Pages

Uloga navijačkih skupina u rušenju Jugoslavije i Domovinskom ratu
Uloga navijačkih skupina u rušenju Jugoslavije i Domovinskom ratu
Marko Fijačko
Navijačka subkultura oduvijek je budila interes javnosti, uglavnom zbog svojega nasilničkog ponašanja. Huliganizam kakav danas poznajemo nastao je u Engleskoj šezdesetih godina 20. stoljeća, a velikom brzinom proširio se diljem Europe. Na području bivše Jugoslavije nova subkultura mladih javlja se krajem sedamdesetih godina, a razvijala se paralelno s društveno-političkim događajima u drţavi. Politika je imala veliki utjecaj na sportska događanja, što je budilo nacionalizam...
Uloga odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama: komunikacijski instrumenti socijalnih programa
Uloga odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama: komunikacijski instrumenti socijalnih programa
Mirna Nikoletić
Ovaj diplomski rad bavi se ulogom odnosa s javnošću u farmaceutskim kompanijama i komunikacijskim instrumentima koji se koriste u promociji lijekova na farmaceutskom tržištu. Radom se nastoji predočiti stanje suvremenog farmaceutskog tržišta, s fokusom na rusko tržište te perspektive njegovog razvoja u okviru programa Farma 2020. Određene su ciljane javnosti u procesima komunikacije te opisani problemi i načini pravne regulacije i etičke samoregulacije kod promocije lijekova....
Uloga pozitivnih akademskih emocija u školskom postignuću učenika srednjih škola
Uloga pozitivnih akademskih emocija u školskom postignuću učenika srednjih škola
Barbara Brdovčak
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost pozitivnih akademskih emocija sa školskim postignućem učenika te provjeriti eventualni medijacijski učinak strategija učenja (elaboracije i ponavljanja), akademske kontrole i samoefikasnosti u odnosu pozitivnih akademskih emocija vezanih uz boravak na nastavi i uz učenje i školskog postignuća učenika. U istraživanju je sudjelovalo 513 učenica i učenika drugih i trećih razreda srednjih škola. Pozitivne akademske emocije vezane...
Uloga predrasuda u održavanju i mijenjanju stavova srednjoškolaca prema traženju profesionalne psihološke pomoći
Uloga predrasuda u održavanju i mijenjanju stavova srednjoškolaca prema traženju profesionalne psihološke pomoći
Ana Škrlec
Cilj istraživanja bio je utvrditi uspješnost provedene intervencije na promjenu stava srednjoškolaca prema traženju profesionalne psihološke pomoći uzimajući u obzir njihov spol i vrstu škole koju pohađaju. Uzorak se sastoji od 379 učenika zagrebačkih srednjih škola, od kojih je 192 učenika strukovnih škola, a 187 učenika gimnazija. Od ukupnog broja sudionika njih 192 navelo je spol, od čega je 62 sudionika muškog spola, a 130 ženskog spola. Svim sudionicima dan je...
Uloga prijateljstva u razumijevanju subjektivne dobrobiti adolescenata
Uloga prijateljstva u razumijevanju subjektivne dobrobiti adolescenata
Dora Vranjican
Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi načine na koje adolescenti doživljavaju i opisuju subjektivnu dobrobit, u kojoj mjeri doživljavaju subjektivnu dobrobit u svome životu, te dobiti dublji uvid u načine na koje vide različite aspekte utjecaja prijateljstva na njihovu subjektivnu dobrobit. Provođenjem fokusnih grupa i aktivnim uključivanjem adolescenata u istraživanje postiglo se dublje razumijevanje problema i jasnija saznanja o karakteristikama subjektivne dobrobiti u...
Uloga suvremenih media kod djece i mladih
Uloga suvremenih media kod djece i mladih
Mia Čorak
Današnje vrijeme donosi nove izazove za društvo, kulturu, obrazovanje, ali jednako tako i za nove publike suvremenih medija, a to su naročito djeca i mladi. Suvremeni mediji promijenili su svijet i uvukli se u sve aspekte našeg života te danas ne možemo zamisliti život bez njih. Ovim radom definirati će se pojmovi medija, masovnih medija, novih medija, suvremenih medija i digitalizacije. Također, suvremenim medijima pristupiti će se s aspekta društva, kulture, filozofije,...
