Pages

Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Analiza komunikacijeske strategije udruge "Prijatelji životinja"
Kristina Belužić
Komunikacija je jedan od najvažnijih aspekata društva. Ona održava društvo i utječe na društvenu dinamiku. Kada komuniciramo s velikim brojem ljudi, u svakom trenutku je važno da znamo kakvu poruku želimo poslati, kome je ona namijenjena, kako ćemo je poslati i zašto. Predmet ovog istraživanja bila je komunikacijska strategija udruge Prijatelja životinja. Sukladno tome, cilj ovog rada bio je definirati komunikacijsku strategiju udruge Prijatelji životinja iz perspektive samih...
Analiza komunikacijskih kampanja najpoznatijih hrvatskih robnih marki: pokušaj kreiranja ikoničkih brendova
Analiza komunikacijskih kampanja najpoznatijih hrvatskih robnih marki: pokušaj kreiranja ikoničkih brendova
Ivana Šimunović
Ikonički brendovi su robne marke koje su postale dio popularne kulture. Oni predstavljaju šire aspekte od samog proizvoda. Uz pomoć njih potrošači kreiraju vlastite identitete, takve robne marke postaju dio njihove svijesti i kulture. Ikonički brendovi su ikone kulture jednako kao i glazbenici, glumci i ostali umjetnici. Njihova tržišna komunikacija i proces kreiranja razlikuje se od ustaljenih tehnika korištenih za stvaranje brenda. Tradicionalni modeli brendiranja kao što su...
Analiza korporativne komunikacije "INA"d.d.
Analiza korporativne komunikacije "INA"d.d.
Katarina Stišćak
Rad se bavi definiranjem korporativnih komunikacija te istovremeno analizom kako korporativne komunikacije funkcioniraju u praksi na primjeru naftne kompanije INA d.d. Korporativna komunikacija obuhvaća cjelokupnu komunikaciju neke organizacije, a sektor korporativnih komunikacija svojim poloţajem u organizacijskoj strukturi te funkcijama i zadaćama upravlja komunikacijom sa svim dionicima kako bi ona postala što uspješnija i učinkovitija. Korporativne komunikacije obuhvaćaju internu...
Analiza medijske slike o migracijama u Europi 2015. i 2016.
Analiza medijske slike o migracijama u Europi 2015. i 2016.
Nikolina Pelizzotti
Sadržaj ovog diplomskog rada je analiza prikaza migrantske krize od trenutke ulaska izbjeglica u Hrvatsku te do zatvaranja balkanske rute u pojedinim hrvatskim medijima. U svrhu analize obradit je dvoje dnevnih novina te tri portala Ovim se diplomskim radom nastoji ustvrditi jesu li izbjeglice češće prikazivane u pozitivnom ili negativnom smislu, tj. jesu li članci bili negativnog, pozitivnog ili neutralnog karaktera – gleda li se na izbjeglice kao na doprinos društvu ili kao na...
Analiza medijskog izvještavanja hrvatskih portala na primjeru veganstva
Analiza medijskog izvještavanja hrvatskih portala na primjeru veganstva
Kristina Vaniš
Kada jer riječ o online novinarstvu, onda govorimo o vrsti novinarstva koja se ostvaruje putem interneta. Pojava online novinarstva donijela je mnoštvo prednosti u novinarsku profesiju, ali i neke negativne trendove. Sve veći broj autora piše o padu standarda, profesionalnih i etičkih kriterija u novinarstvu, a jesu li negativni trendovi vidljivi u izvještavanju portala vezanom uz veganstvo utvrdit ćemo istraživanjem u našem radu. Osnovni cilj rada je istražiti što i kako su u...
Analiza nasilnih sadržaja u crtanim filmovima među učenicima razredne nastave
Analiza nasilnih sadržaja u crtanim filmovima među učenicima razredne nastave
Iva Skorin
Nasilni sadržaji u medijima, osobito u dječjem programu i crtanim filmovima, često su tema znanstvenih istraživanja. Izloženost nasilnim sadržajima utječe na djecu od najranije dobi. Nasilno ponašanje koje djeca vide u medijima može utjecati na njihovo ponašanje u stvarnom životu. Djeca mogu postati manje osjetljiva na nasilje, postaju spremnija oponašati nasilne likove u stvarnom životu te općenito imati manje empatije prema drugima (Boyse, 2010 prema Schiau, Plitea, Gusita,...
Analiza nasilnih sadržaja u crtanom filmu "Ledeno doba"
Analiza nasilnih sadržaja u crtanom filmu "Ledeno doba"
Margareta Cvetko
Nasilni sadržaji u medijima predmet su znanstvenih istraživanja već dugi niz godina. Velike količine takvih sadržaja zabrinjavaju osobito kada su u pitanju sadržaji koji su namijenjenji djeci, prije svega crtani filmovi. Izloženost takvim sadržajima desenzibilizira djecu, smanjuje osjećaj empatije, utječe na njihovo ponašanje, te se kod djece često javlja osjećaj straha. U radu su, metodom analize sadržaja, analizirani nasilni sadržaji u sva četiri nastavka crtanog filma...
Analiza nasilnih sadržaja u znansteno-fantastičnoj seriji "100"
Analiza nasilnih sadržaja u znansteno-fantastičnoj seriji "100"
Željka Đurendić
Nasilje je dio medija i medijskih sadržaja na isti način kao što je dio ljudskih života. Godinama se u znanstvenim krugovima raspravlja o nasilju u medijima te se na tu temu provedena i brojna znanstvena istraživanja. Posebno zabrinjava nasilje koje se prikazuje u medijskim sadržajima koji su namijenjeni djeci i mladima koji se nalaze u najosjetljivijoj dobi života. Zato je važno provoditi znanstvena istraživanja kako bi se saznalo koje su točno kratkoročne, a koje dugoročne...
Analiza navika studenata u kontinuiranom praćenju tv serija
Analiza navika studenata u kontinuiranom praćenju tv serija
Magdalena Bošnjak
ilj ovog rada je pojasniti globalni fenomen binge-watchinga koji do sada nije temeljito istražen u Hrvatskoj, i istražiti prate li studenti u Hrvatskoj ovaj trend te što ih motivira na binge-watching. Ovaj globalni fenomen podrazumijeva gledanje barem dvije epizode iste serije uzastopno. Budući da ne postoji hrvatski prijevod, binge-watching se često naziva maratonskim gledanjem serija. Glavna razlika između ove dvije prakse gledanja televizijskog sadržaja je autonomnost koju...
Analiza neverbalne komunikacije: Barack Obama i Donald Trump
Analiza neverbalne komunikacije: Barack Obama i Donald Trump
Lucija Curavić
Neverbalna komunikacija sastavni je dio svakodnevnog komunikacijskog procesa. Uz njenu pomoć možemo komunicirati prisnost, status i moć, kao i vlastiti identitet, ali je moţemo koristiti i za zavaravanje drugih. S verbalnom komunikacijom isprepliće se na razne načine tako da mogu biti u konfliktu, služiti za ponavljanje, nadopunjavanje, zamjenu, naglašavanje/ublažavanje i regulaciju izgovorenog. Za političare je neverbalna komunikacija posebno važna, jer je mogu koristiti kao još...
Analiza odnosa između socijalnog darvinizma i darvinizma
Analiza odnosa između socijalnog darvinizma i darvinizma
Antonija Mikuljan
Rad ne sadrži sažetak.

Pages