Pages

Zagonetka osobnog identiteta u svjetlu disocijativnog poremećaja ličnosti
Zagonetka osobnog identiteta u svjetlu disocijativnog poremećaja ličnosti
Andrea Luetić
Due to its implications concerning subject matters of humanities, the conception of “mental disorder” summons philosophically orientated minds to provide the notion with their contribution. Being an active human being is in every sense featured by a distinctive feeling of individuation and personalization. I would not have been able to write down my thoughts, if I have not had the feeling that I am their owner. Moreover, in spite of all the changes one is subjected to, one’s intuition...
Zagrabačko Sveučilište u razdoblju između dva svjetska rata
Zagrabačko Sveučilište u razdoblju između dva svjetska rata
Mateja Maljuga
Završetkom prvog svjetskog rata za Sveučilište u Zagrebu započinju godine intenzivnog razvoja. Iako je to razdoblje bilo izuzetno turbulentno, promjene koje su se dogodile uglavnom su se pozitivno odrazile su na tu instituciju. Uz postojeće fakultete (Pravni, Bogoslovni, Filozofski i Medicinski), otvoreni su novi poput Gospodarsko-šumarskog, Veterinarskog i Tehničkog fakulteta. Tada otvoreni fakulteti predstavljaju svojevrstan temelj velikom broju onih koji djeluju danas u sastavu...
Zagreb preko Save
Zagreb preko Save
Filip Mesarić
Grad Zagreb smjestio se u središnjem dijelu kontinentalne Hrvatske, na juţnim obroncima Medvednice te na lijevoj i desnoj obali rijeke Save. Povijesno gledajući, Zagreb je postao jedinstven grad tek ujedinjenjem dvaju naselja na breţuljcima, Kaptola i Gradeca 1850. godine. Nakon ujedinjenja izrasta novo urbano središte Donji grad, koje je omeĊeno na sjeveru Ilicom i Jurišićevom, na jugu ţeljezniĉkom prugom, na zapadu Savskom i Kolodvorskom (kod današnjeg Zapadnog kolodvora) i na...
Zagreb u vrijeme historicizma: reprezentativne historicističke građevine
Zagreb u vrijeme historicizma: reprezentativne historicističke građevine
Jurka Majić
Historicizam je umjetnički stil koji je u Europi započeo oko 1830. godine te se odvijao u vrijeme razvoja industrije i modernizacije, razvoja građanskoga društva, porasta broja stanovništva, izdvajanje pojedinaca iz skupina, razbijanja zastarjelih hijerarhijskih ljestvica i neodrživih državnih zajednica, ali i posvješćivanja vrijednosti starina i straha od gubljenja moralnih i svih duhovnih vrijednosti koje su dotada uvažavane i čuvane. U Hrvatskoj je započeo pedesetih godina...
Zagrebačka škola crtanog filma
Zagrebačka škola crtanog filma
Sandra Kovač
Rad obuhvaća poimanje Zagrebačke škole crtanog filma kao umjetničke grupacije u povijesti animiranog filma. Riječ je o skupini individualnih autora animatora čije je djelovanje obilježilo početak animacijskog života u Hrvatskoj. Za potrebe rada analizirali smo, prema dostupnom pisanom materijalu, djelovanje svih relevantnih autora Zagrebačke škole kao i njihova najznačajnija djela. U nastavku rada, u razgovoru s Joškom Marušićem, saznat ćemo razloge propasti te škole. Važno...
Zagrebački kaj - sociolingvistička usporedba govora mladih Zagrepčana
Zagrebački kaj - sociolingvistička usporedba govora mladih Zagrepčana
Patrycja Pieniažek
Rad je rezultat proučavanja razgovorne inačice urbanoga zagrebačkog kajkavskog govora mladih stanovnika Zagreba te naselja Horvati smještenoga na jugozapadnom rubu grada u gradskoj četvrti Brezovica. Cilj je rada bio utvrđivanje razlika u govoru tih dviju skupina. Istražena je učestalost pojave 14 zagrebačkih kajkavskih obilježja: izjednačenje izgovora /č/ i /ć/, obezvučenje zvučnih suglasnika na kraju riječi, specifičan naglasak različit od standardnojezičnoga, ekavski...