Uloga svijesti u životinjskoj komunikaciji
Uloga svijesti u životinjskoj komunikaciji
Kristina Pavlek
U ovom radu istražuje se uloga svijesti u životinjskoj komunikaciji. Svijest se uglavnom pripisuje ljudima, međutim postoji sve više rasprava o tome možemo li svijest pripisati i nekim ne-ljudskim životinjama. Obično se tvrdi da postoji više stupnjeva svijesti od kojih se onaj najviši, tzv. svijest višeg reda, pripisuje uglavnom ljudima, dok nema slaganja oko toga koji stupanj svijesti možemo pripisati kojoj životinjskoj vrsti. S druge strane, postoji visok stupanj suglasnosti,...
Uloga trenera u odnosu trener - sportaš
Uloga trenera u odnosu trener - sportaš
Ena Rajić
Odnos između trenera i sportaša smatra se najvažnijim interpersonalnim odnosom u području sporta. Budući da u Hrvatskoj i inozemstvu postoji mali broj kvalitativnih istraživanja navedenog fenomena, odlučili smo se upravo za njega. Glavni cilj istraživanja je dati uvid u stavove i percepcije sportaša i trenera timskih sportova o odnosu trenera i sportaša – njegovoj prirodi, razvoju, strategijama održavanja te pozitivnim i negativnim čimbenicima koji na njega djeluju. Prilikom...
Uloga video igara u općem uspjehu učenika
Uloga video igara u općem uspjehu učenika
Andrej Malek
ulogu koju igranje video igara ima na ocjene, odnosno opći uspjeh kod učenika. Rad ukratko izlaže i povijest video igara, probleme kod istraživanja utjecaja video igara i opće utjecaje video igara. Zatim, izložena su ranija istraživanja kojim se istraživao utjecaj video igara, a često i ostalih medija, na školski uspjeh učenika. Glavni dio rada je istraživanje koje je provedeno u školama na području Općine Veliki Grđevac, Općine Velika Pisanica, Bjelovara i Virovitice....
Uloga životinja u kultovima i ritualima u starom vijeku
Uloga životinja u kultovima i ritualima u starom vijeku
Natalija Vraneković
Od najranijih početaka čovjek je egzistirao rame uz rame sa životinjama. Narodi drevnoga svijeta pripitomljavali su životinje, vodili stada, čuvali stada od opasnih životinja i putovali velike udaljenosti uz pomoć čopora životinja. Često su lovili životinje radi sporta, ali i zbog prehrane, koristili konje u bitkama te se divili moćnim i egzotičnim životinjama iz dalekih udaljenosti. Njihove prikaze pronalazimo na različitim materijalnim ostacima, od oslikane keramike i gline,...
Uporaba duhana i čokolade kroz povijest
Uporaba duhana i čokolade kroz povijest
Tena Vrzan
U ovom radu izložit ću pregled povijesti duhana i čokolade. Oni su bili sastavni dio mnogih važnih povijesnih zbivanja kao što su, primjerice, geografska otkrića, industrijska revolucija, razvoj znanosti i sl. Kroz povijest, mijenjala se percepcija kako duhana tako i čokolade. Ipak, ono što se nije promijenilo jest činjenica da su duhan i čokolada uvijek imali važnu ulogu u ljudskim životima te su bili konzumirani u posebnim trenucima. Iako se njihova uporaba danas u mnogočemu...
Uporaba novih medija u cjeloživotnom obrazovanju: razlika između informacijske i medijske pismenosti
Uporaba novih medija u cjeloživotnom obrazovanju: razlika između informacijske i medijske pismenosti
Ines Marinčić
Podatak od samo 2,5 posto odraslih građana u Hrvatskoj koji sudjeluju u nekom programu cjeloživotnog obrazovanja, u odnosu na 20 posto njih u EU, nameće pitanja o razlozima za nedostatak zainteresiranosti za obrazovanjem i usavršavanjem vještina tijekom cijeloga života (Bratonja Martinović, 2015.). Novi mediji pokazali su se kao idealni za poticanje i olakšavanje učenja u programima cjeloživotnog obrazovanja, poput e-učenja, budući da dodiruju gotovo svaki aspekt čovjekova...

Pages