Pages

Analiza sadržaja iz znanosti na hrvatskim dnevno-informativnim portalima
Analiza sadržaja iz znanosti na hrvatskim dnevno-informativnim portalima
Tamara Hrženjak
Svrha je rada prikazati način praćenja zastupljenosti znanosti na internetskim informativnim portalima u razdoblju od 15. studenoga do 15. prosinca 2013. te od 15. studenoga do 15. prosinca 2014. godine. Internet postaje sve vaţniji izvor dnevnog informiranja, a vođeću ulogu u tome imaju dnevno-informativni portali. Metodom analize sadrţaja utvrđene su glavne osobine izvještavanja o znanosti pet hrvatskih dnevno-informativnih portala; koja su znanstvena područja...
Analiza stavova studenata o aplikacijama za romantično povezivanje - primjer aplikacije Tinder
Analiza stavova studenata o aplikacijama za romantično povezivanje - primjer aplikacije Tinder
Barbara Tadić
Muškarci i žene svaku novu vrstu komunikacije uspijevaju pretvoriti u sredstvo pronalaska ljubavnog partnera. Neovisno o tome radili se o najmanjim novinama, Morseovoj abecedi, radiju, TV-u ili računalima i internetu (Sprecher et al, 2008: 249). Tako su kroz povijest pojedinci pokušavali ljubavnog partnera pronaći preko novina, preko internetskih stranica za upoznavanje te preko agencija s ljudskim posredništvom. Sve te metode aktivne su i danas, a na pojedincu je da izabere koja od...
Analiza upisa u programe srednjoškolskog obrazovanja učenika s otežanim uvjetima obrazovanja
Analiza upisa u programe srednjoškolskog obrazovanja učenika s otežanim uvjetima obrazovanja
Ivana Kljajić
Odabir srednje škole uvelike odreĎuje životni put osobe. Zbog toga, odabiru srednje škole trebalo bi prethoditi promišljanje o vlastitim interesima, mogućnostima i vještinama, a značajnu ulogu pri tome imaju dotadašnje obrazovno iskustvo, roditelji i stanje u društvu. Naime, odabir srednje škole kod djece nije tek stvar izbora već je čin koji značajno ovisi o prethodnim školskim uspjesima. Drugim riječima, uspješni učenici bezbrižno odabiru svoja buduća zanimanja uglavnom...
Anarhizam i novi mediji - mišljenja i stavovi mladih o anarhiji
Anarhizam i novi mediji - mišljenja i stavovi mladih o anarhiji
Ivana Ljubičić
U ovome radu pokušao se dati prikaz anarhističkih ideja i njenih različitih interpretacija kroz povijest te su se pokušale ocrtati semantičke promjene i eksplozija interpretacija kroz 20. i 21. stoljeće. Problem na koji nailazimo je da pojam anarhije, kao i pojam slobode, gubi svoje značenje onda kada se pokuša definirati. Anarhizam se u praktičnom smislu nikad nije uspostavio, u smislu da se čovječanstvo nikad nije dogovorilo da se ne treba dogovarati, odnosno uspostavilo...
Andrija Torkvat Brlić između ideologije i jezikoslovlja
Andrija Torkvat Brlić između ideologije i jezikoslovlja
Ivana Hrkač
Andrija Torkvat Brlić, potomak slavne obitelji Brlić, odvjetnik, političar, jezikoslovac i publicist, tokom svoga ţivota ostvario je značajan doprinos u mnogim sferama kulturnoga i društvenoga ţivota Hrvatske u devetnaestom stoljeću. Nakon završenoga osnovnoga obrazovanja u rodnom Slavonskom Brodu i gimnazijskoga obrazovanja u Vinkovcima nastavlja gimnazijsko obrazovanje u zagrebačkom sjemeništu gdje dolazi u kontakt s vodećim osobama tadašnje hrvatske društvene scene i...
