Pages

Vršnjački utjecaj i adolescentska zluporaba sredstava ovisnosti - tehnika dovršavanja priče
Vršnjački utjecaj i adolescentska zluporaba sredstava ovisnosti - tehnika dovršavanja priče
Mirna Stavinoha
Cilj ovog istraživanja je opisati i dublje razumjeti kako adolescenti percipiraju vršnjake koji se odupiru nagovorima na konzumaciju alkoholnih i duhanskih proizvoda, koji su ishodi tih odupiranja te ispitati zastupljenost konzumacije alkoholnih i duhanskih proizvoda kod adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo 298 učenika prvih i trećih razreda četverogodišnjih srednjih škola iz Zagreba i Bjelovara. U svrhu ostvarenja ciljeva je provedena kvantitativna obrada podataka Upitnika o...
Vukovarska bitka: uloga i značenje medija - Hrvatski radio Vukovar
Vukovarska bitka: uloga i značenje medija - Hrvatski radio Vukovar
Marina Bradić
Ovaj rad bavit će se pitanjem i ulogom medija te medijske propagande i promidžbe za vrijeme Vukovarske bitke 1991. godine. Obuhvatit će općeniti pregled Vukovarske bitke, glavni dio govorit će o Hrvatskom radio Vukovaru, novinarima, njihovom radu i uvjetima života te o njihovom značenju za samu Vukovarsku bitku. Dio rada govorit će i o medijskim manipulacijama podacima o stanju u Vukovaru te o Optužnici koju je pročitao Siniša Glavašević. Poznato je da je Vukovar bio jedan...
Zabavna komunikacija: analiza odnosa publike i stand up komičara
Zabavna komunikacija: analiza odnosa publike i stand up komičara
Bogdan Blotnej
Cilj diplomskog rada bio je istražiti odnos stand up komičara i publike tijekom nastupa. U svrhu provjere istraživačkih pitanja korištena je metoda dubinskih intervjua. Istraživanje je obavljeno na namjernom uzorku petero hrvatskih profesionalnih stand up komičara i petero stalnih gledatelja njihovih nastupa. Istraživanje je pokazalo da su se domaći stand up komičari formom stand up komedije počeli profesionalno baviti početkom 2005. godine. Prve radionice te godine proizvele su...
Zadovoljstvo stanjem u državi - povezanost sa osobnom dobrobiti i političkom orijentacijom
Zadovoljstvo stanjem u državi - povezanost sa osobnom dobrobiti i političkom orijentacijom
Lovorka Stančić
Cilj provedenog istraživanja je bio provjeriti odnos samoprocjene sreće, zadovoljstva životom i zdravlja te političke orijentacije i zadovoljstva stanjem u državi. Podaci korišteni za analize dobiveni su u sklopu projekta European Social Survey (ESS), odnosno Europsko društveno istraživanje iz 2010./2011. godine. Sudionici ovog istraživanja bili su stanovnici Republike Hrvatske koji su sudjelovali u 5. krugu istraživanja, i to njih 1649. Rezultati istraživanja pokazali su kako su...
Zadovoljstvo životom: sociološki pogled na primjeru studenata iz Jamajke
Zadovoljstvo životom: sociološki pogled na primjeru studenata iz Jamajke
Katarina Zlopaša
Rad je sastavljen od pet dijelova u kojima se opisuje teorijski i istraživački aspekt zadovoljstva životom. Iz razloga što ne postoji općeprihvaćena definicija zadovoljstva životom, cilj prvog dijela rada je pojasniti razlike među pojmovima s obzirom na predmet istraživanjima. Iznesena su aktualna shvaćanja konstrukta zadovoljstva životom te razjašnjeni pojmovi koji se često sinonimno koriste u svrhu operacionalizacije zadovoljstva životom. Drugi dio rada odnosi se na teorije...
