Pages

Utjecaj Livije Druzile na carsku politiku
Utjecaj Livije Druzile na carsku politiku
Maja Grdić
Tema ovog diplomskog rada je, kako i sam naslov ukazuje, utjecaj jedne od najmoćnijih žena u povijesti carskoga Rima, Livije Druzile, na politiku prvog rimskog cara Augusta, a zatim i na njegovog nasljednika Tiberija. Transformacija Rimske Republike u Carstvo konfuzno je razdoblje koje još uvijek u određenim segmentima predstavlja misterij za današnje povjesničare. U vremenu kada su društvene promjene, potaknute odgovarajućom društvenom politikom, omogućile i pospješile...
Utjecaj Stepskog vuka Hermana Hessea na lik Maestra i Kiklopa, Ranka Marinkovića
Utjecaj Stepskog vuka Hermana Hessea na lik Maestra i Kiklopa, Ranka Marinkovića
Mia Mlinar
Tema ovog rada je Utjecaj Stepskog vuka Hermana Hessea na lik Maestra iz Kiklopa, Ranka Marinkovića. Za početak ćemo iznijeti biografije pisaca kako bismo što lakše svrstali romane u određena razdoblja i na taj način općenito definirali razdoblja moderne i postmoderne u kojima su djela nastala, kao svojevrsan odgovor pisca na tadašnje društvo iz razloga što oba romana upućuju na autorovo neslaganje sa dehumanizacijom društva i otuđenosti od vlastitih bića. Kako oba lika...
Utjecaj Twittera na popularnu kulturu na primjerima prosvjeda Egipatska revolucija i "Occupy Wall Street"
Utjecaj Twittera na popularnu kulturu na primjerima prosvjeda Egipatska revolucija i "Occupy Wall Street"
Lahorka Lojen
U siječnju 2011. godine su se u Egiptu dogodili nasilni prosvjedi s ljudskim žrtvama. Stanovnici velikih gradova su bili ogorčeni vlašću u toj zemlji i htjeli su da tadašnji predsjednik Hosni Mubarak odstupi s vlasti, što se dogodilo ubrzo nakon vrhunca prosvjeda. Oko osam mjeseci kasnije, u rujnu 2011., u Zucotti Parku u New Yorku, blizu Wall Streeta, financijske „žile kucavice“ tog grada, su se okupile stotine aktivista u mirnom prosvjedu protiv banaka i financijske moći...
Utjecaj društvenih mreža na sentimentalne odnose
Utjecaj društvenih mreža na sentimentalne odnose
Elena Družeta
Danas su društvene mreže postale dio ljudske svakodnevice. Njihova velika popularnost i raznoliki utjecaji na korisnike privlače sve veći broj istraživača. U diplomskom radu Utjecaj društvenih mreža na sentimentalne odnose obrađuje se suvremena problematika modernog društva i tehnologije - sve veće popularnosti društvenih mreža, posebice Facebooka, te njegovog utjecaja na ljubavne odnose. Svjetske studije jednoglasno potvrđuju da velika izloženost mladih Facebooku potencijalno...
Utjecaj društvenih mreža na svakodnevni život studenata
Utjecaj društvenih mreža na svakodnevni život studenata
Jelena Herenda
Društvene mreže danas su postale neizostavan dio ljudske svakodnevice. Gotovo svaka osoba posjeduje profil na nekim od mnogobrojnih društvenih mreža i koristi ga kao sredstvo komunikacije što rezultira promjenom načina komuniciranja i smanjenom uporabom starijih sredstva za komunikaciju. Moć i utjecaj medija danas su toliko veliki, a razvoj novih tehnologija promijenio je svijet u kojem živimo, naše navike i ponašanje. U diplomskom radu Utjecaj društvenih mreža na svakodnevni...
