Pages

Zagrebački kaj - sociolingvistička usporedba govora mladih Zagrepčana
Zagrebački kaj - sociolingvistička usporedba govora mladih Zagrepčana
Patrycja Pieniažek
Rad je rezultat proučavanja razgovorne inačice urbanoga zagrebačkog kajkavskog govora mladih stanovnika Zagreba te naselja Horvati smještenoga na jugozapadnom rubu grada u gradskoj četvrti Brezovica. Cilj je rada bio utvrđivanje razlika u govoru tih dviju skupina. Istražena je učestalost pojave 14 zagrebačkih kajkavskih obilježja: izjednačenje izgovora /č/ i /ć/, obezvučenje zvučnih suglasnika na kraju riječi, specifičan naglasak različit od standardnojezičnoga, ekavski...
Zagrebački vremeplov - brendiranje zagrebačke prošlosti kao kulturno/turističke atrakcije
Zagrebački vremeplov - brendiranje zagrebačke prošlosti kao kulturno/turističke atrakcije
Laura Gogoladze
Ovaj rad prikazuje razvoj brenda u turizmu na primjeru projekta Turističke zajednice grada Zagreba, Zagrebački vremeplov. Ovaj projekt je specifičan jer, osim što na jedinstven način prikazuje prošlost, kulturu i tradiciju grada Zagreba, pokazuje i kako se iz jedne jednostavne ideje razvio brend koji ima direktan utjecaj na razvitak turizma u Zagrebu, ali i na brendiranje Zagreba kao turističke destinacije. Projekt Zagrebački vremeplov pokazuje specifičnost ovakvih kulturnih...
Zajednica u kiberprostoru i djelovanje unutar virtualnog svijeta
Zajednica u kiberprostoru i djelovanje unutar virtualnog svijeta
Nives Jozić
Ovaj rad se bavi promišljanjem zajednice u kiberprostoru. Ukazuje na njihovu povezanost sa pravim tzv. tradicionalnim zajednicama. Kroz rad je razrađen početak stvaranja interneta te su opisani pojmovi kiberprostor i virtualna stvarnost, koji su potrebni za daljnje razumijevanje teksta. Zadnji dio rada sadrži primjer stvaranja i razvoja zajednice u kiberprostoru i prikaz osobnog iskustva boravka unutar igre Second Life te ukazivanje na problematiku istraživanja virtualnih svjetova.
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj i usporedba sa standardima Europske unije
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj i usporedba sa standardima Europske unije
Alenka Kralj
Kada je riječ o osobama s invaliditetom, nerijetko se susrećemo s predrasudama, zbog nedovoljne upućenosti u prava osoba s invaliditetom i njihove mogućnosti. Iz tog razloga potrebno je raditi na podizanju svijesti cijeloga društva kako bi se smanjio utjecaj predrasuda, kako bi se osobe s invaliditetom što kvalitetnije integrirale u samo društvo, kako bi postale što aktivnije u životu zajednice, i u konačnici kako bi pronašle svoje radno mjesto i vlastiti izvor prihoda. Rad nudi...
Zastupljenost kulturnih sadržaja u neprofitnim i profitnim portalima
Zastupljenost kulturnih sadržaja u neprofitnim i profitnim portalima
Eleonora Glišić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je analiza zastupljenosti kulturnog sadržaja prikupljenog na dvama profitnima i dvama neprofitnima hrvatskim portalima u periodu od mjesec dana. S obzirom na činjenicu da je kultura jedan od najvažnijih aspekata života suvremenog čovjeka, osnovni je cilj bio utvrditi koliko i na koji način domaći mediji, u ovom slučaju portali, izvještavaju javnost o temama iz kulture. Teorijski dio rada, koji prethodi istraživanju i rezultatima,...
Zaštita autorskih prava i plagijat
Zaštita autorskih prava i plagijat
Andrea Gusak
Autorsko pravo i njemu srodna prava predstavljaju temelj intelektualnog vlasništva svakog čovjeka. Zbog toga je važno osigurati valjan pravni okvir kojim se navedena prava reguliraju. U današnje doba izrazitog tehnološkog razvoja, bilježi se sve veći broj povreda autorskih prava. Cilj je ovoga rada objasniti etičke, odnosno profesionalne standarde novinarskog izvještavanja, prema kojima veza između novinarstva i plagijata ne bi smjela postojati. Također, u radu se nudi uvid u...
