Pages

Darvinizam i politika
Darvinizam i politika
Matej Vrljić
Tema ovog rada je razmatranje kompatibilnosti darvinizma s konzervativizmom i lijevim političkim svjetonazorom. Kao temelji i predstavnici sukobljenih strana odabrana su djela Darvinistička ljevica Petera Singera (2000.) i Darvinistički konzervativizam Larryja Arnharta (2009.) Rad je strukturiran tako da prati glavne argumente oba djela, ali umjesto klasičnog prikaza knjige, rad je osmišljen tako da dodatnim argumentima i kritičkim komentarima obogati argumente iz izvornih djela. Rad...
Daytonski sporazum i njegova primjena
Daytonski sporazum i njegova primjena
Fran Janković
Predmet ovog rada je Daytonski sporazum i njegova primjena u desetljeću koje je slijedilo nakon njegova potpisivanja. Njime su obuhvaćeni događaji koji su prethodili potpisivanju Sporazuma, odnosno raspad Jugoslavije, regionalni i globalni kontekst rata u Bosni i Hercegovini te djelovanje međunarodnih subjekata u pokušajima zaustavljanja oružanog sukoba i pronalaženju mirnog rješenja krize. Predmet razmatranja bit će također obveze preuzete Daytonskim sporazumom, primjena...
Definicija hedonizma u rave subkulturi
Definicija hedonizma u rave subkulturi
Marija Ćurić
Rave subkultura je subkultura koja je nastala u vrijeme rastućega kapitalizma i globalizacije. Ona spada u postsubkulturalne teorije kao izdanak postmodernističkoga doba. Rave je za razliku od prijašnjih subkulturnih skupina masovna pojava, u njemu žene imaju veću ulogu nego u ostalima, ne javlja se kao odgovor na probleme u radničkoj klasi jer su pripadnici iz različitih klasa te je hedonistički pokret koji nije usmjeren na promijene statusa quo. Rave je kao subkultura u odnosu na...
Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova
Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova
Tino Deželić
Magistarski rad Demetrije Farski u kontekstu Ilirskih ratova pregledno je djelo o ulozi Demetrija Farskog u sukobima s Rimom. U ovome radu nastoji se pobliže sagledati i analizirati uloga ilirskog vojskovođe u okviru Prvog i Drugog ilirskog rata te preispitati tvrdnje antičkih pisaca o akcijama koje je čitavo desetljeće vodio kao upravitelj posjeda dobivenih od strane Rima. Rad je tematski podijeljen na tri glavne cjeline, u kojima se opisuje razvoj i uspon ilirske države, ratovi s...
Demografsko kretanje i položaj Hrvata u Srbiji
Demografsko kretanje i položaj Hrvata u Srbiji
Dragan Leko
U radu je prikazana povijest Hrvata u Srbiji, od najranijih vremena pa sve do velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku. Posebno je naglašena Vojvodina, jer je upravo u njoj najveća koncentracija Hrvata. Povijest govori o teškom položaja Hrvata jer je Vojvodina politički vrlo trusno područje, koje je često mijenjalo drţave koje su imale pravo na Vojvodinu. Tijekom opisivanja povijesti, posebno se obradila i dinamična demografska slika kroz povijest, kao i uzroci konstantnoga...
Demokratske promjene u Bosni i Hercegovini
Demokratske promjene u Bosni i Hercegovini
Ana Jakić
Bosna i Hercegovina stvorena je tijekom Drugog svjetskog rata odlukom Komunističke partije Jugoslavije kao zemlja triju ravnopravnih naroda, Hrvata, Srba i muslimana. Komunistička vlast naciju je smatrala primitivnim konstruktom i zatomljivala nacionalne razlike triju naroda u nadi da će s vremenom nestati, no raspadom komunizma nacionalno pitanje postaje prvorazredni politički problem. U radu je prikazan kompleksan proces demokratizacije u Bosni i Hercegovini s posebnim fokusom na...
Depresija i anksioznost - usporedba konzumenata i nekonzumenata marihuane
Depresija i anksioznost - usporedba konzumenata i nekonzumenata marihuane
Lora Komljenović
Dosadašnja istraživanja potvrđuju kako mlade osobe tijekom procesa odrastanja eksperimentiraju s konzumacijom psihoaktivnih tvari zbog želje za uklapanjem u društvo, bijegom od raznih nelagoda ili iz užitka. Marihuana je jedna od najstarijih psihoaktivnih biljki poznatih čovjeku. U društvu, pogotovo među mladim osobama, postoji strana koja zagovara pozitivne učinke marihuane na fizičko i mentalno zdravlje i strana koja zagovara negativne učinke marihuane na fizičko i...
Determinante kompulzivne kupovine
Determinante kompulzivne kupovine
Anja Sossich
Cilj provedene studije bio je dublji uvid u konstrukt kompulzivne kupovine utvrđivanjem značajnih prediktorskih determinanti ovog konstrukta i sklonosti sudionica kompulzivnoj kupovini. Potencijalne determinante čiji se odnos s kompulzivnom kupovinom ispitivao su: materijalizam, narcizam i zavisno samopoštovanje o kompeticiji uz demografske varijable dobi i mjesečnih primanja. Sudionici u istraživanju bili su isključivo ženskog spola (N=1060), regrutirani putem grupa na internetskim...
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Ivana Široki
Republika Hrvatska (RH) je u svojih dvadeset i šest godina samostalnosti prošla više dinamičnih i izuzetno teških razvojnih faza, pri čemu se jedno razdoblje sadržajno nadovezivalo na drugo. Ključna poglavlja suvremene hrvatske povijesti u osnovnim se crtama mogu podijeliti na sljedeća: osamostaljenje i prekid svih državno-pravnih sveza sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom (SFRJ), tranzicija (odnosno zamjena totalitarnog socijalističkog modela parlamentarnim i...
Digitalni mediji u obrazovanju
Digitalni mediji u obrazovanju
Margareta Cvetko
Danas je nemoguće zamisliti obrazovanje bez korištenja digitalnih medija. Razvoj digitalnih medija omogućio je novi pristup učenju, načinu poučavanja te je promijenio ulogu nastavnika. Učenici i studenti svakodnevno se služe internetom i digitalnom tehnologijom. Osim u njihovoj svakodnevici, digitalni mediji postali su nezaobilazni i u nastavnom procesu. U prvome je djelu ovoga rada pod nazivom „Digitalni mediji u obrazovanju“ izloženo o ulozi medija u svakodnevnom životu...
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Mihovila Marinčić
U radu se analizira rukopisna zbirka Đure Kamenara pod naslovom Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878. Promatra se pozadina i okolnosti u vrijeme nastanka zbirke te dijalektološke značajke zapisanih pjesama. Naglasak je i na folkloristici, odnosno vremenu nastanka zbirke te specifičnim obilježjima podneblja u kojem je autor živio, a vješto su ukomponirana u pjesmama. Zbirka čuva mnoge elemente zaboravljenoga govora...
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Frana Petra Vlatković
Temeljni problem današnjega društva Buber vidi u davanju prednosti odnosu „ja-ono“ naspram odnosa „ja-ti“. Buber razlikuje tri sloja svijeta. Svijet stvaranja, iskustveni svijet (svijet „Ono“) te svijet razumijevanja (svijet „Ti“). „Ti“ je urođeno čovjeku te od njega nerazdvojivo. Autor na više mjesta u svojim djelima spominje kako „Ti“ ne može ni na koji način pripadati sferi iskustvenoga. Svijet Ti je ispunjen pravom vezom, odnosom koji je isprepleten vezom,...

Pages