Pages

Uporaba duhana i čokolade kroz povijest
Uporaba duhana i čokolade kroz povijest
Tena Vrzan
U ovom radu izložit ću pregled povijesti duhana i čokolade. Oni su bili sastavni dio mnogih važnih povijesnih zbivanja kao što su, primjerice, geografska otkrića, industrijska revolucija, razvoj znanosti i sl. Kroz povijest, mijenjala se percepcija kako duhana tako i čokolade. Ipak, ono što se nije promijenilo jest činjenica da su duhan i čokolada uvijek imali važnu ulogu u ljudskim životima te su bili konzumirani u posebnim trenucima. Iako se njihova uporaba danas u mnogočemu...
Uporaba novih medija u cjeloživotnom obrazovanju: razlika između informacijske i medijske pismenosti
Uporaba novih medija u cjeloživotnom obrazovanju: razlika između informacijske i medijske pismenosti
Ines Marinčić
Podatak od samo 2,5 posto odraslih građana u Hrvatskoj koji sudjeluju u nekom programu cjeloživotnog obrazovanja, u odnosu na 20 posto njih u EU, nameće pitanja o razlozima za nedostatak zainteresiranosti za obrazovanjem i usavršavanjem vještina tijekom cijeloga života (Bratonja Martinović, 2015.). Novi mediji pokazali su se kao idealni za poticanje i olakšavanje učenja u programima cjeloživotnog obrazovanja, poput e-učenja, budući da dodiruju gotovo svaki aspekt čovjekova...
Upravljanje društvenim mrežama u turizmu: analiza komunikacije Poreč Open Air Festivala na Facebooku
Upravljanje društvenim mrežama u turizmu: analiza komunikacije Poreč Open Air Festivala na Facebooku
Gloria Glavić
Pojava društvenih mreža utjecala je na razvoj komunikacijskih mogućnosti suvremenog društva. Odnosi s javnošću, kao djelatnost čija je uloga uspostavljanje i održavanje dugoročnih odnosa s ciljnim javnostima, prepoznali su važnost društvenih mreža. Zahvaljujući jednostavnom korištenju, globalnoj rasprostranjenosti te izravnoj i trenutačnoj komunikaciji, društvene su mreže postale nezaobilazan komunikacijski kanal odnosa s javnošću u turizmu. Među njima se posebno ističe...
Usporedba američke i europske poljoprivredne politike prema genetskim modificiranim organizmima
Usporedba američke i europske poljoprivredne politike prema genetskim modificiranim organizmima
Martina Leljak
Komercijalni uzgoj genetski modificiranih kultura počeo je 1996. godine u SAD-u, dok se dvadesetak godina kasnije takve kulture siju gotovo na svim kontinentima. Europska politika prema GMO-u počiva na načelu opreza te zahtjeva deklariranje genetski modificirane hrane, dok SAD genetski modificirane kulture smatra substancijalno jednakima pa ne postoji potreba za njihovim označavanjem. SAD je i danas najveći proizvoĎač genetski modificiranih kultura, dok europski kontinent ima...
Usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara A Cutheis s jezičnog i povijesnog aspekta
Usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara A Cutheis s jezičnog i povijesnog aspekta
Sanja Miljan
Tema ovog rada je usporedba djela Mihe Madijevog i splitskog anonimnog kroničara poznatim pod nazivom A Cutheis s jezičnog aspekta, stavljajući ih u njihov povijesni kontekst. Originalni rukopis djela Mihe Madijeva kao i kronika A Cutheis nije sačuvan. Jedini sačuvani srednjovjekovni rukopis je tzv. Trogirski rukopis koji se danas čuva u Nacionalnoj knjižnici Széchény u Budimpešti, gdje je donesen kupnjom krajem 19. stoljeća. Važno je spomenuti da su faksimili objavljeni u...
Usporedba glavnih likova u djelima Kabanica i Idiot te njihov utjecaj na hrvatsku književnost
Usporedba glavnih likova u djelima Kabanica i Idiot te njihov utjecaj na hrvatsku književnost
Sanja Ilinić
Glavni cilj ovoga rada je usporediti glavne likove u djelima Kabanica i Idiot te značajke, koje ih međusobno povezuju, usporediti s djelima iz hrvatske književnosti. Rad se bavi prikazom realizma, odnosno, ruskoga i hrvatskoga realizma, ali i upoznavanjem čitatelja sa životima Gogolja i Dostojevskoga, kao i njihovim stvaralaštvom. Osim toga, rad se bavi i analiziranjem likova Akakija Akakijeviča i kneza Miškina kako bi naposlijetku dobili sličnosti i razlike koje vladaju unutar...