Zagrebački vremeplov - brendiranje zagrebačke prošlosti kao kulturno/turističke atrakcije
Zagrebački vremeplov - brendiranje zagrebačke prošlosti kao kulturno/turističke atrakcije
Laura Gogoladze
Ovaj rad prikazuje razvoj brenda u turizmu na primjeru projekta Turističke zajednice grada Zagreba, Zagrebački vremeplov. Ovaj projekt je specifičan jer, osim što na jedinstven način prikazuje prošlost, kulturu i tradiciju grada Zagreba, pokazuje i kako se iz jedne jednostavne ideje razvio brend koji ima direktan utjecaj na razvitak turizma u Zagrebu, ali i na brendiranje Zagreba kao turističke destinacije. Projekt Zagrebački vremeplov pokazuje specifičnost ovakvih kulturnih...
Zajednica u kiberprostoru i djelovanje unutar virtualnog svijeta
Zajednica u kiberprostoru i djelovanje unutar virtualnog svijeta
Nives Jozić
Ovaj rad se bavi promišljanjem zajednice u kiberprostoru. Ukazuje na njihovu povezanost sa pravim tzv. tradicionalnim zajednicama. Kroz rad je razrađen početak stvaranja interneta te su opisani pojmovi kiberprostor i virtualna stvarnost, koji su potrebni za daljnje razumijevanje teksta. Zadnji dio rada sadrži primjer stvaranja i razvoja zajednice u kiberprostoru i prikaz osobnog iskustva boravka unutar igre Second Life te ukazivanje na problematiku istraživanja virtualnih svjetova.
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj i usporedba sa standardima Europske unije
Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj i usporedba sa standardima Europske unije
Alenka Kralj
Kada je riječ o osobama s invaliditetom, nerijetko se susrećemo s predrasudama, zbog nedovoljne upućenosti u prava osoba s invaliditetom i njihove mogućnosti. Iz tog razloga potrebno je raditi na podizanju svijesti cijeloga društva kako bi se smanjio utjecaj predrasuda, kako bi se osobe s invaliditetom što kvalitetnije integrirale u samo društvo, kako bi postale što aktivnije u životu zajednice, i u konačnici kako bi pronašle svoje radno mjesto i vlastiti izvor prihoda. Rad nudi...
Zastupljenost kulturnih sadržaja u neprofitnim i profitnim portalima
Zastupljenost kulturnih sadržaja u neprofitnim i profitnim portalima
Eleonora Glišić
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je analiza zastupljenosti kulturnog sadržaja prikupljenog na dvama profitnima i dvama neprofitnima hrvatskim portalima u periodu od mjesec dana. S obzirom na činjenicu da je kultura jedan od najvažnijih aspekata života suvremenog čovjeka, osnovni je cilj bio utvrditi koliko i na koji način domaći mediji, u ovom slučaju portali, izvještavaju javnost o temama iz kulture. Teorijski dio rada, koji prethodi istraživanju i rezultatima,...
Zaštita autorskih prava i plagijat
Zaštita autorskih prava i plagijat
Andrea Gusak
Autorsko pravo i njemu srodna prava predstavljaju temelj intelektualnog vlasništva svakog čovjeka. Zbog toga je važno osigurati valjan pravni okvir kojim se navedena prava reguliraju. U današnje doba izrazitog tehnološkog razvoja, bilježi se sve veći broj povreda autorskih prava. Cilj je ovoga rada objasniti etičke, odnosno profesionalne standarde novinarskog izvještavanja, prema kojima veza između novinarstva i plagijata ne bi smjela postojati. Također, u radu se nudi uvid u...
Zaštita privatnosti i društvene mreže
Zaštita privatnosti i društvene mreže
Maja Fistrić
S razvojem komunikacijskih tehnologija i interneta, pojavili su se novi oblici društvenosti. Internet je postao susretište ljudi iz cijeloga svijeta. On pomiče granicu između javnog i privatnog. Kreirati svoju vlastitu internetsku stranicu, staviti svoju fotografiju, intimu ili voditi vlastiti dnevnik na toj stranici znači u javnosti pokazati svoju privatnost. Jedno od najdragocjenijih ljudskih prava svakako je pravo na privatnost. Ubrzani razvoj tehnologije otvorio je nove mogućnosti...

Pages