Zagonetka osobnog identiteta u svjetlu disocijativnog poremećaja ličnosti
Zagonetka osobnog identiteta u svjetlu disocijativnog poremećaja ličnosti
Andrea Luetić
Due to its implications concerning subject matters of humanities, the conception of “mental disorder” summons philosophically orientated minds to provide the notion with their contribution. Being an active human being is in every sense featured by a distinctive feeling of individuation and personalization. I would not have been able to write down my thoughts, if I have not had the feeling that I am their owner. Moreover, in spite of all the changes one is subjected to, one’s intuition...
Zagrabačko Sveučilište u razdoblju između dva svjetska rata
Zagrabačko Sveučilište u razdoblju između dva svjetska rata
Mateja Maljuga
Završetkom prvog svjetskog rata za Sveučilište u Zagrebu započinju godine intenzivnog razvoja. Iako je to razdoblje bilo izuzetno turbulentno, promjene koje su se dogodile uglavnom su se pozitivno odrazile su na tu instituciju. Uz postojeće fakultete (Pravni, Bogoslovni, Filozofski i Medicinski), otvoreni su novi poput Gospodarsko-šumarskog, Veterinarskog i Tehničkog fakulteta. Tada otvoreni fakulteti predstavljaju svojevrstan temelj velikom broju onih koji djeluju danas u sastavu...
Zagreb preko Save
Zagreb preko Save
Filip Mesarić
Grad Zagreb smjestio se u središnjem dijelu kontinentalne Hrvatske, na juţnim obroncima Medvednice te na lijevoj i desnoj obali rijeke Save. Povijesno gledajući, Zagreb je postao jedinstven grad tek ujedinjenjem dvaju naselja na breţuljcima, Kaptola i Gradeca 1850. godine. Nakon ujedinjenja izrasta novo urbano središte Donji grad, koje je omeĊeno na sjeveru Ilicom i Jurišićevom, na jugu ţeljezniĉkom prugom, na zapadu Savskom i Kolodvorskom (kod današnjeg Zapadnog kolodvora) i na...
Zagreb u Prvome svjetskom ratu
Zagreb u Prvome svjetskom ratu
Ivana Husnjak
Prvi svjetski rat jedan je od najvećih sukoba u povijesti čovječanstva. Svojim tijekom i posljedicama izmijenio je živote ljudi u svim zemljama sudionicama rata. Tako možemo reći kako je taj sukob promijenio svijest ljudi u Hrvatskoj i bitno utjecao na njihovu svakodnevnicu. To se napose odnosi na grad Zagreb. Kroz posljednjih dva desetljeća 19. stoljeća i početne godine 20. stoljeća Zagreb je izrastao u zavidno sveučilišno, gospodarsko, političko i kulturno središte Hrvatske,...
Zagreb u vrijeme historicizma: reprezentativne historicističke građevine
Zagreb u vrijeme historicizma: reprezentativne historicističke građevine
Jurka Majić
Historicizam je umjetnički stil koji je u Europi započeo oko 1830. godine te se odvijao u vrijeme razvoja industrije i modernizacije, razvoja građanskoga društva, porasta broja stanovništva, izdvajanje pojedinaca iz skupina, razbijanja zastarjelih hijerarhijskih ljestvica i neodrživih državnih zajednica, ali i posvješćivanja vrijednosti starina i straha od gubljenja moralnih i svih duhovnih vrijednosti koje su dotada uvažavane i čuvane. U Hrvatskoj je započeo pedesetih godina...
Zagrebačka škola crtanog filma
Zagrebačka škola crtanog filma
Sandra Kovač
Rad obuhvaća poimanje Zagrebačke škole crtanog filma kao umjetničke grupacije u povijesti animiranog filma. Riječ je o skupini individualnih autora animatora čije je djelovanje obilježilo početak animacijskog života u Hrvatskoj. Za potrebe rada analizirali smo, prema dostupnom pisanom materijalu, djelovanje svih relevantnih autora Zagrebačke škole kao i njihova najznačajnija djela. U nastavku rada, u razgovoru s Joškom Marušićem, saznat ćemo razloge propasti te škole. Važno...

Pages