Pages

Utjecaj reklama na percepciju vlastitog tijela i osobnosti kod mladih djevojaka
Utjecaj reklama na percepciju vlastitog tijela i osobnosti kod mladih djevojaka
Nikolina Kurtela
Svakodnevnica modernog doba nikako ne može isključiti korištenje i utjecaj masovnih medija. Najveći utjecaj mediji i reklame imaju na djecu i mlade zbog njihove nerazvijene osobnosti i kritičkog razmišljanja o vlastitom tijelu i okolini. Ovaj rad će analizirati i prikazati utjecaj masovnih medija, osvrćući se ponajviše na reklame kao medijski sadržaj, na mlade djevojke između 12 i 19 godina. U istraživanju se koristio anketni upitnik koji će prikazati stavove mladih djevojaka o...
Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima "Kiklop" i "Zločin i kazna"
Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima "Kiklop" i "Zločin i kazna"
Mateja Eršek
Tema ovog diplomskog rada je Utjecaj straha i krivnje na glavne likove u romanima Kiklop, Ranka Marinkovića i Zločin i kazna, Fjodora Mihajloviča Dostojevskog. Analiza ovih dvaju djela temelji se na poznavanju pojmova straha i krivnje, stoga će oni biti objašnjeni na početku ovog rada. Nakon toga slijedi prvi dio rada – roman Kiklop, biografija i stvaralaštvo pisca Ranka Marinkovića, koji nam omogućuju da roman Kiklop smjestimo na vremenskoj crti i definiramo razdoblje kojem...
Utjecaj tehnologije na virtualnu društvenost
Utjecaj tehnologije na virtualnu društvenost
Hrvoje Petrinjak
U modernom društvu tehnologija postaje značajan dio svakodnevnice svakog čovjeka, bilo da se radi o poslovnom čovjeku ili tinejdžeru, oni posjeduju određene inačice tehnoloških postignuća koje koriste za različita djelovanja u svakodnevnici. Tehnologija je u zadnjoj polovini prošlog stoljeća i na početku ovog stoljeća doživjela značajan rast i u svom razvoju i u njenoj primjeni. Mobiteli, tableti i laptopi samo su primjeri modernijih tehnoloških postignuća koje se u...
Utjecaj vrijednosti, intenziteta emocionalnih podražaja i stupnja generalizirane anksioznosti na pristranost pažnje
Utjecaj vrijednosti, intenziteta emocionalnih podražaja i stupnja generalizirane anksioznosti na pristranost pažnje
Maja Samardžić
Istraživanje je provedeno s ciljem provjere pojave kognitivne pristranosti pažnje uslijed izloženosti vizualnim emocionalnim podražajima različitog stupnja emocionalne vrijednosti i emocionalnog intenziteta s obzirom na stupanj anksioznosti. Korišten je eksperimentalni nacrt ponovljenih mjerenja na zavisnim uzorcima s tri faktora; vrijednost emocionalne fotografije, emocionalni intenzitet i stupanj anksioznosti, sa zavisnom varijablom trajanja fiksacije. Kao vizualni emocionalni...
Utjecaji i djelovanje televizijskoga nasilja na djecu i mlade
Utjecaji i djelovanje televizijskoga nasilja na djecu i mlade
Iva Lucić
Ovaj rad bavi se analizom i tumačenjem djelovanja i posljedica prikaza medijskoga nasilja na djecu i mlade, vrstama i obilježjima televizijskoga nasilja, temeljnim karakteristikama televizijskoga djelovanja, televizijskim utjecajem i oblicima te značenjem i važnošću medijske pedagogije. Televizija, kao izrazito moćan masovni medij, neograničen utjecaj ostvaruje upravo na djecu i adolescente i područja djelovanja poput socijalizacije djece, odgoja, obrazovanja i kulture. Pomoću...
Utvrđeni gradovi na južnoj strani Ivanščice do kraja XV. stoljeća
Utvrđeni gradovi na južnoj strani Ivanščice do kraja XV. stoljeća
Mladen Kostanjevečki
Srednjovjekovni utvrđeni kraljevski gradovi na južnoj strani Ivanščice su: Lobor, Oštrc i Belec, koji se spominju od sredine 13. st. Za Oštrc znamo i tko ga je sagradio, župan Farkaš, dok za Lobor pretpostavljamo da je to bio knez Pučuna ili njegov otac Urban, a prema nekim dokumentima varaždinski župan Mihael. Za Belec možemo također pretpostavljati, da ga je gradio kralj Otokar, Gisingovci ili Celjski. Gradovi se spominju često u kontekstu zajedničkog vlasništva...
