Pages

Sociokulturni aspekti prostitucije kroz povijest
Sociokulturni aspekti prostitucije kroz povijest
Martina Jurišić
U ovom radu obrađivala se tema sociokulturnih aspekata prostitucije kroz povijest. Fokus je bio na sagledavanju prostitucije u raznim društvima kroz povijest iz sociokulturne persprektive te na ukazivanju konstantnog postojanja ovog fenomena kroz različite vremenske epohe unutar raznih društava. Nakon pregleda povijesti prostitucije, osvrnula sam se na sociološko poimanje prostitucije, objasnivši pojavu kroz prizmu važnih socioloških teorija te rad završavam govoreći o poimanju i...
Sociologija genija - Vincent van Gogh
Sociologija genija - Vincent van Gogh
Matej Pernek
Sociologija genija jest projekt kojeg je stvorio i tek dijelom započeo razvijati njemački sociolog Norbert Elias (1897. – 1990.). Inspiraciju za naziv ovog, nikad etabliranog i nekonvencionalnog područja sociologije, Elias je dobio kada je radio na sociološkoj analizi života velikog baroknog skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Međutim, sociologiju genija bilo bi pogrešno svrstati u područje sociologije kulture ili sociologije umjetnosti. Ovo područje progovara o geniju,...
Sociologija ljubavi
Sociologija ljubavi
Ana Antunović
Emocije su jedan od pokretača naših života, pa tako i emocija ljubavi. Osim razuma, s kojim se često spominje u korelaciji, pri donošenju odluka i u našem ponašanju, kažemo da slijedimo svoje srce i da nešto činimo iz ljubavi. O razumu je puno toga već rečeno u znanosti, no, koliko poznajemo ljubav? Ovaj rad nastao je kao produkt želje za upoznavanjem emocije ljubavi te njezinim prikazom iz viđenja sociologije i socioloških teoretičara. U radu je ukratko iznesena tematika...
Sociološki aspekti društva spektakla
Sociološki aspekti društva spektakla
Lucija Žgela
Rad ne sadrži sažetak.
Sociološki aspekti ideološke dihotomije u Hrvatskoj
Sociološki aspekti ideološke dihotomije u Hrvatskoj
Jan Šneler
Ovaj rad bavi se pitanjem ideoloških podjela u hrvatskom društvu. Nastoji pokazati kronološki slijed događaja koji je doveo do sadašnjeg stanja u hrvatskom društvu, kako bi ih mogli bolje razumjeti. Rad se poglavito fokusira na problem podjela s obzirom na događaje iz Drugog svjetskog rata koje se i dalje osjete u hrvatskom društvu. Kroz rad se proteže kritika političkih stranaka i njihov znatan udio u širenju ideoloških podjela i poticanju istih. Kroz teorije Ferdinanda...
Sociološki aspekti nasilja u monteističkim religijama.
Sociološki aspekti nasilja u monteističkim religijama.
Antea Jezidžić
Ovaj završni rad teorijski proučava nasilje unutar monoteističkih religija sa sociološkog gledišta. Cilj rada je objasniti da vjerski fundamentalizam i nasilje nisu praksa samo kod muslimana, nego i kod Židova i kršćana. Prvi dio rada govori o osnovnim pojmovima sociologije religije bitnim za proučavanje odnosa nasilja i religije u društvu – nasilje, moć, religija, fundamentalizam. Dan je pregled monoteističkih religija i njihov odnos prema nasilju i zločinu. Drugi dio...
Sociološki aspekti paranoje
Sociološki aspekti paranoje
Filip Forster
Rad Sociološki aspekti paranoje nadopunjuje dosadašnje znanje o uzrocima paranoje sa sociološkog aspekta. Pretpostavlja se da je modernizacija (i društvo rizika kao posljedica modernizacije) doprinijela broju paranoičnih pojedinaca i intenzitetu paranoičnih misli. Sam rad neće, niti može, iznijeti sve sociološke faktore koji doprinose razvoju paranoje jer su uzročnici paranoje poprilično široka i kompleksna tema – cilj ovog rada je iznijeti uzročne faktore koji su se do sada...
Sovjetsko-afganistanski rat 1979.-1989.
Sovjetsko-afganistanski rat 1979.-1989.
Ivo Špoljar
Sovjetsko-afganistanski rat vodio se od 1979. do 1989. godine na prostoru Središnje i Južne Azije, u državi Afganistan. Započeo je intervencijom sovjetske vojske u Afganistanu ubrzo nakon što je Narodna demokratska partija Afganistana preuzela vlast u zemlji. Prvotni sovjetski cilj bio je stabilizirati političku situaciju u zemlji i omogućiti vladajućoj komunističkoj stranci neometano obnašanje vlasti. Tradicionalno afganistansko društvo pobunilo se prvo protiv vlade u Kabulu, a...
Specifičnosti antičkih lokaliteta u Sisku
Specifičnosti antičkih lokaliteta u Sisku
Antonela Mustapić
Rad ne sadrži sažetak.
Specifičnosti obiteljskog nasilja nad muškarcima
Specifičnosti obiteljskog nasilja nad muškarcima
Ana Marija Šnajder
Tema ovoga rada bilo je obiteljsko nasilje nad muškarcima, kako se ono manifestira, koje posljedice ostavlja na žrtvama i kako se žrtve nose sa njime. U skladu s naumom da pružimo što širu sliku o tom društvenom problemu, pokušali smo razjasniti i koji su mogući uzroci nasilja, kakve su razlike u učestalosti nasilja nad muškarcima i nad ženama te zašto se muškarci teško odlučuju za prijavljivanje nasilja koje trpe od strane svoje partnerice. Koristeći stručnu literaturu...
Specijalno ratovanje u medijima
Specijalno ratovanje u medijima
Jan Ivanjek
Specijalno, ili hibridno, ratovanje najrasprostranjeniji je oblik ratovanja u suvremenom svijetu. Ne zahtijeva borbena djelovanja pa ga se može provoditi bez da se s njegovom operacionalizacijom upoznaje šira javnost. Ono je kontinuirani proces, u sklopu kojega se može eksploatirati gotovo svaka sfera ljudskog djelovanja. Njegovi akter ne moraju biti niti svjesni vlastite uloge, što dodatno komplicira njihovu identifikaciju i izravno zakonsko sankcioniranje. Zbog takve prikrivenosti...
Spol i dob počinitelja kaznenih djela protiv okoliša u Hrvatskoj
Spol i dob počinitelja kaznenih djela protiv okoliša u Hrvatskoj
Ivana Pavlović
Predmet ovoga rada su trendovi kretanja kaznenih djela protiv okoliša u Hrvatskoj u razdoblju od 2008. do 2016. godine s obzirom na spol i dob. Uz to, predmet analize je i promjena Kaznenog zakona koja je zasigurno utjecala na službenu statistiku istraživanih kaznenih djela. Koristeći se službenim statističkim podacima Ministarstva unutarnjih poslova o prijavljenim osobama za kaznena djela te o prijavljenim kaznenim djelima metodom relativnih stopa promjene, utvrđeni su trendovi...

Pages