Pages

Validacija upitnika profesionalne zrelosti - UPZ
Validacija upitnika profesionalne zrelosti - UPZ
Dario Vlahović
Profesionalna zrelost jedan je od centralnih pojmova u shvaćanju profesionalnog razvoja. Definira se kao spremnost pojedinca da donese odluku o svojoj karijeri ovisno o svojoj dobi i stupnju profesionalnog razvoja (Savickas i Porfeli, 2011). Ta spremnost je u skladu s mogućnostima pojedinca i zahtjevima okoline te stabilna u vremenu. Svrha ovog rada je validirati Upitnik profesionalne zrelosti (UPZ) autora Babarović i Šverko te utvrditi povezanost s nekim konstruktima. Upitnik sadrţi 20...
Vanjska politika Njemačkog carstva 1871. - 1890.
Vanjska politika Njemačkog carstva 1871. - 1890.
Tomislav Kardum
U radu se donosi pregled njemačke vanjske politike (riječ je o političkoj povijesti i povijesti diplomacije) u razdoblju od ujedinjenja do 1890., odnosno trenutka kada ostavku na položaj kancelara podnosi Otto von Bismarck, apsolutni kreator njemačke vanjske politike u promatranom razdoblju. Na početku se analizira učinak njemačkog ujedinjenja na konstelaciju snaga u Europi te odnos europskih sila spram njemačkog ujedinjenja. Zatim se obrađuju opći ciljevi njemačke vanjske...
Vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog do Daytonskog sporazuma
Vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog do Daytonskog sporazuma
Ivan Arapović
Glavna tema ovog rada bit će vanjska politika Republike Hrvatske od Washingtonskog sporazuma iz ožujka 1994. do Daytonskog sporazuma, koji je potpisan u prosincu 1995. godine. Cilj ovog rada bio bi prikazati, objasniti i analizirati važne događaje na hrvatskom vanjskopolitičkom planu u razdoblju između dva sporazuma koja su bila od presudne važnosti za okončanje rata. Također bi se kroz rad nastojalo prikazati kako su odnosi Republike Hrvatske s pojedinim državama, s posebnim...
Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država nakon Drugog svjetskog rata
Vanjska politika Sjedinjenih Američkih Država nakon Drugog svjetskog rata
Dean Perko
Politika izolacionizma koju su Sjedinjene Američke Države vodile sve do sredine 20. stoljeća naglo se izmjenila nakon napada Japanaca na Pearl Harbor. Krajem 1941. godine SAD su se aktivno uključile u Drugi svjetski rat. Prije toga su u ratu sudjelovali neaktivno, odnosno kroz razne programe kojima su Europi slali materijalnu i financijsku pomoć. Uskoro su slijedili sastanci i mirovne konferencije saveznika – Sjedinjenih Američkih Država, Sovjetskog Saveza i Velike Britanije, koji...
Važnost društvenih mreža u fitness industriji
Važnost društvenih mreža u fitness industriji
Sanja Kočiš
Društvene mreže su po svemu sudeći postale globalni komunikacijski fenomen. U radu se opisuje pojam fitnessa, kao i prednosti i nedostaci društvenih mreža kako bi se prikazalo kakav utjecaj one imaju na fitness industriju. U Republici Hrvatskoj danas su najzastupljenije mreže Facebook i Instagram, koje su i bile predmet proučavanja. Iščitavanjem predmetne literature, kao i analizom slučajeva, pokazano je kako se putem njih može doprijeti do ciljane skupine ljudi, te su one...
Važnost društvenih mreža za učinkovite odnose s javnošću
Važnost društvenih mreža za učinkovite odnose s javnošću
Matea Horvat
Pojava društvenih mreža unijela je mnoge promjene u svakodnevni život, a njihovu važnost za poslovanje posljednjih godina prepoznaje sve više organizacija i tvrtki. Način komuniciranja i brzina pružanja povratne informacije koje društvene mreže iziskuju tvrtkama su nerijetko nedostižni pa vođenje online komunikacije prepuštaju agencijama za odnose s javnošću od kojih većina u sastavu svojih timova ima osobe posebno obučene za upravljanje društvenim mrežama, tzv. community...