Anglizmi u kulturnim rubrikama hrvatskih dnevnih tiskovina
Anglizmi u kulturnim rubrikama hrvatskih dnevnih tiskovina
Lina Malek
Jezik je jedan od temeljnih elemenata svakoga društva. On je dio nacionalnoga identiteta, uz to je osnovni novinarsk i alat za prenošenje informacija, a ujedno je i činitelj kulturne baštine naroda pa se zato njime često bave različiti stručnjaci. Ubrzani razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije i prodiranje „globalnoga“ engleskog jezika u gotovo sva životna područja neupitno utječu na jezik. Kao i svaki stil hrvatskoga standardnog jezika, novinarski jezični stil ima...
Anglo-američki rat 1812.-1815.
Anglo-američki rat 1812.-1815.
Mateo Beljak
Anglo-američki rat naziv je za vojni sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva. Trajao je u razdoblju od 1812. do 1815. godine. Poznat je i kao Rat iz 1812. Uzroci rata prvenstveno su bili ekonomske prirode. Tijekom tri godine sukoba, rat je utkao put mladoj američkoj naciji na svjetsku pozornicu. Nakon rata stvorena je i podloga za ubrzani razvoj američkog gospodarstva. Autor kojeg možemo smatrati najvažnijim za istraživanje Rata iz 1812. je Henry Adams,...
Animalistički frazemi i stereotipno prihvaćanje jezika
Animalistički frazemi i stereotipno prihvaćanje jezika
Valentina Jakopec
Rad ne sadrži sažetak.
Anksioznost i zdravstveni lokus kontrole prije operativnog zahvata u odraslih osoba
Anksioznost i zdravstveni lokus kontrole prije operativnog zahvata u odraslih osoba
Ivona Miklošić
Cilj istraživanja bio je ispitati razinu anksioznosti kao stanja i dimenzija zdravstvenog lokusa kontrole (internalna, eksternalna-sreća i eksternalna-moćni drugi) i utvrditi njihove razlike obzirom na spol, dob, stupanj obrazovanja, partnerski odnos, radni status i prijašnje iskustvo operativnog zahvata te istražiti povezanost anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti i dimenzija zdravstvenog lokusa kontrole kod pacijenata abdominalnog operativnog zahvata. Istraživanje je provedeno...
Anksioznost u djece predškolske dobi: povezanost indikatora u dječjem crtežu i roditeljskih procjena
Anksioznost u djece predškolske dobi: povezanost indikatora u dječjem crtežu i roditeljskih procjena
Sara Antonini
Stres i anksioznost kod djece je u porastu. Anksioznost se teško otkriva, a vremenski je stabilna i povećava se s dobi. Cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi postoji li povezanost između emocionalnih indikatora anksioznosti u crtežu kuće, drveta i čovjeka djece predškolske dobi i roditeljskih procjena anksioznosti kod djece. Svrha rada bila je utvrditi korisnost crteža, analiziranog na jednostavan način, kao probirne metode. U istraţivanju je sudjelovalo 72 djece i njihov po...
Anne Boleyn: od dvorske dame do kraljice
Anne Boleyn: od dvorske dame do kraljice
Iva Horvat
Cilj rada je prikazati život na engleskom dvoru za vrijeme vladara Henrika VIII. Tudora i njegove druge supruge Anne Boleyn.U ovom radu će se opisivati njen uspon od dvorske dame do buduće kraljice Engleske. Glavno istraživanje rada baviti će se Anne Boleyn, kako je ona uspjela nakon uloge dvorske dame na dvoru nizozemskih pokrajina i francuskom dvoru doći do titule kraljice Engleske. Anne koja je još kao mlada bila dvorska dama na dvorovima, kako jača njena društvena moć dolaskom...
Annvae Baltazara Adama Krčelića - izvor za povijest Zagreba
Annvae Baltazara Adama Krčelića - izvor za povijest Zagreba
Mirna Radmanić
Ovaj diplomski rad govori o kulturno-društvenim događajima na području Zagreba u 18. stoljeću. Izvor za rad je historiografsko djelo Annuae ili Historija, hrvatskog latinista Baltazara Adama Krčelića. Najprije se govori o književnom radu i stvaralaštvu navedenog književnika, B. A. Krčelića, a zatim je naglasak na djelu, koje je potom smješteno u književni kontekst, te su iznesene žanrovske odrednice djela. U nastavku su iznesene opće crtice o kulturno-društvenom razvoju grada...

Pages