Pages

Prva hrvatska štedionica
Prva hrvatska štedionica
Ivan Ilinić
Prva hrvatska štedionica u Zagrebu bila je dio srednjoeuropskog kruga razvoja modernih štedionica i  bankovnih  institucija  polovicom  19.  stoljeća,  neznatno  zaostajući  za  tadašnjim  bankovnim  trendovima  u  Srednjoj  Europi.  Praštedionica  je  osnovana  1846.  godine  kao  posljedica  općeg  gospodarskog,  kulturnog,  znanstvenog  i  političkog  buđenja,  poznatog  kao  razdoblje  Narodnog ...
Prva zagrebačka gimnazija
Prva zagrebačka gimnazija
Lucija Kobić
Na samom početku 17. st. hrvatski narod živio je u velikom siromaštvu. Stalni ratovi s Turcima imali su odjeka na cjelokupni život stanovništva, pa tako i na školstvo. Samo su se pojedinci mogli školovati u zapadnim zemljama dok su drugi bili ograničeni na pavlinsku gimnaziju u Lepoglavi i Kaptolsku školu, od kojih nijedna nije bila od koristi za svjetovnjake. U takvim okolnostima izrazito je važna bila odluka gradskog senata da pozove isusovce u grad Zagreb. Odmah prilikom dolaska...
Prvi slobodni izbori u Hrvatskoj u hrvatskom tisku
Prvi slobodni izbori u Hrvatskoj u hrvatskom tisku
Tomislav Kardum
U radu se obrađuje praćenje predizborne kampanje prvih slobodnih izbora u Hrvatskoj u hrvatskom tisku. Rad je nastojao ustvrditi je li postojala medijska pristranost u praćenju predizborne kampanje prvog kruga parlamentarnih izbora 1990. u Hrvatskoj. Analizirano je na koji su način dnevnici (Vjesnik i Večernji list) i tjednici (Danas i ST) pisali o političkim strankama i koalicijama u promatranom razdoblju. Definirane su tri vrste pristranost: „vratarska“ pristranost, koja se...
Psihička bolest i moralna odgovornost
Psihička bolest i moralna odgovornost
Mladen Bošnjak
U prvom dijelu rada autor raspravlja o skeptičkim argumentima u pogledu mentalne bolesti, potom izlaže koncept mentalne bolesti Georgea Grahama. U drugom dijelu rada bavi se problemom moralne odgovornosti psihički bolesnih osoba razmatrajući konkretan slučaj osobe oboljele od shizofrenije koja je optužena za počinjeno kazneno djelo provale i nanošenja teških tjelesnih ozljeda. U razmatranju ovog slučaja autor se služi moralnom teorijom Johna Martina Fischera i Marka Ravizze. U...
Psihoanalistički pristup bajci u kontekstu recepcije osnovnoškolske populacije
Psihoanalistički pristup bajci u kontekstu recepcije osnovnoškolske populacije
Mateja Ribičić
U radu će se interpretirati i ispitati teorija američkoga psihologa i bajkologa Brune Bettelheima, koji je u studiji Značenje bajki (1976.) proučavao psihoanalitičke elemente u bajkama, zaključujući da čitanje bajki može imati terapijski učinak na djecu u određenim okolnostima. U radu će se proučiti Bettelheimove postavke i zaključci te na uzorku osnovnoškolske djece (od osme do dvanaeste godine) provesti istraživanje o učincima bajke, na primjerima koje je i Bettelheim...
Psihoanalitička karakterizacija ljubavi i zaljubljenosti
Psihoanalitička karakterizacija ljubavi i zaljubljenosti
Katarina Gligora
Između književnih razdoblja romantizma i modernizma smjestila se epoha realizma. Realizam zahtjeva da autori odabiru obične ljude za likove u djelima, kao i njihov svakodnevni život i situacije. Prozni izraz je najzastupljeniji, i to roman jer je upravo romanom najbolje i najprikladnije iznijeti brojne detalje i opise koje autor želi prikazati. Posebnu cjelinu unutar svjetskog realizma čini ruski realizam sa svojom psihološkom karakterizacijom likova. Hrvatski realizam djeluje po...