Zaštita privatnosti i društvene mreže
Zaštita privatnosti i društvene mreže
Maja Fistrić
S razvojem komunikacijskih tehnologija i interneta, pojavili su se novi oblici društvenosti. Internet je postao susretište ljudi iz cijeloga svijeta. On pomiče granicu između javnog i privatnog. Kreirati svoju vlastitu internetsku stranicu, staviti svoju fotografiju, intimu ili voditi vlastiti dnevnik na toj stranici znači u javnosti pokazati svoju privatnost. Jedno od najdragocjenijih ljudskih prava svakako je pravo na privatnost. Ubrzani razvoj tehnologije otvorio je nove mogućnosti...
Zaštita privatnosti na internetu
Zaštita privatnosti na internetu
Domagoj Justament
Pojava interneta kao novog elektroničkog medija značila je prekretnicu, ne samo u komunikaciji i dostupnosti informacija, već je i u velikoj mjeri pridonijela promjeni načina života. Tako nam je pojava elektroničke pošte, online trgovine i internetskog bankarstva, društvenih mreža i slično, s jedne strane uvelike olakšala svakodnevni život, no s druge strane je otvorila nove mogućnosti ugrožavanja privatnosti. Zbog toga je važno naglasiti da je korisnike interneta potrebno...
Zdravstvena ponašanja distributera zdrave prehrane
Zdravstvena ponašanja distributera zdrave prehrane
Sanja Golić
Razumijevanje zdravstvenih ponašanja ljudi važna je tema za mnoge stručnjake, čija je svrha podizanje kvalitete života i smanjivanje pojavljivanja i trajanja različitih bolesti. Problem ovog istraživanja bio je dobiti neke podatke vezane uz ovu raširenu temu za izdvojenu, malo istraživanu populaciju distributera zdrave prehrane. Ispitivana je savjesnost o zdravlju, orijentiranost na informacije o zdravlju, opća procjena zdravlja te zdravstvene navike kao vid opće orijentiranosti...
Znanja, iskustva i stavovi studenata/ica relevantnih fakulteta o seksualnom nasilju
Znanja, iskustva i stavovi studenata/ica relevantnih fakulteta o seksualnom nasilju
Lana Slavikovski
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati znanja, iskustva i stavove o seksualnom nasilju kod studenata/ica. Uzorak čini 290 studenata/ica četvrte godine studija kriminalistike, prava, socijalne pedagogije, socijalnog rada, medicine, psihologije i Učiteljskog fakulteta na Sveučilištu u Zagrebu. Istraživanjem su ispitane rodne razlike u osobnim iskustvima sa seksualnim nasiljem. Također, ispitane su i razlike u podržavanju mitova i predrasuda o seksualnom nasilju s obzirom na rodnu...
Značaj refleksivnosti za sociološku teoriju
Značaj refleksivnosti za sociološku teoriju
Marija Trampuš
Refleksivnost unatrag 30-40 godina predstavlja jednu od najpopularnijih tema na području društvenih znanosti. Ona je shvaćena ne samo kao karakteristika društvenog djelovanja ili modernog društva, već i kao karakteristika same znanosti koja se pretvara u kategorički imperativ. U radu se razmatraju najrazličitija shvaćanja pridodana ovome fenomenu – prepoznatom kao samoreferiranje u njegovom najosnovnijem značenju, unutarnji dijalog osobe kada je riječ o društvenom djelovanju,...
Značajke Ciceronovog stila u XIV. knjizi Epistulae ad familiares
Značajke Ciceronovog stila u XIV. knjizi Epistulae ad familiares
Monika Kunštek
Marko Tulije Ciceron, većini poznat kao najveći rimski govornik, u svojim pismima otkriva svoju nježnu, osjećajnu i ne toliko prepoznatljivu stranu. Dakako, u pitanju su upravo privatna pisma koja nisu bila namijenjena objavljivanju te se na temelju toga može upoznati Ciceronov privatan život, prožet osjećajima, intimom i nježnošću. Temeljem analize dvadeset i četiri pisma XIV. knjige Epistulae ad familiares, u radu se pokušavaju iznijeti glavne odrednice stila kojeg navedeni...

Pages