Utjecaj iskustva primarne socijalizacije na stavove o roditeljstvu i odgoju djece
Utjecaj iskustva primarne socijalizacije na stavove o roditeljstvu i odgoju djece
Una-Matea Mikulić
Proces odgajanja djeteta predstavlja jedan od najvažnijih zadataka u životima roditelja. Bitno je shvatiti važnost odgoja u razdoblju primarne socijalizacije jer se upravo u tom razdoblju djetetovog života kreiraju obrasci ponašanja i uvjerenja koji postaju smjernice djelovanja i u njegovoj odrasloj dobi. Prema dosad dostupnim istraživanjima, uvjerenja i stil odgoja prenose se generacijama što bi značilo da osoba odgojena u jednom od četiri stila roditeljstva (autoritarni,...
Utjecaj medija na društvo spektakla i kulturu želja
Utjecaj medija na društvo spektakla i kulturu želja
Lea Storelli
U radu, koji se oslanja na ideje kritičke teorije društva, mediji se poimaju kao dio kulturne industrije koja formira suvremeno potrošačko društvo i kulturu. Kulturi koja se bazira se na principima potrošnje, pretvaranje svega u robu koja ima ekonomsku vrijednost na trţištu je jedna od glavnih karakteristika, a ujedno i jedna od glavnih kritika. Simboličko značenje robe postaje vaţnije no njena uporabna vrijednost. Marketinška i oglašivačka industrija imaju za cilj proizvoditi...
Utjecaj medija na percepciju ljepote
Utjecaj medija na percepciju ljepote
Dunja Hafner
U ovom radu bavimo se analizom medijskog utjecaja na percepciju ljepote srednjoškolske djece. Stvaranje ovog istraživačkog rada potaknuto je spoznajom da smo u današnjem modernom društvu svakodnevno okruženi medijskim slikama nerealno lijepih ljudi. U društvu i vremenu u kojem živimo izazovno je imati zdravu i neopterećenu percepciju o fizičkom izgledu i ljepoti kada je ona koju nameću masovni mediji sve samo ne takva. Jedan od ciljeva istraživanja jest utvrditi koliko utjecaja...
Utjecaj medija na percepciju stranih zemalja od strane mladih i školovanih osoba u Republici Hrvatskoj
Utjecaj medija na percepciju stranih zemalja od strane mladih i školovanih osoba u Republici Hrvatskoj
Dijana Marković
Mediji sve više objavljuju novinske priloge o iseljavanju građana iz Republike Hrvatske i pri tome, kako nam izgleda, prikazuju strane zemlje pretjerano privlačnima. Svaki taj prikaz ostavlja određeni dojam na čitatelja te ga potiče na razmišljanje o iseljavanju. U ovom radu će biti prikazani rezultati istraživanja provedenog na studentima o njihovoj želji za odlaskom u inozemstvo koje će biti popraćeno analizom sadržaja dnevnih novina Jutarnji list i Slobodna Dalmacija....
Utjecaj medija na socijalizaciju djece
Utjecaj medija na socijalizaciju djece
Aleksandra Hršak
U ovom se radu promišlja o ulozi masovnih medija u socijalizaciji djece. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu se kroz pregled teorija i istraţivanja o masovnim medijima nastoji odgovoriti na pitanje koliki je utjecaj medija na konzumente medijskih sadrţaja, odnosno na djecu kao dio populacije koji uz njih odrasta te kojima se počinju koristiti od najranije dobi. Naglasak je na potencijalnim negativnim utjecajima masovnih medija, poput prikazanih nasilnih scena, online...
Utjecaj oglašavanja u medijima na djecu
Utjecaj oglašavanja u medijima na djecu
Vjera Zenko
Današnji mediji puni su oglasa i reklama, budući da od toga „žive“, tj. financiraju svoj rad. Stoga velik udio sadržaja u medijima koji publika konzumira čini oglašavanje. U svom radu želim analizirati kako oglašavanje u medijima utječe na najpodložniju skupinu publike – na djecu. U našem društvu oglašavanje duboko utječe na način kako ljudi gledaju na život. Djeca i maloljetnici danas prate medijske sadržaje podjednako koliko i odrasli. ,,Budući da brojne obitelji...

Pages