija čiji je cilj rješavanje problematičnih situacija na međunarodnoj sceni. Kroz prikaz ideja političkog realizma, preko ideja Johna Rawlsa i Immanuela Kanta do suvremene kozmopolitske teorije u radu se odgovara na pitanje o korektnom odnosu između država. Kako postići sklad na međunarodnoj sceni? Treba li odnos između država biti uređen po nekom moralnom principu? Ako da, prema kojem? Ako ne,...

Paginacija