Psihoanalitički pristup književnim tekstovima u kontekstu srednjoškolske nastave književnosti
Psihoanalitički pristup književnim tekstovima u kontekstu srednjoškolske nastave književnosti
Valentina Valjak
U radu se prikazuju najznačajnije psihoanalitičke teorije i njihovi glavni predstavnici. Rad se osvrće na Freuda, kao osnivača psihoanalize te na značajne psihoanalitičare poput Lacana, Junga, Melanie Klein, kao i na psihoanalitički feminizam. Glavni psihoanalitički pojmovi koji su analizirani i pojašnjeni su Freudov Edipov kompleks, Lacanova zrcalna teorija, Jungovi arhetipovi, teorija objektnih odnosa Melanie Klein. Rad uključuje o teze vodećih psihoanalitičkih...
Psihologija komunikacije i javni nastupi
Psihologija komunikacije i javni nastupi
Anita Kišić
Cilj je ovog rada predočiti i analizirati neke probleme prilikom javnog izlaganja, ali i predložiti rješenja u vidu savjeta, priprema i uputa pred javni nastup. Također, u radu će biti pojašnjene i neke prepreke u samoj komunikaciji govornika i njegove ciljane publike. U prvom djelu bit će riječ o samoj komunikaciji i psihologiji međuljudske komunikacije. U drugom djelu slijedit će dio o persuaziji kao bitnom djelu svakog govora te koje su odlike dobrog komunikatora. Nakon toga...
Psihologija neverbalne komunikacije
Psihologija neverbalne komunikacije
Filipa Pražen
Rad ne sadrži sažetak.
Psihološka otpornost i depresija kod osoba oboljelih od anoreksije
Psihološka otpornost i depresija kod osoba oboljelih od anoreksije
Katarina Beroš
Anorexia nervosa psihopatološki je entitet s dugom poviješću proučavanja kliničke slike same bolesti, ali i načina liječenja. Kao i u većini psihičkih bolesti, snažan percipitirajući čimbenik u razvoju anoreksije nervoze izloženost je teškim životnim nedaćama. Uspješnost prilagodbe na životne situacije predstavlja psihološku otpornost pojedinca te je potencijalno važan čimbenik u prevenciji i liječenju psihičkih bolesti. Cilj istraživanja je bio ispitati ...
Psihološke manipulacije i utjecaj na medije
Psihološke manipulacije i utjecaj na medije
Filip Janečić
U ovom će se radu analizirati načini kojima su ljudski umovi podložni utjecaju i manipulaciji općenito, kao i kako se ti elementi iskorištavaju od strane medijske industrije. Primarni cilj istraživanja je objasniti i naglasiti važnost razumijevanja podložnih principa koji manipulaciju čine mogućom, te pružiti odgovarajuću obrazovnu i znanstvenu podlogu o načinima kako ljudska psiha i društvena dinamika functioniraju. Uz opise toga kako određene psihološke pojave čine...
Psihosocijalna klima u zatvorima - perspektiva zatvorenika
Psihosocijalna klima u zatvorima - perspektiva zatvorenika
Marina Kešetović
Psihosocijalna klima definira se kao ukupna percepcija socijalnih odnosa koji vladaju u određenoj ustanovi ili grupi, a u kontekstu penalnih ustanova opisuje kako zatvorenici i zatvorski službenici percipiraju određeno kazneno tijelo. Pozitivna psihosocijalna klima bitna je za uspješno funkcioniranje penalnih ustanova, posebice za kvalitetan tretman zatvorenika. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati psihosocijalnu klimu u kaznenim tijelima Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno...

Pages