Pages

Samopoimanje i poimanje partnerskih odnosa kod trudnica
Samopoimanje i poimanje partnerskih odnosa kod trudnica
Petra Šimčić
S ciljem što dubljeg razumijevanja načina na koji trudnice doživljavaju same sebe tijekom trudnoće i svoj odnos s partnerom, proveli smo kvalitativno istraživanje, tehnikom polustrukturiranog virtualnog intervjua. U istraživanju je sudjelovalo 14 trudnica prvorotkinja prosječne starosti 24,9 godina i prosječnog trajanja trudnoće 6,5 mjeseci. Deskriptivnom tematskom analizom prikupljenih podataka bilo je moguće identificirati 10 tematskih područja koja se odnose na iskustva vezana...
Samopoštovanje i lokus kontrole kao prediktori dobrobiti
Samopoštovanje i lokus kontrole kao prediktori dobrobiti
Iva Brkić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati mogu li se na temelju samopoštovanja i lokusa kontrole predvidjeti komponente dobrobit te provjeriti je li hipoteza o samopoštovanju kao medijacijskoj varijabli u odnosu lokusa kontrole i komponenata dobrobiti empirijski utemeljena. Istraživanje je provedeno jednokratnim prikupljanjem podataka na 245 studenata koji studiraju u Zagrebu. Sudionici su u istraživanje prikupljeni putem Facebooka te mailing listi gdje je podijeljena poveznica koja je...
Samoprezentacija kao strategija interpersonalne komunikacije
Samoprezentacija kao strategija interpersonalne komunikacije
Ana Kostenjak
Samoprezentacija je složen kognitivno-bihevioralni proces kojim osoba nastoji utjecati na svoj javni izgled, tj. na način na koji je opažaju i doživljavaju drugi ljudi, a s ciljem da ostavi što bolji dojam o sebi. Ovaj je fenomen postao predmet znanstvenog interesa nakon objave poznatog djela Ervina Goffmana The Presentation of Self in Everyday Life (1959.) u kojem autor ponašanje ljudi u svakodnevnom životu metaforički uspoređuje s glumom na kazališnoj pozornici. Ljudi se koriste...
Samoprocjena zdravlja s obzirom na doživljaj i percepciju djelovanja stresa na zdravlje
Samoprocjena zdravlja s obzirom na doživljaj i percepciju djelovanja stresa na zdravlje
Josipa Milović
Cilj istraživanja bio je ispitati postoji li razlika u ukupnoj samoprocjeni zdravlja s obzirom na dob sudionika, doživljaj stresa, stav prema stresu i percepciju intenziteta djelovanja stresa na zdravlje. U istraživanju je sudjelovalo 208 sudionika (143 ženskih i 63 muških) između 19 i 68 godina. Prosjek dobi bio je 39 godina. Način odabira uzorka bio je prigodan. Samoprocjena zdravlja mjerena je upitnikom SF-36 (Ware i Sherbourne, 1992). Doživljaj stresa mjerio se Ljestvicom...
Samoubojstvo mladih u Hrvatskoj
Samoubojstvo mladih u Hrvatskoj
Andrea Miholek
Rad ne sadrži sažetak.
Sastavnice političkog identiteta Hrvata u BiH
Sastavnice političkog identiteta Hrvata u BiH
Andrea Pavelić
Hrvati su jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, a trenutno su najrasprostranjeniji na području zapadne Hercegovine. Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini počeo se, u modernom smislu, snažnije oblikovati tek nakon osmanskih osvajanja u 15.st.. Nove okolnosti koje su tada nastale bitno su odredile budućnost Hrvata u ovoj državi. Ovaj radi bavi se određivanjem hrvatskog političkog identiteta, međutim u ovom specifičnom slučaju, taj identitet se skoro pa podudara...
Seksualno uznemiravanje na Sveučilištu u Zagrebu - iskustva i stavovi studenata/ica
Seksualno uznemiravanje na Sveučilištu u Zagrebu - iskustva i stavovi studenata/ica
Ivana Andrijašević
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati trenutno stanje na Sveučilištu u Zagrebu po pitanju seksualnog uznemiravanja studenata i studentica. Glavni problemi istraživanja bili su utvrđivanje prevalencije seksualnog uznemiravanja, ispitivanje rodne razlike u broju doživljenih iskustava i emocionalnim reakcijama na seksualno uznemiravanje, ispitivanje emocionalnih reakcija ovisno o statusu počinitelja/počiniteljice te ispitivanje rodnih razlika u stavovima prema seksualnom uznemiravanju....
Seksualnost u muškim i ženskim časopisima
Seksualnost u muškim i ženskim časopisima
Iva Boneta
Seksualnost je uvijek aktualna i zanimljiva tema, a posebno u današnjem društvu. Pogled znanstvenika koji su se njome bavili uglavnom se razlikuje u tome koju su količinu društvenog utjecaja pripisali konstrukciji spolnosti. Dakle, dio ih smatra da su seksualnost, spol i rod biološki determinirani, a dio da su kulturno determinirani. U ovom se radu pokušava usporediti način na koji muški i ženski časopis obrađuje teme spola i roda. Koliko su u njima prisutni i ponuđeni...
Seljačka buna 1573.
Seljačka buna 1573.
Tin Komočar
Društvo 16. stoljeća na području današnje Hrvatske činili su plemstvo i Crkva, građanstvo te seljaštvo. U tom je razdoblju često dolazilo do sukoba između navedenih društvenih skupina. Najveći i najpoznatiji takav sukob bila je Seljačka buna iz 1573. godine. Žarište bune bilo je Susedgradsko-stubičko vlastelinstvo. Iako se brzo proširila na golemi teritorij te se u nju uključio veliki broj seljaka, buna je ugušena već nakon desetak dana. Kao uzroci bune najčešće se...
Seljačka buna 1573.
Seljačka buna 1573.
Izabela Batovanja
Seljačka buna započela je u noći sa 27. na 28. ožujka 1573. godine na Susedgradskostubičkome vlastelinstvu, odakle se proširila i na susjedna vlastelinstva na hrvatskim, ali i na neka na slovenskim teritorijima. Buni je predhodilo međusobno sukobljavanje plemstva, nezadovoljstvo kmetova i ponašanje vlastelina prema svojim podložnicima. Iako su prvotno seljaci i njihovi vođe nizali uspjehe, realnost je čekala iza ugla. Seljaci nisu bili spremni na susret ni s kakvom bolje...
Semiotika filma
Semiotika filma
Katarina Šarić
Rad donosi semiotičku analizu filma Stanleya Kubricka, 2001:Odiseja u svemiru, kako bi se prikazala važnost filma za semiotičko i kulturno naslijeđe. Nakon smještanja semiotike u povijesni i teorijski okvir, rad se bavi filmskom semiotikom i načinom na koji film utječe na publiku. Film je medij koji zbog ispreplitanja slike, glazbe i dijaloga ima utjecaj na ljude kao nijedno sredstvo komunikacije do sada. Analizom auditivnih i vizualnih kodova te simbolike imena i tema prikazan je...

Pages