Pages

Društvene mreže i kanali u nastavi hrvatskoga jezika
Društvene mreže i kanali u nastavi hrvatskoga jezika
Ivan Kapović
Diplomski rad tematizira pitanje budućnosti obrazovnoga sustava i njegove prilagodbe novim tehnologijama i društvu koje karakterizira međusobno umrežavanje korisnika. Navike korištenja medija kroz vrijeme su se uvelike promijenile, a mladi naraštaji danas su većinom prisutni na mreži i koriste društvene mreže i komunikacijske kanale. Glavni je cilj ovoga rada istražiti kako na odgovarajući način upotrijebiti društvene mreže i komunikacijske kanale u nastavi predmeta Hrvatski...
Društveni i politički položaj žena u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Društveni i politički položaj žena u Nezavisnoj državi Hrvatskoj
Bernarda Šuvar
Cilj ovog diplomskog rada je analiza odnosa ustaškog režima prema ženama u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u periodu od 1941. godine do 1945. godine. Nakon početnog uvoda u kojem se objašnjava cilj, metodologija rada i ustaška ideologija u poglavlju Uvod u temu, rad je podijeljen na tri glavna dijela. U prvom dijelu rada analizira se društveni položaj žena u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. U poglavlju Žene u obrazovanju, kulturi i sportu rad se osvrće na doprinos žena u tim...
Društveni položaj žena u 19. stoljeću u Hrvatskoj
Društveni položaj žena u 19. stoljeću u Hrvatskoj
Natalija Josipović
U ovom radu ukratko je opisan društveni položaj žena u 19. stoljeću: konkretno, uloga žene u takvom društvu, mogućnosti koje joj se otvaraju s promjenama koje se događaju, njihov status u odnosu na muškarce i unutar obitelji, njihova važnost za zajednicu, potom uloga žene u narodnom preporodu kao majke i prenositeljice preporodnih ideja na nove generacije, a zatim njihovo obrazovanje; nakon što društvo postane svjesno važnosti obrazovanja svakog pojedinca, uskoro dolazi red i...
Društveni položaj žena žrtava nasilja u Domovinskom ratu
Društveni položaj žena žrtava nasilja u Domovinskom ratu
Ivana Aščić
Iščitavajući literaturu i pripremajući ovaj rad sve mi se češće u mislima vrtila rečenica da nema generacije koja nije ili neće doživjeti rat baš kao i izreka da je povijest učiteljica života. No, nakon svih ratova kroz stoljeća, što smo naučili osim da se rat ponavlja, da s njim dolazi i nasilje, a iza njega ostaju tisuće žrtava. Činjenica je da nas povijest ponekad uči samo bolnoj istini koju često prešućujemo. Jedna od istina je da su žene, kao jedna od...
Društveni potencijal "Građanskog odgoja i obrazovanja"
Društveni potencijal "Građanskog odgoja i obrazovanja"
Lucija Dumančić
U suvremenom društvu škola više nema monopol na prenošenje znanja i poželjnih vrednota. Međutim, s obzirom na velik broj izazova današnjeg društva, pri čemu valja istaknuti pojačane globalne kontakte i interakcije, te posebno opsežne migracije, uloga škole možda i više nego ikad treba biti orijentirana na učenje kritičke prosudbe znanja, vještina i stavova. Upravo zbog tog potencijala kojeg škola ima na oblikovanje znanja, vještina i stavova za očekivati je da ista ima...
Društveni uzroci devijantnosti "bijelih ovratnika" u hrvatskome društvu
Društveni uzroci devijantnosti "bijelih ovratnika" u hrvatskome društvu
Hanna Kos
Devijantno ponašanje je svako djelovanje koje odstupa od normi i vrijednosti prihvaćenih u nekoj vrsti zajedništva. Sa sociološke perspektive razlikujemo četiri teorije devijantnosti. Te teorije pokušat će se primijeniti na pojam korupcije. Korupcija je složena društvena pojava s dalekosežnim negativnim posljedicama. Radi se o specifičnim oblicima kriminaliteta koji se razlikuju od tzv. “klasičnog” kriminaliteta. Kada govorimo o gospodarskom kriminalitetu, kriminalu...
Društveni, kulturni i politički život u zagrbačkim kavanama krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Društveni, kulturni i politički život u zagrbačkim kavanama krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Iva Katarina Pugelnik
Tema diplomskog rada je prikazati društveni, kulturni i politički život koji se odvijao u zagrebačkim kavanama s kraja 19. i početkom 20. stoljeća. Društveni život u zagrebačkim kavanama može se pratiti kroz različite slojeve i strukture tadašnjeg društva koje je u svoje slobodno, ali i radno vrijeme, vrijeme provodilo u kavanama. Kulturni život na prijelazu iz 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća osobito dobiva na značaju zahvaljujući književnicima i pjesnicima koji su...
Društvo i autizam
Društvo i autizam
Katja Maretić
Autizam je razvojni poremećaj multikauzalne etiiologije koji karakterizira kvalitativno oštećenje socijalnih interakcija, kvalitativno oštećenje komunikacije te ograničeni repetitivni i stereotipni obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Smatra se da osobe s autizmom imaju velike teškoće u primjeni uma s obzirom na razinu inteligencije koja se očekuje u drugim područjima. Osim toga imaju mnoge simptome slabe senzorne obrade. Zbog razlika u neurologiji kod autističnih...
Dubrovačka Republika i Osmansko Carstvo
Dubrovačka Republika i Osmansko Carstvo
Ivana Serdarević
Rad ne sadrži sažetak.
Dvije ključne teme u filološkim istraživanjima Zvonimira Bartolića: Tema o pomurskim Hrvatima u Mađarskoj i tema o grofici Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski
Dvije ključne teme u filološkim istraživanjima Zvonimira Bartolića: Tema o pomurskim Hrvatima u Mađarskoj i tema o grofici Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski
Mateja Pondeljak
Zvonimir Bartolić bio je istaknuti hrvatski filolog, jedan od osnivatelja Ogranka Matice hrvatske u Čakovcu, profesor, urednik brojnih časopisa koji su se bavili književnošću, jezikom i kulturom, feljtonist, uza sve to i pjesnik. Ovim su radom obuhvaćene dvije vrlo važne Bartolićeve teme: teme o pomurskim Hrvatima i o Ani Katarini Frankopan, ud. Zrinski. Teme su izabrane jer su vrlo važne za hrvatsku povijest i kulturu, a malo su istraživane i poznate javnosti. Za pomurske...
Dvorci Slavonije 18. stoljeća u europskom kontekstu
Dvorci Slavonije 18. stoljeća u europskom kontekstu
Andrea Egresits
U ovom diplomskom radu pisala sam o kulturnoj i arhitektonskoj povijesti dvoraca u Slavoniji i Mađarskoj. Najveću pozornost sam usmjerila na dvorac Esterházy u Mađarskoj u Fertődu. Također posebna pažnja je posvećena izabranim dvorcima u Baranji i Salvoniji: Esterházy u Dardi, te Eugena Savojskog u Bilju. U Iloku kneževa-Odescalchi i Vukovaru grofova Elz koji su smješteni uz Dunav. Izabrani su dvorci stranog plemstva koji su imali posjede i izvan Slavonije te stilski najljepši...

Pages