Utvrđivanje nejednakosti u obrazovnim postignućima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Utvrđivanje nejednakosti u obrazovnim postignućima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj
Mirta Blažev
Cilj istraživanja bio je utvrditi postoji li razlika u izraženosti straha od negativne evaluacije s obzirom na spol, ozbiljnost i cilj vježbanja te koliko spol, dob, ozbiljnost i cilj vježbanja, perfekcionizam, perfekcionisitčka samoprezentacija te stavovi prema hranjenju doprinose u objašnjenju straha od negativne evaluacije izgleda. Uzorak se sastoji od 345 muških i ženskih sudionika koji vježbaju u teretani te koji su ispunili mjere perfekcionizma (APS-R), perfekcionističke...
Uvjeravanje, manipulacija i propaganda u televizijskim serijama. Slučaj političke drame "Kuća od karata"
Uvjeravanje, manipulacija i propaganda u televizijskim serijama. Slučaj političke drame "Kuća od karata"
Marko Ezgeta
„Prijateljstvo“ između publike i televizijskih serija traje više od 50 godina. Generacije gledatelja uživale su u televizijskim serijama koje su mijenjale načine razmišljanja, ponašanja i stavove. Uslijed promjene načina života, koji je puno složeniji nego prije, promijenile su se i televizijske serije. Svjedočimo pojavi likova antiheroja koji se unutar fiktivnog narativa izravno obraćaju gledateljima, čime se stvara čvršća povezanost likova i gledatelja, što pridonosi...
Učinak eksperimentalnog programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja: Utjecaj na učestalost fizičkih aktivnosti i korištenja tehnologije
Učinak eksperimentalnog programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja: Utjecaj na učestalost fizičkih aktivnosti i korištenja tehnologije
Mia Karabegović
Cilj ovog istraživanja bio je ustanoviti učinkovitost osnovnoškolskog nastavnog programa zdravstvenog odgoja i obrazovanja u poticanju fizičkih aktivnosti odnosno smanjenju učestalosti sjedilačkih ponašanja vezanim uz korištenje tehnologije: gledanja televizije, vremena provedenog na računalu te igranja videoigrica te provjeriti hipotezu istiskanja. U tu svrhu, primjenjen je kvazi-eksperimentalni dvokratni nacrt s kontrolnom skupinom. Istraživanje je provedeno na 858 sudionika,...
Učinkovitost medijskog odgoja na primjeru edukacije o nasilnim sadržajima u medijima među učenicima šestih razreda
Učinkovitost medijskog odgoja na primjeru edukacije o nasilnim sadržajima u medijima među učenicima šestih razreda
Irina Adamović
Medijska pismenost jedna je od najvaţnijih pismenosti 21. stoljeća. Pod pojmom medijske pismenosti podrazumijevamo vještine i znanja koje korisnici medija stječu s ciljem sigurnog i odgovornog korištenja medija. U ovom se radu proučava važnost medijske pismenosti, njen razvoj te buduće prilike, ali i izazovi s kojima se suočava u današnje vrijeme. Istražuje se učinkovitost poučavanja mladih o medijskim sadržajima i način na koji medijsko opismenjavanje ima utjecaj na stavove o...
Validacija Skale samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri
Validacija Skale samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri
Katarina Bošnjak
Samoefikasnost donošenja odluka o karijeri je konstrukt koji se može opisati kao vlastito vjerovanje pojedinca da može uspješno donijeti odluku o budućem zanimanju te izvršiti zadatke potrebne za budući razvoj njegove karijere. Svrha ovog rada je bila validirati hrvatsku inačicu Skale samoefikasnosti u odlučivanju o karijeri (Career Decision Self-Efficacy Scale; Taylor i Betz, 1983) te utvrditi njezinu povezanost s nekim konstruktima. U istraživanju je sudjelovalo 582 učenika...
Validacija upitnika kognitivne rezerve (CRIq)
Validacija upitnika kognitivne rezerve (CRIq)
Kristina Ajduković
Kognitivna rezerva je noviji konstrukt u psihološkim istraživanjima, razvijen kao pokušaj objašnjavanja individualnih razlika u funkcioniranju uslijed jednakih neuralnih promjena potaknutih starenjem, demencijama ili drugim bolestima. Povećanju kognitivne rezerve doprinose sva kognitivno stimulirajuća iskustva čime ujedno omogućuju uspješnije suočavanje sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti u starijoj dobi. Ovim istraživanjem se nastojalo provjeriti sukladnost nalaza o...

Pages