Pages

Društveni položaj žena žrtava nasilja u Domovinskom ratu
Društveni položaj žena žrtava nasilja u Domovinskom ratu
Ivana Aščić
Iščitavajući literaturu i pripremajući ovaj rad sve mi se češće u mislima vrtila rečenica da nema generacije koja nije ili neće doživjeti rat baš kao i izreka da je povijest učiteljica života. No, nakon svih ratova kroz stoljeća, što smo naučili osim da se rat ponavlja, da s njim dolazi i nasilje, a iza njega ostaju tisuće žrtava. Činjenica je da nas povijest ponekad uči samo bolnoj istini koju često prešućujemo. Jedna od istina je da su žene, kao jedna od...
Društveni potencijal "Građanskog odgoja i obrazovanja"
Društveni potencijal "Građanskog odgoja i obrazovanja"
Lucija Dumančić
U suvremenom društvu škola više nema monopol na prenošenje znanja i poželjnih vrednota. Međutim, s obzirom na velik broj izazova današnjeg društva, pri čemu valja istaknuti pojačane globalne kontakte i interakcije, te posebno opsežne migracije, uloga škole možda i više nego ikad treba biti orijentirana na učenje kritičke prosudbe znanja, vještina i stavova. Upravo zbog tog potencijala kojeg škola ima na oblikovanje znanja, vještina i stavova za očekivati je da ista ima...
Društveni uzroci devijantnosti "bijelih ovratnika" u hrvatskome društvu
Društveni uzroci devijantnosti "bijelih ovratnika" u hrvatskome društvu
Hanna Kos
Devijantno ponašanje je svako djelovanje koje odstupa od normi i vrijednosti prihvaćenih u nekoj vrsti zajedništva. Sa sociološke perspektive razlikujemo četiri teorije devijantnosti. Te teorije pokušat će se primijeniti na pojam korupcije. Korupcija je složena društvena pojava s dalekosežnim negativnim posljedicama. Radi se o specifičnim oblicima kriminaliteta koji se razlikuju od tzv. “klasičnog” kriminaliteta. Kada govorimo o gospodarskom kriminalitetu, kriminalu...
Društveni, kulturni i politički život u zagrbačkim kavanama krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Društveni, kulturni i politički život u zagrbačkim kavanama krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Iva Katarina Pugelnik
Tema diplomskog rada je prikazati društveni, kulturni i politički život koji se odvijao u zagrebačkim kavanama s kraja 19. i početkom 20. stoljeća. Društveni život u zagrebačkim kavanama može se pratiti kroz različite slojeve i strukture tadašnjeg društva koje je u svoje slobodno, ali i radno vrijeme, vrijeme provodilo u kavanama. Kulturni život na prijelazu iz 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća osobito dobiva na značaju zahvaljujući književnicima i pjesnicima koji su...
Društvo i autizam
Društvo i autizam
Katja Maretić
Autizam je razvojni poremećaj multikauzalne etiiologije koji karakterizira kvalitativno oštećenje socijalnih interakcija, kvalitativno oštećenje komunikacije te ograničeni repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Smatra se da osobe s autizmom imaju velike teškoće u primjeni uma s obzirom na razinu inteligencije koja se očekuje u drugim područjima. Osim toga imaju mnoge simptome slabe senzorne obrade. Zbog razlika u neurologiji kod autističnih...
Dubrovačka Republika i Osmansko Carstvo
Dubrovačka Republika i Osmansko Carstvo
Ivana Serdarević
Rad ne sadrži sažetak.
Dvije ključne teme u filološkim istraživanjima Zvonimira Bartolića: Tema o pomurskim Hrvatima u Mađarskoj i tema o grofici Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski
Dvije ključne teme u filološkim istraživanjima Zvonimira Bartolića: Tema o pomurskim Hrvatima u Mađarskoj i tema o grofici Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski
Mateja Pondeljak
Zvonimir Bartolić bio je istaknuti hrvatski filolog, jedan od osnivatelja Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, profesor, urednik brojnih časopisa koji su se bavili književnošću, jezikom i kulturom, feljtonist, uza sve to i pjesnik. Ovim su radom obuhvaćene dvije vrlo važne Bartolićeve teme: teme o pomurskim Hrvatima i o Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski. Teme su izabrane jer su vrlo važne za hrvatsku povijest i kulturu, a malo su istraživane i poznate javnosti. Za pomurske...
Dvorci Slavonije 18. stoljeća u europskom kontekstu
Dvorci Slavonije 18. stoljeća u europskom kontekstu
Andrea Egresits
U ovom diplomskom radu pisala sam o kulturnoj i arhitektonskoj povijesti dvoraca u Slavoniji i Mađarskoj. Najveću pozornost sam usmjerila na dvorac Esterházy u Mađarskoj u Fertődu. Također posebna pažnja je posvećena izabranim dvorcima u Baranji i Salvoniji: Esterházy u Dardi, te Eugena Savojskog u Bilju. U Iloku kneževa-Odescalchi i Vukovaru grofova Elz koji su smješteni uz Dunav. Izabrani su dvorci stranog plemstva koji su imali posjede i izvan Slavonije te stilski najljepši...
Dvorski život za vrijeme Henrika VIII
Dvorski život za vrijeme Henrika VIII
Ivana Balent
Za vrijeme vladavine engleskog kralja Henrika VIII. engleski dvor bio je središte moći, odnosno političko, kulturno, društveno i gospodarsko središte države. Dvor je nosio titulu najveličanstvenijeg dvora u povijesti Engleske te je služio kao uzor europskim vladarima. Povijesna priča o Henriku VIII. i njegovu dvoru i danas uživa veliku popularnost zahvaljujući mnogobrojnim filmovima, serijama i knjigama, no mnogi primjeri prikazani preko današnjih medija vrlo su površni i...
EU program kultura (2007.-2013.) i Hrvatska
EU program kultura (2007.-2013.) i Hrvatska
Ira Alaburić
Program Kultura bio je okvirni program Europske unije za razdoblje od 2007. do 2013. godine čija je provedba započela 1. siječnja 2007. godine zamijenivši program Kultura 2000. Zemlje članice Programa bile su svih 28 zemalja članica Europske unije, zemlje Europskog ekonomskog prostora, zemlje kandidatkinje te zemlje potencijalne kandidatkinje. Hrvatska je aktivno sudjelovala u projektima i prije službenog ulaska u Europsku uniju, a od onda se samo povećavao interes za traženjem...
Egipat u doba Snofruove vladavine
Egipat u doba Snofruove vladavine
Jelena Harjač
Egipatska civilizacija razvila se u sjeveroistočnoj Africi, u području doline rijeke Nila koji je omogućio njen razvoj. Zahvaljujući sposobnosti predviđanja poplava i kontroliranog navodnjavanja, egipatsko stanovništvo proizvodilo je višak usjeva što je pokretalo društveni razvoj i kulturu. Civilizacija koja je nastala u 3. tisućljeću prije Krista spajanjem Donjeg i Gornjeg Egipta, vremenski se može podijeliti na Staro, Srednje i Novo Kraljevstvo između kojih su bila prijelazna...

Pages