Pages

Vloganjem na Youtubeu do slave: analiza i recept popularnosti
Vloganjem na Youtubeu do slave: analiza i recept popularnosti
Gabriela Horvat
U posljednjih 20 godina tehnologija i mediji uzajmno su rasli i rezultirali pojavom digitalnih medija. Razvoj je vidljiv od tehnološke opreme pa sve do načina i oblika komunikacije koji su se razvili. Osobno računalo, koje je naprije služilo samo za pisanje dokumenata i slanje mailova, sada je multimedijalno središte svakog kućanstva putem kojeg možemo komunicirati sa osobama koje se nalaze na različitim krajevima svijeta, u različitim virtualnim prostorima i pri tome smo vremenski...
Vloganjem na Youtubeu do slave: analiza i recept popularnosti
Vloganjem na Youtubeu do slave: analiza i recept popularnosti
Gabriela Horvat
U ovom diplomskom radu traži se odgovor na nekoliko problemskih pitanja: 1) koje su karakteristike vlogova uspješnih vloggera, 2) postoje li zajedničke karakteristike vlogova različitih vloggera te 3) koje su tematike vlogova uspješnih vloggera? Također, postavlja se pitanje prate li hrvatski vloggeri strane vloggere te prate li njihove standarde. Odgovore na ova problemska pitanja dat ćemo nakon provedene analize sadržaja popularnih i stranih pet vloggera te nakon provedenih...
Vojni i politički aspekti vladavine Antioha III. Velikog
Vojni i politički aspekti vladavine Antioha III. Velikog
Karlo Foder
Tema ovoga rada je predstaviti vojnu i političku karijeru seleukidskog vladara Antioha III. Velikog. Stupivši na prijestolje Antioh je postao vladar jedne od najvećih drţava toga vremena. Jedine dvije drţave koje su se mogle usporediti veličinom bile su Maurijsko carstvo u Indiji i Kinesko carstvo Qin dinastije.1 Već na početku svoje vladavine morao je riješiti krizu u kraljevstvu koje je bilo pogoĎeno pobunama i odcjepljenjem istočnih provincija. Zbog toga je morao ratovati skoro...
Vojno-redarstvena operacija Oluja
Vojno-redarstvena operacija Oluja
Igor Tomić
Dana 4. kolovoza 1995. godine, u ranim jutarnjim satima hrvatske snage krenule su u Oluju, najveću, a vrijeme će pokazati i najznačajniju vojnu operaciju Hrvatskog domovinskog rata. Nakon višegodišnje nemogućnosti da se uspostavi legalna hrvatska vlast na okupiranim područjima gdje su u nekim mjestima većina stanovništva bili pripadnici manjinske srpske etničke zajednice u Hrvatskoj i nakon niza neuspješnih pregovora sa okupacijskim vlastima, vojna opcija za Hrvatsku se...
Vrijednosne orijentacije identiteta hrvatskih vojnika
Vrijednosne orijentacije identiteta hrvatskih vojnika
Ines Spielberger
Glavni cilj ovoga istraživanja bio je ustanoviti koliko su domoljublje, ratnička i mirotvorna orijentacija te podrška globalnim institucijama kao aspekti identiteta prisutni među kadetima i vojnicima u današnjem društvu te usporediti njihove rezultate s rezultatima kadeta dobivenima u istraživanju iz 2009. godine. Kako bi se to postiglo primijenjen je hrvatski prijevod originalnog instrumenta Volkera Frankea (Future Officer Survey) koji se sastoji od 32 čestice, no zadržane su samo...
Vrijeme kao tematska i strukturna odrednica Proustova Combraya
Vrijeme kao tematska i strukturna odrednica Proustova Combraya
Sanja Šimić
Bliskost književnosti i ostalih umjetnosti, ali i filozofije, psihologije i fizike, preko vremena kao lajtmotiva, pokazao je autor svjetskoga značaja, Marcel Proust u Combrayu, uvodu u ciklus romana U traganju za izgubljenim vremenom. Tipičnim impresionističkim opisima onoga što jest, bilo sada ili u sjećanju, Proust spaja i isprepliće osobno vrijeme, koje je samo njegovo, s onim vanjskim, zajedničkim svima, kojemu se trudi ne pridati veliki značaj. Koristeći vrijeme kao strukturnu...
