Pages

Determinante kompulzivne kupovine
Determinante kompulzivne kupovine
Anja Sossich
Cilj provedene studije bio je dublji uvid u konstrukt kompulzivne kupovine utvrđivanjem značajnih prediktorskih determinanti ovog konstrukta i sklonosti sudionica kompulzivnoj kupovini. Potencijalne determinante čiji se odnos s kompulzivnom kupovinom ispitivao su: materijalizam, narcizam i zavisno samopoštovanje o kompeticiji uz demografske varijable dobi i mjesečnih primanja. Sudionici u istraživanju bili su isključivo ženskog spola (N=1060), regrutirani putem grupa na internetskim...
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Detuđmanizacija - proces negiranja Tuđmanova nasljeđa
Ivana Široki
Republika Hrvatska (RH) je u svojih dvadeset i šest godina samostalnosti prošla više dinamičnih i izuzetno teških razvojnih faza, pri čemu se jedno razdoblje sadržajno nadovezivalo na drugo. Ključna poglavlja suvremene hrvatske povijesti u osnovnim se crtama mogu podijeliti na sljedeća: osamostaljenje i prekid svih državno-pravnih sveza sa Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom (SFRJ), tranzicija (odnosno zamjena totalitarnog socijalističkog modela parlamentarnim i...
Digitalni mediji u obrazovanju
Digitalni mediji u obrazovanju
Margareta Cvetko
Danas je nemoguće zamisliti obrazovanje bez korištenja digitalnih medija. Razvoj digitalnih medija omogućio je novi pristup učenju, načinu poučavanja te je promijenio ulogu nastavnika. Učenici i studenti svakodnevno se služe internetom i digitalnom tehnologijom. Osim u njihovoj svakodnevici, digitalni mediji postali su nezaobilazni i u nastavnom procesu. U prvome je djelu ovoga rada pod nazivom „Digitalni mediji u obrazovanju“ izloženo o ulozi medija u svakodnevnom životu...
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Dijalektološka analiza rukopisne zbirke Gjure Kamenara
Mihovila Marinčić
U radu se analizira rukopisna zbirka Đure Kamenara pod naslovom Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878. Promatra se pozadina i okolnosti u vrijeme nastanka zbirke te dijalektološke značajke zapisanih pjesama. Naglasak je i na folkloristici, odnosno vremenu nastanka zbirke te specifičnim obilježjima podneblja u kojem je autor živio, a vješto su ukomponirana u pjesmama. Zbirka čuva mnoge elemente zaboravljenoga govora...
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Dijalog u komunikaciji Martina Bubera
Frana Petra Vlatković
Temeljni problem današnjega društva Buber vidi u davanju prednosti odnosu „ja-ono“ naspram odnosa „ja-ti“. Buber razlikuje tri sloja svijeta. Svijet stvaranja, iskustveni svijet (svijet „Ono“) te svijet razumijevanja (svijet „Ti“). „Ti“ je urođeno čovjeku te od njega nerazdvojivo. Autor na više mjesta u svojim djelima spominje kako „Ti“ ne može ni na koji način pripadati sferi iskustvenoga. Svijet Ti je ispunjen pravom vezom, odnosom koji je isprepleten vezom,...
Dinastijska previranja u ratu za austrijsko nasljeđe
Dinastijska previranja u ratu za austrijsko nasljeđe
Sanja Radoš
Dok europske sile vode Rat za španjolsko nasljeđe, car Leopold I. Habsburg polako uviđa problem neriješenog pitanja nasljedstva. Po dolasku na vlast njegova sina, Karla VI. pitanje nasljedstva Habsburške Monarhije postaje glavni problem dinastije Habsburg. Vještim dogovorima kraljice/regentice Eleonore i Hrvatskoga sabora donesena je 1712. godine hrvatska Pragmatička sankcija koja je poslužila dinastiji Habsburg za sastavljanje Pragmatičke sankcije 1713. godine. Pragmatičku...
Diskriminacija žena u ruralnoj zajednici koja nestaje
Diskriminacija žena u ruralnoj zajednici koja nestaje
Dragana Jakšić
Položaj žena na ruralnim područjima gotovo je u svim raspravama u drugom planu. Doprinos žena ruralnih područja marginaliziran je i podcijenjen, njihov rad temelji se na obvezama koje imaju kao majke i supruge, na volonterizmu i upornosti. Iako često predstavljuju temelj kućanstva te je njihova uloga u očuvanju kulture, običaja i tradicije nezaobilazna, njihova pozicija u zajednici i društvu nezavidna je ili jednostavnije rečeno neprimjetna. Upravo je nevidljivost seoskih žena...
Diskurs i društvo: analiza usmjerena na moment u diskursu
Diskurs i društvo: analiza usmjerena na moment u diskursu
Marija Antić
Osnovna ideja ovoga rada bila je prikazati način na koji se prvotni diskurs o rodnoj ideologiji u Hrvatskoj konstruirao te kakav je utjecaj unutar diskursa i na šire društvene prakse ostvarila Izjava Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Diskurs o rodnoj ideologiji konstruiran je unutar populističkog okvira, u smislu pozivanja na narod i volju naroda, konstruiranja sukoba između političkih elita i naroda te odbacivanja ekspertnog...
Distinktivan um umjetnika - devijantnost i formacija habitusa
Distinktivan um umjetnika - devijantnost i formacija habitusa
Marija Puđak
Rad ne sadrži sažetak.
Djeca i ideologija u jugoslavenskom socijalizmu
Djeca i ideologija u jugoslavenskom socijalizmu
Kristina Tepeš
Rad proučava odnos vlasti Josipa Broza Tita prema osnovnoškolskoj djeci Jugoslavije i donosi kratak pregled povijesti nove Jugoslavije te karakteristika jugoslavenske ideologije. Kroz kratki prikaz Nastavnih planova i programa te osnovnoškolskih udžbenika iz Hrvatskog ili srpskog jezika, Prirodopisa i Povijesti od 1945. do 1966. godine, pratimo koje su se ideološke i propagandne poruke slale najmlađima te primjere kako je vlast nastojala djecu odgajati u duhu modernog, svestranog,...
Djeca i oglašavanje prehrambenih proizvoda
Djeca i oglašavanje prehrambenih proizvoda
Brigita Budimir
U radu se ponajprije govori o oglašavanju usmjerenom na djecu točnije o onome koje je povezano s prehrambenim proizvodima. Naime, uočena je veza između takve vrste oglašavanja i prehrambenih navika i zdravlja djece. U skladu s tim, postavljenja je zakonska regulativa koja štiti djecu od proizvođačkih namjera. Međutim, to ponekad bolje izgleda u teoriji nego u praksi. Naposljetku, ključnu ulogu u svemu ima i medijska pismenost kojom se razvijaju kritički stav i mišljenje kako bi...

Pages