Važnost javnosti u strateškoj komunikaciji kulturnih institucija: primjer GDK Gavella
Važnost javnosti u strateškoj komunikaciji kulturnih institucija: primjer GDK Gavella
Karolina Zelenika
Predmet istraživanja ovog diplomskog rada je kazališna publika kao javnost kulturnih institucija te strateška komunikacija u odjelu marketinga i odnosa s javnošću istih. U teoretskom se dijelu rada kroz prikaz upravljanja kulturnom institucijom obrađuju teme kulturnog menadžmenta, upravljanja strateškom komunikacijom te provedbe marketinških aktivnosti. Predstavljene su i teorije kazališne recepcije te složenost definiranja pojmova javnosti i publike. Na primjeru Gradskog...
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji
Marija Tičić
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji Cilj je istraživanja bio ispitati može li se temeljem percipirane razine društvene stigme traženja pomoći, samostigme traženja pomoći i socijalne podrške predvidjeti percipirana kvaliteta terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji. U istraživanju je sudjelovalo 143 sudionika u dobi od 18 do 26 godina. Većina sudionika bila je ženskog spola (n = 128) te...
Vile u hrvatskoj usmenoj književnosti i kod hrvatskih renesansnih pisaca Držića, Zoranića i Barakovića
Vile u hrvatskoj usmenoj književnosti i kod hrvatskih renesansnih pisaca Držića, Zoranića i Barakovića
Silvia Kovač
Naša književnost, usmena, ali i pisana jako je bogata. Renesansna se književnost javlja posljednjih desetljeća 15. stoljeća. U tom razdoblju Hrvatska je razjedinjena, no usprkos tome otvaraju se crkve, škole, samostani, knjižnice i tiskare. Naša renesansna književnost nije nikla na golu kamenu, ona je nastala na višestoljetnoj srednjovjekovnoj književnosti i onoj usmenoj, narodnoj. Pri samom spomenu usmene knjiţevnosti ne možemo zaobići ni zanemariti temu vila. Pisanjem o ovoj...
Visoko i popularno u dječjoj književnosti
Visoko i popularno u dječjoj književnosti
Katarina Jurić
U ovome su se radu suvremena hrvatska i strana dječja književnost iščitavale u kontekstu pojmova visokoga i popularnoga. U osloncu na teoriju popularne kulture ispitali su se načini na koji se konstruira, artikulira i održava kanon u suvremenoj hrvatskoj dječjoj književnosti, posebice u kontekstu proizvodnje i prezentacije dječjih pustolovnih romana. Interpretacijom predložaka se nastojalo dokazati postoji li visoko u dječjoj književnosti ili je taj odnos sam po sebi...
Viteški redovi u Dubičkoj županiji
Viteški redovi u Dubičkoj županiji
Lucian Borić
Arheološka rekognosciranja upućuju nas na postojanost viteških redova na području Dubičke županije. Škrta povijesna vrela, koja u mnogim slučajevima znaju biti i međusobno kontradiktorna, najčešće nam ne nude dovoljno podataka za razmatranje njihove uloge. Upravo iz tog razloga vodeću ulogu u istraživanju viteških redova daju nam arheološka iskapanja, koja nam pružaju uvid i u njihov način života – stil odijevanja, izgled njihovih boravišta, oružja, i još puno toga....
Vitruvije i Narona
Vitruvije i Narona
Marija Grganić
U radu će se analizirati tri arheološki istražene komponente antičke Narone – gradski bedemi, forum, te hram Augusteum kako bismo ustanovili jesu li navedene građevine izgrađene u skladu s uputstvima koja nam donosi antički arhitekt Vitruvije u svojem djelu “De architectura libri decem”. Rad se također dotiče i triju arhitektonskih elemenata za koje iz epigrafskih izvora znamo da su postojali u Naroni, a to su: terme, teatar te Liberov hram. Autorica pokušava predložiti...

Pages