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Krešimir Košta
Cilj ovog diplomskog rada, kao što i sam naziv govori, je usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava. U uvodnom dijelu rada iznosim tezu rada te metodologiju rada. Potpoglavlje Uvod u povijesne prilike uvodi čitatelja u povijesnu situaciju na prijelazu u 15. i 16. stoljeće. Samoj usporedbi spomenutih krajiških sustava prethodi definicija pojma krajine. U glavnom dijelu rada cilj proučavanja je vojna povijest, odnosno analiza svih elemenata vojnokrajiškog sustava....
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava
Krešimir Košta
Cilj ovog diplomskog rada, kao što i sam naziv govori, je usporedba habsburškog, mletačkog i osmanskog krajiškog sustava. U uvodnom dijelu rada iznosim tezu rada te metodologiju rada. Potpoglavlje Uvod u povijesne prilike uvodi čitatelja u povijesnu situaciju na prijelazu u 15. i 16. stoljeće. Samoj usporedbi spomenutih krajiških sustava prethodi definicija pojma krajine. U glavnom dijelu rada cilj proučavanja je vojna povijest, odnosno analiza svih elemenata vojnokrajiškog sustava....
Usporedba izvora i doživljaja stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika
Usporedba izvora i doživljaja stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika
Dina Sinković
Cilj istraživanja bio je ispitati postoje li razlike u doživljaju i izvorima stresa kod srednjoškolskih i visokoškolskih nastavnika te ispitati djelovanje sociodemografskih varijabli (spol, dob, duljina radnog staža i razina završenog obrazovanja) na promatrani stres. Ukupno je sudjelovalo 86 nastavnika, od kojih je 53 nastavnika u Srednjoj školi Krapina i 33 nastavnika na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Uz osnovne sociodemografske podatke korištene su Ljestvica...
Usporedba javnih servisa HRT-a i BBC-a
Usporedba javnih servisa HRT-a i BBC-a
Lucia Ursić
Pri usporedbi HRT-a i BBC-a treba imati na umu kako se ta dva javna medijska servisa osim u veličini, kvaliteti i uspješnosti, razlikuju i geografskim poloţajem te sukladno njemu nose i odgovarajuće i specifične karakteristike i odrednice. Jasno je da se HRT od svog nastanka, i do danas neprekinutog procesa razvijanja oduvijek ugledao na BBC kao i mnoge zemlje svijeta posebice one Zapadnog Balkana. BBC je s druge strane veoma rano postao pionir javne medijske kuće koji je svojom...
Usporedba muških i ženskih likova u popularnim videoigrama 2012.-2013.
Usporedba muških i ženskih likova u popularnim videoigrama 2012.-2013.
Lina Kodela Pacenti
Ovaj se istraživački rad bavi reprezentacijom muških i ženskih likova u suvremenim popularnim videoigrama. Korištenjem kvantitativne analize sadržaja provedeno je istraživanje nad trideset popularnih videoigara iz 2012. i 2013. godine, u kojima je obuhvaćen 681 lik. Videoigre obuhvaćene istraživanjem pripadaju različitim žanrovima i mogu se igrati na raznim platformama. U prvom dijelu rada naveden je uvid u predmet istraživanja, navedena je kratka povijest videoigara, tko...
Usporedba percepcije kolektivne efikasnosti škole kod učenika i nastavnika
Usporedba percepcije kolektivne efikasnosti škole kod učenika i nastavnika
Željka Petrović
Važnost stigme traženja pomoći i socijalne podrške u predviđanju kvalitete terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji Cilj je istraživanja bio ispitati može li se temeljem percipirane razine društvene stigme traženja pomoći, samostigme traženja pomoći i socijalne podrške predvidjeti percipirana kvaliteta terapijskog saveza klijenata u psihoterapiji. U istraživanju je sudjelovalo 143 sudionika u dobi od 18 do 26 godina. Većina sudionika bila je ženskog spola (n = 128) te...

Pages