Vršnjački utjecaj i adolescentska zluporaba sredstava ovisnosti - tehnika dovršavanja priče
Vršnjački utjecaj i adolescentska zluporaba sredstava ovisnosti - tehnika dovršavanja priče
Mirna Stavinoha
Cilj ovog istraživanja je opisati i dublje razumjeti kako adolescenti percipiraju vršnjake koji se odupiru nagovorima na konzumaciju alkoholnih i duhanskih proizvoda, koji su ishodi tih odupiranja te ispitati zastupljenost konzumacije alkoholnih i duhanskih proizvoda kod adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo 298 učenika prvih i trećih razreda četverogodišnjih srednjih škola iz Zagreba i Bjelovara. U svrhu ostvarenja ciljeva je provedena kvantitativna obrada podataka Upitnika o...
Vukovarska bitka: uloga i značenje medija - Hrvatski radio Vukovar
Vukovarska bitka: uloga i značenje medija - Hrvatski radio Vukovar
Marina Bradić
Ovaj rad bavit će se pitanjem i ulogom medija te medijske propagande i promidžbe za vrijeme Vukovarske bitke 1991. godine. Obuhvatit će općeniti pregled Vukovarske bitke, glavni dio govorit će o Hrvatskom radio Vukovaru, novinarima, njihovom radu i uvjetima života te o njihovom značenju za samu Vukovarsku bitku. Dio rada govorit će i o medijskim manipulacijama podacima o stanju u Vukovaru te o Optužnici koju je pročitao Siniša Glavašević. Poznato je da je Vukovar bio jedan...
Zabavna komunikacija: analiza odnosa publike i stand up komičara
Zabavna komunikacija: analiza odnosa publike i stand up komičara
Bogdan Blotnej
Cilj diplomskog rada bio je istražiti odnos stand up komičara i publike tijekom nastupa. U svrhu provjere istraživačkih pitanja korištena je metoda dubinskih intervjua. Istraživanje je obavljeno na namjernom uzorku petero hrvatskih profesionalnih stand up komičara i petero stalnih gledatelja njihovih nastupa. Istraživanje je pokazalo da su se domaći stand up komičari formom stand up komedije počeli profesionalno baviti početkom 2005. godine. Prve radionice te godine proizvele su...
Zadovoljstvo stanjem u državi - povezanost sa osobnom dobrobiti i političkom orijentacijom
Zadovoljstvo stanjem u državi - povezanost sa osobnom dobrobiti i političkom orijentacijom
Lovorka Stančić
Cilj provedenog istraživanja je bio provjeriti odnos samoprocjene sreće, zadovoljstva životom i zdravlja te političke orijentacije i zadovoljstva stanjem u državi. Podaci korišteni za analize dobiveni su u sklopu projekta European Social Survey (ESS), odnosno Europsko društveno istraživanje iz 2010./2011. godine. Sudionici ovog istraživanja bili su stanovnici Republike Hrvatske koji su sudjelovali u 5. krugu istraživanja, i to njih 1649. Rezultati istraživanja pokazali su kako su...
Zadovoljstvo životom: sociološki pogled na primjeru studenata iz Jamajke
Zadovoljstvo životom: sociološki pogled na primjeru studenata iz Jamajke
Katarina Zlopaša
Rad je sastavljen od pet dijelova u kojima se opisuje teorijski i istraživački aspekt zadovoljstva životom. Iz razloga što ne postoji općeprihvaćena definicija zadovoljstva životom, cilj prvog dijela rada je pojasniti razlike među pojmovima s obzirom na predmet istraživanjima. Iznesena su aktualna shvaćanja konstrukta zadovoljstva životom te razjašnjeni pojmovi koji se često sinonimno koriste u svrhu operacionalizacije zadovoljstva životom. Drugi dio rada odnosi se na teorije...

Pages