Pages

Vizualizacija probacije
Vizualizacija probacije
Marina Lovrić
Probacija u Hrvatskoj je prisutna manje od desetljeća pa je to područje prilično neistraženo. Stoga je cilj ovog rada bio ispitati mišljenje osuđenika i studenata kako prostor u kojem se odvija probacija utječe na rad, odnosno izvršavanje probacijskih sankcija. Provedeno je kvalitativno istraživanje tehnikom intervjua i fokusnih grupa na prigodnom uzorku studenata i osuđenika o šest aspekata prostora u kojem se odvija rad probacijskih službenika. Rezultati su pokazali da svi...
Vjerovanja o spavanju i cirkadijurna tipologija studenata pomagačkih zanimanja
Vjerovanja o spavanju i cirkadijurna tipologija studenata pomagačkih zanimanja
Ljubica Škvorc
Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati vjerovanja o spavanju studenata pomagačkih zanimanja i razlike u vjerovanjima o spavanju s obzirom na cirkadijurnu tipologiju studenata. Istražili smo i odnos između točnosti vjerovanja o spavanju te samoprocijenjene informiranosti o pravilima zdravog spavanja i kvalitete spavanja. Također smo istražili odnos između cirkadijurne tipologije i samoprocjena informiranosti o pravilima zdravog spavanja i kvalitete spavanja. Istraživanju je online...
Vještice u medijima
Vještice u medijima
Ana Klara Sopta
Tema je ovoga rada prikazati kako su vještice i podaci o njihovim progonima utjecali na književnost i medije u Hrvatskoj. Pojam vještica, vrlo je raširen pojam u raznim umjetnostima te je neiscrpan je izvor nadahnuća. Kako bi pojam bio što jasniji trebalo bi ga staviti u kontekst, stoga treba reći nešto o prapočecima vještica. Vještice su poznate pod raznim imenima, od samih početaka ljudske civilizacije. Prethodnice kasnijeg poimanja vještica, seže u daleku prošlost, a veže...
Vlasi u Hrvatskoj
Vlasi u Hrvatskoj
Darko Štrbić
U radu ću pokušati kroz pitanje pojma Vlaha u Hrvatskoj,objasniti: tko su i što su oni značili za prostor Hrvatske. Tema rada objašnjena je u geografskom, političkom i povijesnom kontekstu u vremenskom razdoblju od desetog stoljeća, ranoga srednjeg vijeka pa do suvremenog doba. Pojam „Vlah“/“Vlasi“ u radu je prezentiran i djelomično dokumentiran kroz kratak pregled hrvatske historiografije. Također je ukratko opisan utjecaj Vlaha na kulturne i vjerske strukture društva te...
Vloganjem na Youtubeu do slave: analiza i recept popularnosti
Vloganjem na Youtubeu do slave: analiza i recept popularnosti
Gabriela Horvat
U posljednjih 20 godina tehnologija i mediji uzajmno su rasli i rezultirali pojavom digitalnih medija. Razvoj je vidljiv od tehnološke opreme pa sve do načina i oblika komunikacije koji su se razvili. Osobno računalo, koje je naprije služilo samo za pisanje dokumenata i slanje mailova, sada je multimedijalno središte svakog kućanstva putem kojeg možemo komunicirati sa osobama koje se nalaze na različitim krajevima svijeta, u različitim virtualnim prostorima i pri tome smo vremenski...
Vloganjem na Youtubeu do slave: analiza i recept popularnosti
Vloganjem na Youtubeu do slave: analiza i recept popularnosti
Gabriela Horvat
U ovom diplomskom radu traži se odgovor na nekoliko problemskih pitanja: 1) koje su karakteristike vlogova uspješnih vloggera, 2) postoje li zajedničke karakteristike vlogova različitih vloggera te 3) koje su tematike vlogova uspješnih vloggera? Također, postavlja se pitanje prate li hrvatski vloggeri strane vloggere te prate li njihove standarde. Odgovore na ova problemska pitanja dat ćemo nakon provedene analize sadržaja popularnih i stranih pet vloggera te nakon provedenih...
Vojni i politički aspekti vladavine Antioha III. Velikog
Vojni i politički aspekti vladavine Antioha III. Velikog
Karlo Foder
Tema ovoga rada je predstaviti vojnu i političku karijeru seleukidskog vladara Antioha III. Velikog. Stupivši na prijestolje Antioh je postao vladar jedne od najvećih drţava toga vremena. Jedine dvije drţave koje su se mogle usporediti veličinom bile su Maurijsko carstvo u Indiji i Kinesko carstvo Qin dinastije.1 Već na početku svoje vladavine morao je riješiti krizu u kraljevstvu koje je bilo pogoĎeno pobunama i odcjepljenjem istočnih provincija. Zbog toga je morao ratovati skoro...
Vojno-redarstvena operacija Oluja
Vojno-redarstvena operacija Oluja
Igor Tomić
Dana 4. kolovoza 1995. godine, u ranim jutarnjim satima hrvatske snage krenule su u Oluju, najveću, a vrijeme će pokazati i najznačajniju vojnu operaciju Hrvatskog domovinskog rata. Nakon višegodišnje nemogućnosti da se uspostavi legalna hrvatska vlast na okupiranim područjima gdje su u nekim mjestima većina stanovništva bili pripadnici manjinske srpske etničke zajednice u Hrvatskoj i nakon niza neuspješnih pregovora sa okupacijskim vlastima, vojna opcija za Hrvatsku se...
Vrijednosne orijentacije identiteta hrvatskih vojnika
Vrijednosne orijentacije identiteta hrvatskih vojnika
Ines Spielberger
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je ustanoviti koliko su domoljublje, ratnička i mirotvorna orijentacija te podrška globalnim institucijama kao aspekti identiteta prisutni među kadetima i vojnicima u današnjem društvu te usporediti njihove rezultate s rezultatima kadeta dobivenima u istraživanju iz 2009. godine. Kako bi se to postiglo primijenjen je hrvatski prijevod originalnog instrumenta Volkera Frankea (Future Officer Survey) koji se sastoji od 32 čestice, no zadržane su samo...
Vrijednosti adolescenata i konzumacije marihuane
Vrijednosti adolescenata i konzumacije marihuane
Kate Tia Divizić
Cilj istraživanja je bio ispitati odnos vrijednosnih orijentacija, religioznosti, traganja za smislom i konzumacije marihuane kod adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo 249 sudionika (Nm=150, Nž=99) triju srednjih škola grada Dubrovnika – Gimnazije, Ekonomske škole i Pomorsko-tehničke škole. Sudionici su ispunjavali Skalu vrijednosnih orijentacija (Franc, Šakić i Ivičić, 2002), Upitnik snage religijskog vjerovanja (Plante i Boccaccini, 1997), Upitnik traganja za smislom...
Vrijeme kao tematska i strukturna odrednica Proustova Combraya
Vrijeme kao tematska i strukturna odrednica Proustova Combraya
Sanja Šimić
Bliskost književnosti i ostalih umjetnosti, ali i filozofije, psihologije i fizike, preko vremena kao lajtmotiva, pokazao je autor svjetskoga značaja, Marcel Proust u Combrayu, uvodu u ciklus romana U traganju za izgubljenim vremenom. Tipičnim impresionističkim opisima onoga što jest, bilo sada ili u sjećanju, Proust spaja i isprepliće osobno vrijeme, koje je samo njegovo, s onim vanjskim, zajedničkim svima, kojemu se trudi ne pridati veliki značaj. Koristeći vrijeme kao strukturnu...

Pages